OL265

Sv. Jana Nepomuckého (16. května)

ZvětšitZmenšitResetovat

vesvéslyšže,R.VyBomě,lásce!ve2livlace1.4mámnež*jetěch,na4vě,hlavobezříkte5vidí,du5nekostiněj2.sil6nežšístíhati,*jsou7říkteny.čipří7bezvesvéže,R.Vy8Bomě,slyšce!lásve9limněli3.Nechť11kvůsounej*doukdofazkla11ni,ne,Pa12be,v tenejmněnechť13likvů4.naje,zbasou13nivebe,Te*kdo14dahleerale!Bo14IzžejsembeVždyť15tepro5.*popu,hašelsná15tupomoutvář.polana16kryvesvéže,R.Vy17Bomě,slyšce!lásve18liodtěch,svo6.Vy20boďvy*dí,vitáhříkte20nevody!ni21boz hluBovitžíPís7.22buduslajebitleno,jmé22*vechvály.vembudu23zpěvesvéže,R.Vy24Bomě,slyšce!lásve25li
vesvéslyšže,R.VyBomě,lásce!ve2livlace1.4mámnežříktetěch,hlana4*jevě,neduvidí,bez5votijsou*kosti,2.nějsilší6nežpříbezčiny.ří7ktestíhavesvéže,R.Vy8Bomě,slyšce!lásve9limněli3.Nechť11kvůsounej*doukdofazkla11ni,ne,Pa12be,v tesounej4.nechť13limněkvů*kdoje,hledazbaveni13naIzražeele!Te14Bobe,snájsemšel5.Vždyť15beprotehanapotu15*popu,moutvář.po16lakryvesvéže,R.Vy17Bomě,slyšce!lásve18liodtěch,svo6.Vy20boďvy*dí,vitáhříkte20nevody!ni21boz hluBovitžíPís7.22buduslajebitleno,jmé22*vechvály.vembudu23zpěvesvéže,R.Vy24Bomě,slyšce!lásve25li
vesvéslyšže,R.VyBomě,lásce!ve2livlace1.4mámnežříktetěch,hlana4*jevě,neduvidí,bez5votijsou*kosti,2.nějsilší6nežpříbezčiny.ří7ktestíhavesvéže,R.Vy8Bomě,slyšce!lásve9lizklamněni,Nechť3.nej11kvůsouliPabe,ne,kdo*12doufav tezbasouvenechť4.kvů13nejmnělidahle*kdonina13je,raeIzžele!be,14TeBosnájsemšel5.Vždyť15beprotehanapotu15*popu,moutvář.po16lakryvesvéže,R.Vy17Bomě,slyšce!lásve18liodtěch,svo6.Vy20boďvy*dí,vitáhříkte20nevody!ni21boz hluBovitžíPís7.22buduslajebitleno,jmé22*vechvály.vembudu23zpěvesvéže,R.Vy24Bomě,slyšce!lásve25li
lásvelice!slyšmě,BoR.Vyvesvéže,hlavě,naje*těch,cenež41.vlamámneduvidí,ří5ktevobez*jsoutiti,ktešíněj6sil2.kosnežpříbezny.čiří7hastílilásvece!mě,slyš8BoVyR.vesvéže,zklamněni,Nechť3.nej11kvůsouliPabe,ne,kdo*12doufav teninazbaveje,4.kvůnechťli13mněsounejžeIzBoraele!kdo*hleda14Tebe,posnášeltupu,proVždyť5.te15jsembemoulakrytvář.hapo*na16polilásvece!mě,slyš17BoVyR.vesvéže,řínektevidí,svoboď20Vy6.odtěch,vobody!táh*ni21vyz hlužíBojmévitno,bu22Pís7.sladuvemzpěchváduly.lebit23ve*bujelilásvece!mě,slyš24BoVyR.vesvéže,
lásvelice!slyšmě,BoR.Vyvesvéže,hlavě,naje*těch,cenež41.vlamámneduvidí,ří5ktevobez*jsoutiti,ktešíněj6sil2.kosnežpříbezny.čiří7hastílilásvece!mě,slyš8BoVyR.vesvéže,zklamněni,Nechť3.nej11kvůsouliPabe,ne,kdo*12doufav teninazbaveje,4.kvůnechťli13mněsounejžeIzBoraele!kdo*hleda14Tebe,posnášeltupu,proVždyť5.te15jsembemoulakrytvář.hapo*na16polilásvece!mě,slyš17BoVyR.vesvéže,řínektevidí,svoboď20Vy6.odtěch,vobody!táh*ni21vyz hlužíBojmévitno,bu22Pís7.sladuvemzpěchváduly.lebit23ve*bujelilásvece!mě,slyš24BoVyR.vesvéže,
lásvelice!slyšmě,BoR.Vyvesvéže,hlavě,naje*těch,cenež41.vlamámneduvidí,ří5ktevobez*jsoutiti,ktešíněj6sil2.kosnežpříbezny.čiří7hastílilásvece!mě,slyš8BoVyR.vesvéže,zklamněni,Nechť3.nej11kvůsouliPabe,ne,kdo*12doufav teninazbaveje,4.kvůnechťli13mněsounejžeIzBoraele!kdo*hleda14Tebe,posnášeltupu,proVždyť5.te15jsembemoulakrytvář.hapo*na16polilásvece!mě,slyš17BoVyR.vesvéže,řínektevidí,svoboď20Vy6.odtěch,vobody!táh*ni21vyz hlužíBojmévitno,bu22Pís7.sladuvemzpěchváduly.lebit23ve*bujelilásvece!mě,slyš24BoVyR.vesvéže,
lásvelice!slyšmě,BoR.Vyvesvéže,hlavě,naje*těch,cenež41.vlamámneduvidí,ří5