OL260

Zvěstování Páně (25. března)

ZvětšitZmenšitResetovat

Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsirechneV o1.bětních2daza*že,tojsilibu2Boješ,uvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitjsemnost4.Spra10vedlvevalzvěs10tomážní,vel10shrokémnil,brártům*svým11nejsemdipone!toty11Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitprosisechal13ne5.Nejsemnost,dlvebe13spratvouapotvé*o14tinosvěrmluvil,cimo14jsemjsemtvoujilza6.ne15taku15láspřednost*a16věrtvoumážním.vel16shrokýmne,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitsirechneV o1.bětních2daza*že,tojsilibu2Boješ,uvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitzvěsjsemtodl10ve4.Spranostmážshrokémní,veval10velnil,tyrtům*svým11bránejsemne!dipoto11Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitsiprone5.Ne13jsemchaldlvenost,bese13spratvouapotvé*o14tinosvěrmluvil,cimo14jsemjsemtvoujilza6.ne15tavěrnosttvoulás15a*kumážshroním.velpřed16kýmne,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounit
Pane,R.Hle,cházím,přili.spltvounitnesilibětních2V o1.rechda*zaže,jsitoješ,bu2Bouvřelši.omi3tesmíro2.loCepa4aly*tehdáš,jsemdyti4žánechápřizím.ře5„Hle,kl:ne,PaR.Hle,zím,6chápřili.spl6tvounitjeomněVe3.svitku7knihytvounímspl*Rádpsá7no:tvůjže, +li,8Bomůjnitru.“jekon8v mémne,PaR.Hle,zím,9chápřili.spl9tvounitzvěsjsemtodl10ve4.Spranostmážshrokémní,veval10velnil,tyrtům*svým11bránejsemne!dipoto11Hosvíš,ne,PaR.Hle,zím,12chápřili.spl12tvounitseprobetvoune5.chal13Nesijsemnostvévěrtivespradl13*onost,mlujsemvil,apo14cimojsemtvoujilza6.ne15tatvou*avěr15láskumážshrokýmním.přednost16velne,PaR.Hle,zím,17chápřili.spl17tvounit
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi3miotiodáš,nežápa4lyCe2.losmírapři„Hle,cházím.teh*dyjsem5kl:řetvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje7Ve3.hykniBoli,můjže, +splRád*8nímtvouniv mémtru.“tvůj8jekontvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pavalzvěstovevedl10Spra4.jsemnostsvým*ní,jsemrtůmkém10shrovelmážHosvíš,dipone!bránil,11netytotvounitli.přiR.chásplzím,12Hle,ne,Paseprobetvoune5.chal13Nesijsemnostvévěrtivespradl13*onost,mlujsemvil,apo14cimokua*lástvouvěrzata15ne6.jsemtvoujilmážshrokýmním.přednost16veltvounitli.přiR.chásplzím,17Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi3miootilopa4Ce2.smíraly„Hle,přikl:cházím.dáš,žá*4tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje7Ve3.hykniBoli,můjže, +splRád*8nímtvouniv mémtru.“tvůj8jekontvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pavalzvěstovevedl10Spra4.jsemnostjsemrtůmsvým*nekémvelshro10ní,mážpodivíš,Hosne!nil,brá11totytvounitli.přiR.chásplzím,12Hle,ne,Patvousprasebevedlnost,jsem5.Nenechalprosi13jsemmlumocivil,tvévěrnos14o*apotilástvoukune6.za15tajiljsemshrokýmmážním.*tvouavěr16předvelnosttvounitli.přiR.chásplzím,17Hle,ne,Pa
tvounitli.přicházím,Hle,splR.ne,Pabuješ,liBože,níchda2V o1.bětsinerechutevřelši.*tozajsi3miootilopa4Ce2.smíraly„Hle,přikl:cházím.dáš,žá*4tehnedyjsemřetvounitli.přiR.chásplzím,6Hle,ne,Pamněpsáono:svitkuje7Ve3.hykniBoli,můjže, +splRád*8nímtvouniv mémtru.“tvůj8jekontvounitli.přiR.chásplzím,9Hle,ne,Pavalzvěstovevedl10Spra4.jsemnostjsemrtůmsvým*nekémvelshro10ní,mážpodivíš,Hosne!nil,brá11totytvounitli.přiR.chásplzím,12Hle,ne,Patvousprasebevedlnost,jsem5.Nene