OL257

Uvedení Páně do chrámu (2. února)

ZvětšitZmenšitResetovat

stupů,dinpoHosR.slákrálvy!2jeonny,své1.Zdvih3bráte,se,teklen3*zvyšby,dy, +stapravcho4slávy!devej4králstupů,5dinpoR.Hosvy!slákrál6jeonslávy?je2.Kdokrál7tenpoHosdin, +*Sila8mocv bodatji.po8Hosudinstupů,9dinpoR.Hosvy!slákrál10jeonny,svébrá3.Zdvih11te,se,teklen11*zvyšby,dy, +stapravcho12slávy!devej12králstupů,13dinpoR.Hosvy!slákrál14jeonslávy?je4.Kdokrál15tenstupů, +po*Hos16dinslávy!jeon16králstupů,17dinpoR.Hosvy!slákrál18jeon
stupů,dinpoHosR.slákrálvy!2jeonklensvéby,Zdvih1.te,3brány,vchody, +*tezvyšse,4stapraslákrálvy!vej4destupů,5dinpoR.Hosvy!slákrál6jeonslávy?je2.Kdokrál7tenpoHosdin, +*Sila8mocv bodatji.po8Hosudinstupů,9dinpoR.Hosvy!slákrál10jeonklensvéby,Zdvih3.11te,brány,vchody, +*tezvyšse,12stapraslákrálvy!vej12destupů,13dinpoR.Hosvy!slákrál14jeonslávy?je4.Kdokrál15tenstupů, +po*Hos16dinslávy!jeon16králstupů,17dinpoR.Hosvy!slákrál18jeon
jekrálonslávy!HosR.postupů,dinklensvéby,Zdvih1.te,3brány,vchody, +*tezvyšse,4stapraslákrálvy!vej4deonjekrálslávy!HosR.po5stupů,dinSil*vy?Kdo2.jeten7králsláHosdin, +pomoc8aHospov boji.udin8datonjekrálslávy!HosR.po9stupů,dinklensvéby,Zdvih3.11te,brány,vchody, +*tezvyšse,12stapraslákrálvy!vej12deonjekrálslávy!HosR.po13stupů,dinpovy?*Hosdinje4.ten15Kdoslákrálslájekrálvy!stu16onpů, +jekrálonslávy!HosR.po17studinpů,
jekrálonslávy!HosR.postupů,dinzvyš*klenby,tese,te,3Zdvih1.ny,svébrákrálslávejdevy!4prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po5stupů,dinmocSil*ajetenkrál7Kdo2.vy?sláv boudatji.din, +8HospodinpoHosonjekrálslávy!HosR.po9stupů,dinzvyš*klenby,se,tete,brá11Zdvih3.ny,svékrálslávejdevy!12prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po13stupů,dinpovy?*Hosdinje4.ten15Kdoslákrálslájekrálvy!stu16onpů, +jekrálonslávy!HosR.po17studinpů,
jekrálonslávy!HosR.postupů,dinzvyš*klenby,tese,te,3Zdvih1.ny,svébrákrálslávejdevy!4prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po5stupů,dinmocSil*ajetenkrál7Kdo2.vy?sláv boudatji.din, +8HospodinpoHosonjekrálslávy!HosR.po9stupů,dinzvyš*klenby,se,tete,brá11Zdvih3.ny,svékrálslávejdevy!12prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po13stupů,dinpovy?*Hosdinje4.ten15Kdoslákrálslájekrálvy!stu16onpů, +jekrálonslávy!HosR.po17studinpů,
jekrálonslávy!HosR.postupů,dinzvyš*klenby,tese,te,3Zdvih1.ny,svébrákrálslávejdevy!4prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po5stupů,dinmocSil*ajetenkrál7Kdo2.vy?sláv boudatji.din, +8HospodinpoHosonjekrálslávy!HosR.po9stupů,dinzvyš*klenby,se,tete,brá11Zdvih3.ny,svékrálslávejdevy!12prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po13stupů,dinpovy?*Hosdinje4.ten15Kdoslákrálslájekrálvy!stu16onpů, +jekrálonslávy!HosR.po17studinpů,
jekrálonslávy!HosR.postupů,dinzvyš*klenby,tese,te,3Zdvih1.ny,svébrákrálslávejdevy!4prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po5stupů,dinmocSil*ajetenkrál7Kdo2.vy?sláv boudatji.din, +8HospodinpoHosonjekrálslávy!HosR.po9stupů,dinzvyš*klenby,se,tete,brá11Zdvih3.ny,svékrálslávejdevy!12prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po13stupů,dinpovy?*Hosdinje4.ten15Kdoslákrálslájekrálvy!stu16onpů, +jekrálonslávy!HosR.po17studinpů,
jekrálonslávy!HosR.postupů,dinzvyš*klenby,tese,te,3Zdvih1.ny,svébrákrálslávejdevy!4prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po5stupů,dinmocSil*ajetenkrál7Kdo2.vy?sláv boudatji.din, +8HospodinpoHosonjekrálslávy!HosR.po9stupů,dinzvyš*klenby,se,tete,brá11Zdvih3.ny,svékrálslávejdevy!12prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po13stupů,dinpovy?*Hosdinje4.ten15Kdoslákrálslájekrálvy!stu16onpů, +jekrálonslávy!HosR.po17studinpů,
jekrálonslávy!HosR.postupů,dinzvyš*klenby,tese,te,3Zdvih1.ny,svébrákrálslávejdevy!4prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po5stupů,dinmocSil*ajetenkrál7Kdo2.vy?sláv boudatji.din, +8HospodinpoHosonjekrálslávy!HosR.po9stupů,dinzvyš*klenby,se,tete,brá11Zdvih3.ny,svékrálslávejdevy!12prastady, +vchoonjekrálslávy!HosR.po13stupů,dinonjestupů, +slákrálvy!slákrálKdo15tenje4.dinpoHos*vy?jekrálonslávy!HosR.