OL256

Sv. Timoteje a Tita (26. ledna)

Sv. Vojtěcha (23. dubna)

O duchovních pastýřích

ZvětšitZmenšitResetovat

všezimemiR.VytepravujpoHosdidyroovech.di2výchnopodivej1.Zpí3Hosteseň,nonu3voudiponu,te4vej*zpíHosZpí*mě!vejnyvšech4zevenu,lebteHos5dipojméno!jete5hozivšememiR.Vy6tevujpraHospodi6dyroovech.di7novýchdenzehla2.Roz8tešujVy*su!pradneje8spáhonyhaoteme9vujzipovšemizi*hosláme9jevě,dijehovech.ro10odyzivšememiR.Vy11tevujpraHospodi11dyroovech.di12novýchdinu,te3.Vzdej13poHos*dů,vzdejrotediro13nyvuaslámoc,Hospo14nudinudisláHos15te*vzdejpojméhona.vu,hod15jenouzivšememiR.Vy16tevujpraHospodi16dyroovech.di17novýchzime4.Hlá18sejtepoHosdinhapo18ny:svět,nilpevlukra18*Uje.*sal:robya19konepráleva.dyří20podzivšememiR.Vy21tevujpraHospodi21dyroovech.di22výchno
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospodiHosnu,zpí*seň,te3vejHostevejpozeny4všechZpí*mě!jméjehono!nu,ve5dilebteromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoronu,dinyte3.Hos13Vzdejdipodiponurodů,13teHos*vzdejpoteHosdivua14slávzdej*moc,jméjehona.slávu,15nuhodnouromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponohapony:4.sejHláte18zimeUpevje.nil*po18Hosludinkra*kosal:roasvět,19nebypráleva.dyří20podromidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoronu,dinyte3.Hos13Vzdejdipodiponurodů,13teHos*vzdejpoteHosdivua14slávzdej*moc,jméjehona.slávu,15nuhodnouromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponohapony:4.sejHláte18zimeUpevje.nil*po18Hosludinkra*kosal:roasvět,19nebypráleva.dyří20podromidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12diponoronu,dinyte3.Hos13Vzdejdipodiponurodů,13teHos*vzdejpoteHosdivua14slávzdej*moc,jméjehona.slávu,15nuhodnouromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponony:pohaHossejte18Hlá4.zimesvět,nilpevabydinkra18poU*luje.leprápodva.sal:*19nekodyříroromidypraVyR.vuj21všezimetedivech.výchHoso22nodipo
romidypravujVyR.mezivšetevech.divýchoHos2nodiponudinovou1.vejZpíte3poHospoHosdiseň,3vejtezpí*vejteZpí*Hosvšechny4nu,mě!zehojméjeno!dinu,5polebteveromidypraVyR.vuj6všezimetedivýchvech.Hoso7diponodnezejehohla2.šuj8Rozdentemetezisu!8spápravujVy*vě,mehoslá*zihany9pojeohodiojevech.mi10všedyroromidypraVyR.vuj11všezimetedivýchvech.Hoso12dipononyrodidů,roteHospo13Vzdej3.nu,diamoc,slá*vuvzdejteteHos14vzdej*dinupohohodnoujejména.di15Hospovu,nusláromidypraVyR.vuj16všezimetedivýchvech.Hoso17diponony:pohaHossejte18Hlá4.zimesvět,nilpevabydinkra18poU*luje.leprápodva.sal: