OL264

Sv. Matěje (14. května)

ZvětšitZmenšitResetovat

dilvedlehoR.Pánsapodu.lihokní2svéžatdinote,1.Chval3poHoschval*ci,tesluvi3žebdivo!noponojmé4HosHosponoBuďve52.belejménonodi5vonaky!*6nyileveddilR.Pán7sahopodu.lihokní8svéžatcena3.Odcho9slunduchvále*buďnoho9jepadjmévono!po10Hosnodidinpona4.vznePosen11Hosjedy,nad*ronevšechde11nysláva.sabe12hojeleveddilR.Pán13sahopodu.lihokní14svéžatpoHosdin,ja15je5.KdokotrůBůh, +náš15ktežídoshlí*ana15tisosnaizem?na16beneleveddilR.Pán17sahopodu.lihokní18svéžatz prachu,ho196.Slazdvipovysme*ze20tišho,šu20chujedilsavedho21by7.apolekní*vedkníle21žat,lidu.svéžat22holeveddilR.Pán23sahopodu.lihokní24svéžat
dilvedlehoR.Pánsapodu.lihokní2svéžatnodiviChval1.te,Hos3po*techvalslu3ci,žebdivo!noponojmé4HosdiHosponoveBuď2.5lenobenaiky!jmé5vony*noleveddilR.Pán7sahopodu.lihokní8svéžatcena3.Odcho9slunduchvále*buďnoho9jepadjmévono!po10Hosnodidinpona4.vznePosen11Hosjedy,nad*ronevšechde11nysláva.sabe12hojeleveddilR.Pán13sahopodu.lihokní14svéžatHospoje5.Kdo15kojatrůnášdin,15kteBůh, +doshlížínasos15*atinazem?nena16ibeleveddilR.Pán17sahopodu.lihokní18svéžatz prachu,ho196.Slazdvijechušuho,smetiš20ze*vypoleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatleveddilR.Pán23sahopodu.lihokní24svéžat
dilvedlehoR.Pánsapodu.lihokní2svéžatsluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodiHosponoveBuď2.5lenobenaiky!jmé5vony*noleveddilR.Pán7sahopodu.lihokní8svéžatcena3.Odcho9slunduchvále*buďnoho9jepadjmévono!po10Hosnodidinpona4.vznePosen11Hosjedy,nad*ronevšechde11nysláva.sabe12hojeleveddilR.Pán13sahopodu.lihokní14svéžatnášpodin,Bůh, +jeja15Kdo5.Hoskotisosa*shlížítrů15ktenanaizem?na16donebeleveddilR.Pán17sahopodu.lihokní18svéžatz prachu,ho196.Slazdvijechušuho,smetiš20ze*vypoleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatleveddilR.Pán23sahopodu.lihokní24svéžat
svéhožatlidu.hoposaR.Pánlevedknídilsluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodinopovoBuď2.velebe5noHosnaiky!jméno5ny*svéhožatlidu.hopo7saPánR.leknídilvedhonajepadchodu9Od3.ceslunvojménono!chváleno10buď*podiHosdedinnavšechnyjePo4.vznesenpoHos11hoslájeva.dy,ronad*11besanesvéhožatlidu.hopo13saPánR.leknídilvednášBůh, +din,ktejeja15Kdo5.Hospokotisosa*shlížítrů15nanaizem?na16donebesvéhožatlidu.hopo17saPánR.leknídilvedchu,z pra*zesmeho19Sla6.zdvichujeho,po20tišvyšuleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatsvéhožatlidu.hoposa23PánR.ledilkníved
svéhožatlidu.hoposaR.Pánlevedknídilsluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodinopovoBuď2.velebe5noHosnaiky!jméno5ny*svéhožatlidu.hopo7saPánR.leknídilvedhonajepadchodu9Od3.ceslunvojménono!chváleno10buď*podiHosdedinnavšechnyjePo4.vznesenpoHos11hoslájeva.dy,ronad*11besanesvéhožatlidu.hopo13saPánR.leknídilvedktenášBůh, +trůjako15Kdo5.jepodin,Hosbeinenazem?tisosnaa*15nashlížídosvéhožatlidu.hopo17saPánR.leknídilvedchu,z pra*zesmeho19Sla6.zdvichujeho,po20tišvyšuleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatsvéhožatlidu.hoposa23PánR.ledilkníved
svéhožatlidu.hoposaR.Pánlevedknídilsluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodinopovoBuď2.velebe5noHosnaiky!jméno5ny*svéhožatlidu.hopo7saPánR.leknídilvedhonajepadchodu9Od3.ceslunvojménono!chváleno10buď*podiHosdedinnavšechnyjePo4.vznesenpoHos11hoslájeva.dy,ronad*11besanesvéhožatlidu.hopo13saPánR.leknídilvedktenášBůh, +trůjako15Kdo5.jepodin,Hosbeinenazem?tisosnaa*15nashlížídosvéhožatlidu.hopo17saPánR.leknídilvedchu,z pra*zesmeho19Sla6.zdvichujeho,po20tišvyšuleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatsvéhožatlidu.hoposa23PánR.ledilkníved
svéhožatlidu.hoposaR.Pánlevedknídilsluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodinopovoBuď2.velebe5noHosnaiky!jméno5ny*svéhožatlidu.hopo7saPánR.leknídilvedhonajepadchodu9Od3.ceslunvojménono!chváleno10buď*podiHosdedinnavšechnyjePo4.vznesenpoHos11hoslájeva.dy,ronad*11besanesvéhožatlidu.hopo13saPánR.leknídilvedktenášBůh, +trůjako15Kdo5.jepodin,Hosbeinenazem?tisosnaa*15nashlížídosvéhožatlidu.hopo17saPánR.leknídilvedchu,z pra*zesmeho19Sla6.zdvichuje