OL26

Čtvrtek po 3. neděli adventní

Pondělí po 4. neděli postní

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (4. čtení)

3. neděle velikonoční C

10. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

vat,voslaR.ChcioboťjsiponeHosne,didil.bosvovyvovat,1.Chci2slaojsineboťpo2Hosne,dipřáldojsi,svovybo2*nedil,mnouderabya3nasepřájinetelé.vado3molisvějsi2.poHosdi4z podne,ši,za*chove4vymoududlzimi,miži5valsvotmehrodolibu.říkte5klesvat,voslaChci6oR.boťjsiHospo6nene,didil.bo6svovypoHos3.Zpí7vejtezbožhoní,nu,di7jeky*a8vejtevzdájmémunu!jeho8svatr4.Vždyť9hněvhojehojelasli,chvíle*a9život,kavost10cepohosupláč,če5.zve11serasot.*zji12všaktravat,voslaChci13oR.boťjsiHospo13nene,didil.bo13svovyne,diSlyš,14poHos6.denasemnou,smia14lujdipone!*po15Hosmi,mozobtil7.Můj16jsiřek*Hospov ta16nec,že,chcine,diBo17můjnaky!chvá17litvat,voslaChci18oR.boťjsiHospo18nene,didil.bo18svovy
podiHosne,oR.Chcivovat,slabovysvodil.nejsiboťvat,voHosChci1.o2slajsiboťpodi2nene,dopřál*nesvovy2dil,bomnouderaaby3jsi,senapřájinetelé.vado3molisvějsi2.poHosdi4z podne,ši,za*chove4vymoududlzimi,miži5valsvotmehrodolibu.říkte5klespodiHosne,R.Chci6vooslavat,svobodil.vyne6boťjsinu,dijehovej3.te7ZpípoHosvzdávejtezbožní,7a*mujménu!je8kysvahochvíli,Vždyť4.je9trhohněvkalasvostje10le*ahoživot,cepo10hosupláč,če5.zve11serasot.*zji12všaktrapodiHosne,R.Chci13vooslavat,svobodil.vyne13boťjsiane,6.Slyš,14podiHosdenamnou,smi14selujdipone!*po15Hosmi,mozv tatilnec,řek16Můj7.objsiBomůjže,di17po*Hosne,nalitky!chci17chvápodiHosne,R.Chci18vooslavat,svobodil.boťne18vyjsi
podiHosne,oR.Chcivovat,slabovysvodil.nejsiboťpovat,Hosdio2Chci1.voslasvobovydil,nene,2jsiboťnabysededopřál3ne*ajsi,jinemopřátelé.ra3domnoulivajsivyvepodi4Hos2.z podsvěne,živalsmivotmouducho4dlza*ši,lidoříkleshrobu.zi5mektemi,podiHosne,R.Chci6vooslavat,svobodil.vyne6boťjsinu,dijehovej3.te7ZpípoHosvzdávejtezbožní,7a*mujménu!je8kysvaholi,chví*alejeVždyť4.ho9trhněvžipocevot,holas10jevostkahosupláč,če5.zve11serasot.*zji12všaktrapodiHosne,R.Chci13vooslavat,svobodil.vyne13boťjsismialujseSlyš,6.Hospo14ne,didipomi,Hosne!nademnou,14moz*pov tatilnec,řek16Můj7.objsiBomůjže,di17po*Hosne,nalitky!chci17chvápodiHosne,R.Chci18vooslavat,svobodil.boťne18vyjsi
podiHosne,oR.Chcivovat,slabovysvodil.nejsiboťpovat,Hosdio2Chci1.voslasvobovydil,nene,2jsiboťnadesemnoudopřál3ne*abyjsi,nejitemopřálé.do3ravalijsivyvepodi4Hos2.z podsvěne,živalsmivotmouducho4dlza*ši,lidoříkleshrobu.zi5mektemi,podiHosne,R.Chci6vooslavat,svobodil.vyne6boťjsinu,dijehovej3.te7ZpípoHosvzdávejtezbožní,7a*mujménu!je8kysvaholi,chví*alejeVždyť4.ho9trhněvžipocevot,holas10jevostkavšaktrazji*sot.čerase11zve5.hospláč,upodiHosne,R.Chci13vooslavat,svobodil.vyne13boťjsismialujseSlyš,6.Hospo14ne,didipomi,Hosne!nademnou,14moz*ponec,Hos*tilv tapodiřek16jsiMůj7.oblitnachváky!můjBo17ne,chciže,podiHosne,R.Chci18vooslavat,svobodil.boťne18vyjsi
podiHosne,oR.Chcivovat,slabovysvodil.nejsiboťdiHospone,neslaChci1.ovat,2vojsi,dopřálabyvy2boťjsibodil,ne*svomojililé.nepřátedemnou3vasenadoravyvejsimoudldine,4Hos2.posvěz podživotmimeza*duši,vals4chodolikleshrobu.mi,5ziříktepodiHosne,R.Chci6vooslavat,svobodil.vyne6boťjsihonu,jezbožní,vejteHos7Zpí3.dipohosvanu!jmémutevzdávej8a*jekyli,chví*alejeVždyť4.ho9trhněvžipocevot,holas10jevostkavšaktrazji*sot.čerase11zve5.hospláč,upodiHosne,R.Chci13vooslavat,svobodil.vyne13boťjsismialujseSlyš,6.Hospo14ne,didipomi,Hosne!nademnou,14moz*ponec,tilv taHos*pořek16Můj7.objsilitnachváky!můj17dine,chciže,BopodiHosne,R.Chci18vooslavat,svobodil.boťne18vyjsi
podiHosne,oR.Chcivovat,slabovysvodil.nejsiboťdiHospone,neslaChci1.ovat,2vojsi,dopřálabyvy2boťjsibodil,ne*svomojililé.nepřátedemnou3vasenadoravyvejsimoudldine,4Hos2.posvěz podživotmimeza*duši,vals4chodolikleshrobu.mi,5ziříktepodiHosne,R.Chci6vooslavat,svobodil.vy