OL266

Sv. Barnabáše (11. června)

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla (18. listopadu)

ZvětšitZmenšitResetovat

spásvousupoR.Hosvilzjedinpohanů.před2kyzranudivej1.Zpí3poHostene*seň,boťvouno3divučiupo4nilci.hod4jelemho2.těz5jestvíhosvapravi5*jece,ne.me6rahospásvousuR.Hos7vilzjepodinhanů.popřed8kyzravedlpo3.Hos9uvedinspásu,mostzná9svouhazjeky10zra*předponost.dlvevil10sprasvousvounapo4.Roz11nulsemevěranostrodob11tuvudomu.raIz*e12lospásvousuR.Hos13vilzjepodinhanů.popřed14kyzračikonnyU5.zře15nyvšechlynasuze15*spáha.še16Bohonu,disej6.17Hospotedujte*ranyvšechze17mě,ahrejte!plese,18tesejspásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.popřed20kyzradiponu7.Hrej21Hoste*cinana21teru,cipros dorute22avu,vo22zpědemtrublua8.za23hohlapředtesejro23hů,*nem!dipokrá24HoslemspásvousuR.Hos25vilzjepodinhanů.před26pokyzra
spásvousupoR.Hosvilzjedinpohanů.před2kyzranonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvujelemho2.těz5jestvíhosvapravi5*jece,ne.me6rahospásvousuR.Hos7vilzjepodinhanů.popřed8kyzravedlpo3.Hos9uvedinspásu,mostzná9svouhazjeky10zra*předponost.dlvevil10sprasvousvounadobme11po4.RozsenulIz*nostrarotu11věramu.loedo12vuspásvousuR.Hos13vilzjepodinhanů.popřed14kyzračikonnyU5.zře15nyvšechlyBohošeha.spá*zena15suvšechnu,ny6.sej17tediHospose,tedujmě,ze17*rahrejte!asejple18tespásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.popřed20kyzracitenanuru,Hrej7.teHos21dipos doaprote22ci*naruvu,vo22zpědemhů,*rosej8.hlazaho23trubalupodiHosnem!tepřed24lemkráspásvousuR.Hos25vilzjepodinhanů.před26pokyzra
spásvousupoR.Hosvilzjedinpohanů.před2kyzranonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvuprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jespásvousuR.Hos7vilzjepodinhanů.popřed8kyzravedlznádin9po3.Hosveukypozra*svouspápřed9mostsu,vedlsvouspranost.ha10vilzjerotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11raspásvousuR.Hos13vilzjepodinhanů.popřed14kyzračikonnyU5.zře15nyvšechlyBohošeha.spá*zena15sunyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,spásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.popřed20kyzracitenanuru,Hrej7.teHos21dipodemzpěprovovu,ru*nacites doa22hů,*rosej8.hlazaho23trubalupodiHosnem!tepřed24lemkráspásvousuR.Hos25vilzjepodinhanů.před26pokyzra
spásvousupoR.Hosvilzjedinpohanů.před2kyzranonuvouZpí1.vej3tediHospočiunilseň,boť*ne3ci.dipo4hodvuprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jespásvousuR.Hos7vilzjepodinhanů.popřed8kyzravedlznádin9po3.Hosveukypozra*svouspápřed9mostsu,vedlsvouspranost.ha10vilzjerotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11raspásvousuR.Hos13vilzjepodinhanů.popřed14kyzrazenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16šenyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,spásvousuR.Hos19vilzjepodinhanů.popřed20kyzracitenanuru,Hrej7.teHos21dipodemzpěprovovu,ru*nacites doa22hů,*rosej8.hlazaho23trubalupodiHosnem!tepřed24lemkráspásvousuR.Hos25vilzjepodinhanů.před26pokyzra
kypopředzrahanů.podinzjeR.Hosspásusvouvilseň,ne*vouboťuteHospo3Zpí1.vejnunodihodci.nil4počivudiprahojevice,tězstvíje52.lemhorane.mesva6ho*jekypopředzrahanů.podinzje7HosR.spávilsusvousvouspáznámostsu,podinuve9Hos3.vedlsvousprazjevilvedlnost.po*předzrakyha10rotudobameponul11Roz4.nasesvoudovulomu.Iz*věrnoste11rakypopředzrahanů.podinzje13HosR.spávilsusvouzenyčizřelyvšech15U5.konnyhoBoha.suspá*na16šenyzevšechmě,sejteHos176.podinu,ahrejtete!dujte18ra*plesejse,kypo