OL26

Čtvrtek po 3. neděli adventní

Pondělí po 4. neděli postní

Zmrtvýchvstání Páně, vigilie (4. čtení)

3. neděle velikonoční C

10. neděle v mezidobí C

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 1. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. / 2. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteříklesli do hrobu. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 3. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu! / 4. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život, / 5. zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 6. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine! / 7. Můj nářek jsi obrátil v tanec, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky! / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 1. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. / 2. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteříklesli do hrobu. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 3. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu! / 4. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život, / 5. zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 6. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine! / 7. Můj nářek jsi obrátil v tanec, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky! / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 1. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. / 2. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteříklesli do hrobu. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 3. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu! / 4. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život, / 5. zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 6. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine! / 7. Můj nářek jsi obrátil v tanec, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky! / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 1. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. / 2. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteříklesli do hrobu. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 3. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu! / 4. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život, / 5. zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 6. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine! / 7. Můj nářek jsi obrátil v tanec, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky! / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 1. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. / 2. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteříklesli do hrobu. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 3. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu! / 4. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život, / 5. zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 6. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine! / 7. Můj nářek jsi obrátil v tanec, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky! / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 1. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, * nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. / 2. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, * zachovals mi život mezi těmi, kteříklesli do hrobu. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 3. Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, * a vzdávejte díky jeho svatému jménu! / 4. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, * ale jeho laskavost po celý život, / 5. zvečera se uhostí pláč, * zjitra však jásot. / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. / 6. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, * pomoz mi, Hospodine! / 7. Můj nářek jsi obrátil v tanec, * Hospodine, můj Bože, chci tě chválit na věky! / R. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.