OL26

Čtvrtek po 3. neděli adventní

Pondělí po 4. neděli postní

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (4. čtení)

3. neděle velikonoční C

10. neděle v mezidobí C

13. neděle v mezidobí B

Žalm 30

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL26 – Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. – Žalm 30

R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

1. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.

2. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteříklesli do hrobu.

R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

3. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu!

4. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život,

5. zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot.

R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

6. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine!

7. Můj nářek jsi obrátil v tanec, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky!

R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

Odpověď: Ž 30 (29),2a

Verše: Ž 30 (29)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu