OL261

Sv. Marka (25. dubna)

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL261 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.

2. Řekl jsi totiž: (+) „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

3. Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých.

4. Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu?

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

5. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.

6. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu