OL258

Panny Marie Lurdské (11. února)

O Panně Marii (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

lihošedu.jsiR.Tynačestdcejsi,ro,Po1.žehna2šívyšhood2nejna,mi,všedeha,Bo2*přezenami.naže3mipodin,Hosle2.Ve4buďbenneřil*kte5stvomi.be5zeilihošedu.jsiR.Ty6načestdnestaktvé3.Vždyť7nojméchvátválaslapro7ževil, +skýchz lidúst,vyne7mimapatobu8le*adoupodinavatHos8mocky.no8navulihošedu.jsiR.Ty9načest
lihošedu.jsiR.Tynačestoddcero,nažeh2Po1.jsi,ha,Bo*předenejvyš2na,šíhonamimi.zevšemi,3nažepodin,Hosle2.Ve4buďbenzebeimi.stvo5kte*neřillihošedu.jsiR.Ty6načesttakdnesprojmé7tvé3.Vždyťnonelavyvil, +že7slatváchválebu*ami7úst,skýchz lidmocnaHospama8doutovatnavuky.dipo8nolihošedu.jsiR.Ty9načest
lihošedu.jsiR.Tynačestoddcero,nažeh2Po1.jsi,ha,Bo*předenejvyš2na,šíhonamimi.zevšemi,3nažekte*din,poVe2.leben4buďHoszeimi.stvořil5benelihošedu.jsiR.Ty6načestprotaksla3.tvéVždyťjmé7dnesnovyminežetvá7vil, +lachvádoubuleskýchz lid7*aúst,mocnaHosmapa8vattonavuky.dipo8nolihošedu.jsiR.Ty9načest
lihošedu.jsiR.Tynačestoddcero,nažeh2Po1.jsi,ha,Bo*předenejvyš2na,šíhonamimi.zevšemi,3nažekte*din,poVe2.leben4buďHoszeimi.stvořil5benelihošedu.jsiR.Ty6načestslavil, +prožetvéjmé7Vždyť3.dnestaknoz lidmiskýchúst,chvála7tvávynevatmatonalebu8a*padounanovuky.Hos8mocdipolihošedu.jsiR.Ty9načest
lihošedu.jsiR.Tynačestnejna,hovyššína2Po1.žehro,odjsi,dceminaženazemi.ha,pře*2Bomi,devšekte*din,poVe2.leben4buďHoszeimi.stvořil5benelihošedu.jsiR.Ty6načestslavil, +prožetvéjmé7Vždyť3.dnestaknoz lidmiskýchúst,chvála7tvávynevatmatonalebu8a*padounanovuky.Hos8mocdipolihošedu.jsiR.Ty9načest
lihošedu.jsiR.Tynačestna,odnejvyšna2Po1.žehdcero,jsi,namimi,ženazemi.Bo2ha,šíhodevše*překte*din,poVe2.leben4buďHoszeimi.stvořil5benelihošedu.jsiR.Ty6načestvil, +proslažetvánoVždyť3.tvéjmétakdnes7*aleskýchúst,budoune7z lidchválamivynopodinavuky.to8vatpamamocHosnalihošedu.jsiR.Ty9načest
lihošedu.jsiR.Tynačestna,odnejvyšna2Po1.žehdcero,jsi,namimi,ženazemi.Bo2ha,šíhodevše*přebeneřilzeimi.buďHos4Ve2.lebenkte*stvopodin,lihošedu.jsiR.Ty6načestžeslavil, +tváchvájméno7Vždyť3.tvétakprodnesbule*úst,adoupavy7lanez lidskýchminovupodinaky.vatnamatoHosmoc8lihošedu.jsiR.Ty9načest
lihošedu.jsiR.Tynačestnejna,hovyššína2Po1.žehro,odjsi,dceminaženazemi.ha,pře*2Bomi,devšebeneřilzeimi.buďHos4Ve2.lebenkte*stvopodin,lihošedu.jsiR.Ty6načestžeslavil, +tváchvájméno7Vždyť3.tvétakprodnesbule*úst,adoupavy7lanez lidskýchminovupodinaky.vatnamatoHosmoc8lihošedu.jsiR.Ty9načest
lihošedu.jsiR.Tynačestnejna,hovyššína2Po1.žehro,odjsi,dceminaženazemi.ha,pře*2Bomi,devšebeneřilzeimi.buďHos4Ve2.lebenkte*stvopodin,lihošedu.jsiR.Ty6načestžeslavil, +tváchvájméno7Vždyť3.tvétakprodnesbule*úst,adoupavy7lanez lidskýchminovupodinaky.vatnamatoHosmoc8lihošedu.jsiR.Ty9načest

Odpověď: Jdt 15,10d

Verše: Jdt 13

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu