OL259

Sv. Josefa (19. března)

ZvětšitZmenšitResetovat

potrhoR.Jestvotompoky.2nazpívat1.Na3chcikynodivýchHoso3povšechna*pomi3tech,lossathlásvýkopo4levěrtvounost.úsmi4tytiž:„Nakl2.Ře5tojsiželonaky5zajebijsinemi5Na*lost.“věrsvounost.pevu6nilpotrR.Jeho7stvotompoky.8nanalsjed3.„Smlou9vujsemlevoným,se9vysvýmvidosa*pří10Dajsemhalžebku:svévi,10slumunatímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12napotrR.Jeho13stvotompoky.14navat:vzýTybu155.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi15ospásy.laská16zamu6.Na17kymilost,cho17svouvámplatit*18s nímvasmloune.“tane18přesstvotompo19JeR.hoky.napo20tr
natrky.hopoJeR.tompostvoHosopodiky3Na1.vatzpíchcipo*tech,navšechvýchno3losmisathlásvýkopo4levěrtvounost.úsmi4tyky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevnapotrky.pohoJeR.tom7stvosenalsvýmvu3.„Smlou9sjedjsemjsemhalsaDavyvole9pří*ným,žebmusluku:dovi10svévi,natímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12nanapotrky.pohoJeR.tom13stvoTyvat:jsimůj5.bu15„OnvzýdeBůh*můja15otec,spásy.laská16chovámsvouNa6.ky17muzas nímvasmlou*mi17lost,ne.“tapřespla18netitpotrR.Jeho19stvotompoky.20na
natrky.hopoJeR.tompostvoovatHosky3Na1.zpíchcilosmivýchtech,dipo3nohlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevnapotrky.pohoJeR.tom7stvosenalsvýmvu3.„Smlou9sjedjsemjsemhalsaDavyvole9pří*ným,žebmusluku:dovi10svévi,natímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12nanapotrky.pohoJeR.tom13stvoTyvat:jsimůj5.bu15„Onvzýdespálasy.tec,můj*15oBůhaskáchovámsvouNa6.ky17muzas nímvasmlou*mi17lost,ne.“tapřespla18netitnatrky.hoR.po19Jepostvotom
natrky.hopoJeR.tompostvopodiHosvýchnoky3chciNa1.vatozpílekotech,los3mivšechnapo*pověrtvoutynost.satsvý4hláúsmiky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevnapotrky.pohoJeR.tom7stvovysesvýmvoleným,jsemvu9„Smlou3.nalsjeddovivi,pří*sa10halDajsemku:žebsvé10slumukyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinanapotrky.pohoJeR.tom13stvomůjoTyjsitec,bude15„On5.vat:vzýspásy.můj*Bůha16laskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímnatrky.hoR.po19Jepostvotom
natrky.hopoJeR.tompostvopodiHosvýchnoky3chciNa1.vatozpílekotech,los3mivšechnapo*pověrtvoutynost.satsvý4hláúsmizalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebinapotrky.pohoJeR.tom7stvovysesvýmvoleným,jsemvu9„Smlou3.nalsjedmuslusvévi,žebku:haljsemsa10pří*Dadovikyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinanapotrky.pohoJeR.tom13stvomůjoTyjsitec,bude15„On5.vat:vzýspásy.můj*Bůha16laskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímnatrky.hoR.po19Jepostvotom
natrky.hopoJeR.tompostvoHosopodiky3Na1.vatzpíchcikovšechnapolevýchmi3nopo*lostech,tvouvěrústynost.hlásat4misvýzalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebinapotrky.pohoJeR.tom7stvovysesvýmvoleným,jsemvu9„Smlou3.nalsjedmuslusvévi,žebku:haljsemsa10pří*Dadovikyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinanapotrky.pohoJeR.tom13stvomůjoTyjsitec,bude15„On5.vat:vzýspásy.můj*Bůha16laskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímnatrky.hoR.po19Jepostvotom
natrky.hopoJeR.tompostvonovýchpo3dimilostech,chcizpíNa1.kyoHosvatústysvýminost.věrtvoupoko4navšech*pohlálesatzalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebinapotrky.pohoJeR.tom7stvovoleným,svýmvy*přísahaljsemvusjed9„Smlou3.senalslusvémužebku:Davi10jsemvi,dokyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinanapotrky.pohoJeR.tom13stvomůjoTyjsitec,bude15„On5.vat:vzýspásy.můj*Bůha16laskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*