OL256

Sv. Timoteje a Tita (26. ledna)

Sv. Vojtěcha (23. dubna)

O duchovních pastýřích

Sv. Ansgara, biskupa (3. února)

Sv. Patrika, biskupa (17. března)

Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa (23. března)

Sv. Augustina z Canterbury, biskupa (27. května)

Sv. Pavla VI., papeže (29. května)

Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží (17. července)

Sv. Gorazda a druhů (27. července)

Sv. Dominika, kněze (8. srpna)

Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve (3. září)

Sv. Jana Leonardiho, kněze (9. října)

Sv. Jana Pavla II., papeže (22. října)

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa (24. října)

Sv. Kolumbána, opata (23. listopadu)

Žalm 96

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL256 – Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech. – Žalm 96

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * zpívejte Hospodinu, všechny země! * Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

2. Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! * Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, * mezi všemi národy o jeho divech.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

3. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, * vzdejte Hospodinu slávu a moc, * vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

4. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje. * Upevnil svět, aby nekolísal: * národy řídí podle práva.

R. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Odpověď: Ž 96 (95),3

Verše: Ž 96 (95)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu