OL261

Sv. Marka (25. dubna)

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmizpívat1.Na3chcikynodivýchHoso3povšechna*pomi3tech,lossathlásvýkopo4levěrtvounost.úsmi4tytiž:„Nakl2.Ře5tojsiželonaky5zajebijsinemi5Na*lost.“věrsvounost.pevu6nilvatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losmislao3.Ne9besadivy,vu9tvétvou*avěrpoHos9ne,disvatých.nostshro10mážvatzpíchciNaR.11kyvýchnoodi12poHostech.12losmise4.Ne13boťkdorovcíchnatv obže13lakdo*z BožíchpoHos13dinu,donu?14syposedovede5.je15Šťastktelid,Hospodí,slao15vat,vocho*tvátvéře.dine,16řiv zásajmé6.V tvém17nunoho*astau17vičnosdlvetí.tvouse18spravatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.20milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchvutvé3.beNesa9slaone,*tvouavěrvy,di9dipoHossvatých.nostshro10mážHospoodiR.Na11chcizpíkyvattech.losno12mivýchlažev obcíchboťkdo13Ne4.sekdo*z Bonu,žíchnatrov13Hospodidonu?14syposedovede5.je15Šťastktelid,Hospodí,slao15vat,vocho*tvátvéře.dine,16řiv zásajmé6.V tvém17nua*honostau17vičdlveností.se18spratvouHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchvutvé3.beNesa9slaone,*tvouavěrvy,di9dipoHossvatých.nostshro10mážHospoodiR.Na11chcizpíkyvattech.losno12mivýchv obžela4.boťNekdo13sekdodinu,z Bo*žíchrovcích13Hosponatdonu?14syposedovede5.je15Šťastktelid,Hospodí,slao15vat,vocho*tvátvéře.dine,16řiv záustavič6.jméV tvémnu17savedlspraností.a*hono18setvouHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatkyjezakljsi5Ře2.tiž:„NatoNa*lost.“nebilože5minavěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchvutvé3.beNesa9slaone,*tvouavěrvy,di9dipoHossvatých.nostshro10mážHospoodiR.Na11chcizpíkyvattech.losno12mivýchv obžela4.boťNekdo13sekdodinu,z Bo*žíchrovcích13Hosponatdonu?14syposedeodoveslavovat,lid,5.Šťastjekte15tvétvářiv záře.dí,Hospo16cho*ne,diustavič6.jméV tvémnu17savedlspraností.a*hono18setvouHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatzalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebiHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchvutvé3.beNesa9slaone,*tvouavěrvy,di9dipoHossvatých.nostshro10mážHospoodiR.Na11chcizpíkyvattech.losno12mivýchv obžela4.boťNekdo13sekdodinu,z Bo*žíchrovcích13Hosponatdonu?14syposedeodoveslavovat,lid,5.Šťastjekte15tvétvářiv záře.dí,Hospo16cho*ne,diustavič6.jméV tvémnu17savedlspraností.a*hono18setvouHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.HospoovatpodiHosvýchnoky3chciNa1.vatozpílekotech,los3mivšechnapo*pověrtvoutynost.satsvý4hláúsmizalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebivýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatdivy,Hostvépodine,sao9Ne3.bevuslasvatých.tvouvěrnost10a*shromážvýchmidinolostech.kychcipozpí11NaR.oHosvatrovnatlacíchnu,Hospodise4.boťNekdov ob13žepodonu?žíchz Bo*14sykdosedeodoveslavovat,lid,5.Šťastjekte15tvétvářiv záře.dí,Hospo16cho*ne,diustavič6.jméV tvémnu17savedlspraností.a*hono18setvouvýchmidinolostech.kychcizpí19NaR.Hospovat