OL261

Sv. Marka (25. dubna)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 4. Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu? / 5. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 6. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 4. Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu? / 5. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 6. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 4. Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu? / 5. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 6. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 4. Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu? / 5. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 6. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 4. Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu? / 5. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 6. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. / 2. Řekl jsi totiž: „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 3. Nebesa oslavují tvé divy, Hospodine, * a tvou věrnost shromáždění svatých. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. / 4. Neboť kdo se může v oblacích rovnat Hospodinu, * kdo z Božích synů se podobá Pánu? / 5. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, * chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. / 6. V tvém jménu jásají ustavičně * a honosí se tvou spravedlností. / R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.