OL264

Sv. Matěje (14. května)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 7. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 7. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 7. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 7. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 7. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 7. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo! / 2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky! / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno! / 4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem? / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu. / 6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého, / 7. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu. / R. Pán ho posadil vedle knížat svého lidu.