OL262

Sv. Josefa, dělníka (1. května)

ZvětšitZmenšitResetovat

ciprázdarPaR.dejne,rukou!našichzrodive1.Dří2senežnežpoholy(+)2ry,asvět,lavsta2zevěčdonosnos3věč*odtiBože!jsiti3ty,ciprázdarPaR.4ne,dejkou!ru4našichcíš,vra2.Roz5kazemkav prachBo5člože,te„Vrať*a6víš:(+)praci!“telse,6smrletjeboť3.Ne7síctikojavčeov tvých7(+)číchminul,šírej7kteden,hlídka.a*ja8nočkociprázdarPaR.9ne,dejkou!ru9našichčítat4.Na10ponásdedojme*šena10dny,srdce.rosk moud11tidipone,(+)se,12brať5.OHosbudešdloujak12ješhonadsetujkat?če12*Sližebky!misvý13sluciprázdarPaR.14ne,dejkou!ru14našichzysvousyť6.Na15brnás*tovsli15ností,mejeseame16duraživot!cepo16tvýmžesluu17se7.Nechťjelo,žeb17tvokůmsyjichnům.slá18*tvájevaciprázdarPaR.19ne,dejkou!ru19šichna
ciprázdarPaR.dejne,rukou!našichzrodive1.Dří2senežnežpoholy(+)2ry,asvět,lavsta2zevěčdonosnos3věč*odtiBože!jsiti3ty,ciprázdarPaR.4ne,dejkou!ru4našichcíš,Boka2.Roz5vrazema*v prachvíš:pračlože,5katelsmrci!“(+)„Vrať6se,tejeletv tvýchti7boť3.Nesícvčekorejčícho7ja(+)minul,den,ší7ktehlídka.a*ja8nočkociprázdarPaR.9ne,dejkou!ru9našichčítat4.Na10ponásdedojme*šena10dny,srdce.rosk moud11tidipone,(+)se,12brať5.OHosbudešdloujak12ješhonadsetujkat?če12*Sližebky!misvý13sluciprázdarPaR.14ne,dejkou!ru14našichzysvousyť6.Na15brnás*tovsli15ností,mejeseame16duraživot!cepo16tvýmžesluu17se7.Nechťjelo,žeb17tvokůmsyjichnům.slá18*tvájevaciprázdarPaR.19ne,dejkou!ru19šichna
šichrunakou!dejne,R.Paprácizdarry,lyho(+)nežseDří1.veneždi2zro*odasvět,věčnosvstala2pozety,Bojsiže!dověč3titinosšichrunakou!dej4ne,R.PaciprázdarBocíš,že,zem5ka2.Rozvravíš:(+)pra*ačlo5v prachkatelsmrci!“te„Vrať6se,ojev tvýchčíchboťti7Ne3.letsícktešíden,jako7(+)rejvčehlídka.nul,7mijakonoč*ašichrunakou!dej9ne,R.Paciprázdarnatatšedny,4.Nanás10číposrdtice.doj*ros11dek moudmejakdloune,(+)hobraťse,12O5.podiHoskat?Sliče*tuj12ješdešbužebsluky!senad13misvýšichrunakou!dej14ne,R.Paciprázdarslisvounostovtí,syť6.nás15Nazybrduraje*16ameživot!se16mecepožebslukůmseu17Nechť7.žetvýmjichsyslávajenům.17tvojetvá*lo,šichrunakou!dejne,R.Paprácizdar19
šichrunakou!dejne,R.Paprácizdarry,lyho(+)nežseDří1.veneždi2zro*odasvět,věčnosvstala2pozety,Bojsiže!dověč3titinosšichrunakou!dej4ne,R.Paciprázdarčlože,Bokav prachkazem5Roz2.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:6(+)„Vraťteočíchv tvých(+)boťti7Ne3.letjesíckteminul,vče7jakošíden,rejhlídka.a*ja8nočkošichrunakou!dej9ne,R.Paciprázdarnatatšedny,4.Nanás10číposrdtice.doj*ros11dek moudmejakdloune,(+)hobraťse,12O5.podiHoskat?Sliče*tuj12ješdešbužebsluky!senad13misvýšichrunakou!dej14ne,R.Paciprázdarností,slitov*syťnásbr15Na6.svouzypoceživot!radu16meamesejeslužebkůmtvoNechť7.seutvýmže17syjejichvanům.17jeslátvá*lo,šichrunakou!dejne,R.Paprácizdar19
šichrunakou!dejne,R.Paprácizdarholyry,(+)venež2Dří1.dizroseod*asvět,nosvěčpovsta2nežzelaty,Bojsiže!dověč3titinosšichrunakou!dej4ne,R.Paciprázdarčlože,Bokav prachkazem5Roz2.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:6(+)„Vraťtečíchv tvýcho(+)jasícNe3.boťtijelet7miktenul,včerej7koden,šíhlídka.a*ja8nočkošichrunakou!dej9ne,R.Paciprázdarnatatšedny,4.Nanás10číposrdtice.doj*ros11dek moudmehoješjakdloubuse,Hos12O5.braťdine,(+)pomislusvýžebky!kat?12deščetujsenad*Slišichrunakou!dej14ne,R.Paciprázdarností,slitov*syťnásbr15Na6.svouzypoceživot!radu16meamesejeslužebkůmtvoNechť7.seutvýmže17syjejichvanům.17jeslátvá*lo,šichrunakou!dejne,R.Paprácizdar19
šichrunakou!dejne,R.Paprácizdarholyry,(+)venež2Dří1.dizroseod*asvět,nosvěčpovsta2nežzelaty,Bojsiže!dověč3titinosšichrunakou!dej4ne,R.Paciprázdarčlože,Bokav prachkazem5Roz2.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:6(+)„Vraťtejakočích(+)včerejsíclet7Ne3.boťtiv tvýchojenočjaa*kohlídka.kte7šíden,nul,mišichrunakou!dej9ne,R.Paciprázdarnatatšedny,4.Nanás10číposrdtice.doj*ros11dek moudmehoješjakdloubuse,Hos12O5.braťdine,(+)pomislusvýžebky!kat?12deščetujsenad*Slišichrunakou!dej14ne,R.Paciprázdarností,slitov*syťnásbr15Na6.svouzypoceživot!radu16meamesejekůmžebtvojeu17Nechť7.setvýmslužesyjichnům.lo,17slávaje*tvášichrunakou!dejne,R.Paprácizdar19
šichrunakou!dejne,R.Paprácizdarholyry,(+)venež2Dří1.dizroseod*asvět,nosvěčpovsta2nežzelaty,Bojsiže!dověč3titinosšichrunakou!dej4ne,R.Paciprázdarčlože,Bokav prachkazem5Roz2.cíš,vrasmrse,telci!“a*pravíš:6(+)„Vraťtejakočích(+)včerejsíclet7Ne3.boťtiv tvýchojenočja