OL269

Sv. Petra a Pavla (29. června)

O mučednících (i v době velikonoční)

Sv. Ignáce Antiochijského (17. října)

ZvětšitZmenšitResetovat

zedilvšechR.Pánsvobovybav.mých2olevebitU1.stachci3vičbude*vždypoHos3na,dihochvála.úsv mých4jetechsenechťchludi5po2.V Hosnutoše,*slymo5jeduduarase.poší6korzedilvšechR.Pán7bosvovybav.mých8osemnou3.Ve9telebslavu*opoHos9na,dihojméno!spojme10jeludinaaHle4.daljsem11Hospobosvodilslyvyšel11*vymě,obav.mýchze12všechzedilvšechR.Pán13bosvovybav.mých14omu,hleď5.Po15k nětete,rozse15sevenemuše*va16setvářhanvatbou.zar16volal,zaHle,u176.žákboslyšel,dinHosa17povevšechmo*po18muhltech.je18strashodilbosvoPán19vyR.obav.všechze20mýchuse7.Jak21chránceodiponůvbo21Hosřillemtěch,*koan21dělnactí,Hoskdodi22podilje.vya22bosvozte,vijakte23kus8.Oadobdinrý,Hosje23pokteku,člo24ze*blauká.k něse24muzedilvšechR.Pán25bosvovybav.mých26o
zedilvšechR.Pánsvobovybav.mých2olevebitU1.stachci3vičdebuv mýchpoHosdi3*vždyna,chvála.hotechús4jechluse2.poV Hosdi5nechťnuto*slymojedu5še,duarase.poší6korzedilvšechR.Pán7bosvovybav.mých8opomnouHosdina,te9leb3.Vesehojméjeno!slavu10o*spolujmedinaaHle4.daljsem11Hospobosvodilslyvyšel11*vymě,obav.mýchze12všechzedilvšechR.Pán13bosvovybav.mých14omu,sete15hleď5.Pok něševa*tvářrozvese15te,vathanbou.nemu16sezaravolal,HosuHle,6.17bozažákmopo*hlpodinsly17šel,hostrastech.vemu18jevšechdilbosvoPán19vyR.obav.všechze20mýchuboJak7.o21chránsecenůvandělHosřil21dipodipona*lemkotěch,22Hoskdodilboje.ctí,a22vysvojezte,jakHoskuste23O8.viačlo*zebladindob23porý,umuk něká.kte24ku,sezedilvšechR.Pán25bosvovybav.mých26o
zedilvšechR.Pánsvobovybav.mých2olevebitU1.stachci3vičdebuv mýchpoHosdi3*vždyna,chvála.hotechús4jechluse2.poV Hosdi5nechťnuto*slymojedu5še,duarase.poší6korzedilvšechR.Pán7bosvovybav.mých8opomnouHosdina,te9leb3.Vesehojméjeno!slavu10o*spolujmedinaaHle4.daljsem11Hospobosvodilslyvyšel11*vymě,obav.mýchze12všechzedilvšechR.Pán13bosvovybav.mých14omu,sete15hleď5.Pok něševa*tvářrozvese15te,vathanbou.nemu16sezaravolal,HosuHle,6.17bozažákmopo*hlpodinsly17šel,hostrastech.vemu18jevšechdilbosvoPán19vyR.obav.všechze20mýchuboJak7.o21chránsecenůvandělHosřil21dipodipona*lemkotěch,22Hoskdodilboje.ctí,a22vysvojezte,jakHoskuste23O8.viačlo*zebladindob23porý,umuk něká.kte24ku,sezedilvšechR.Pán25bosvovybav.mých26o
omýchbav.vysvoR.PánzevšechbodilbitHoslepodina,stavič3U1.chcivehochvájela.bude4vždy*ústechv mýchjedumoše,dinu5V Hos2.posenechťchluaraduse.tosly6*pošíkoromýchbav.vysvo7PánR.zevšechbodilna,odipo*slateleb9Ve3.mnouHossejméhono!jme10vulujespoavynaslyšelmě,daljsem11Hle4.poHosdimýchovšechbav.svobo12vy*zedilomýchbav.vysvo13PánR.zevšechbodilveseserozte,k ně5.Pohleďtemu,15vatzarbou.hantvářse16va*šemunepodinslyHosšel,ubožáka17Hle,6.zalal,vohostrasjetech.mohl18po*vevšechmuovšechmýchbav.vy19svoPánR.zedilbořilboHospochráno7.ce21Jakusekdolemtěch,Hosnůvan21didělko*bovysvodilje.dina22poactí,podinjeHosrý,dobtea23O8.kuszte,jakviumusek něká.člo24bla*zekteku,omýchbav.vysvo25PánR.zevšechdilbo
omýchbav.vysvoR.PánzevšechbodilbitHoslepodina,stavič3U1.chcivehochvájela.bude4vždy*ústechv mýchjedumoše,dinu5V Hos2.posenechťchluaraduse.tosly6*pošíkoromýchbav.vysvo7PánR.zevšechbodilna,odipo*slateleb9Ve3.mnouHossejméhono!jme10vulujespoavynaslyšelmě,daljsem11Hle4.poHosdimýchovšechbav.svobo12vy*zedilomýchbav.vysvo13PánR.zevšechbodilveseserozte,k ně5.Pohleďtemu,15vatzarbou.hantvářse16va*šemunepodinslyHosšel,ubožáka17Hle,6.zalal,vohostrasjetech.mohl18po*vevšechmuovšechmýchbav.vy19svoPánR.zedilbořilboHospochráno7.ce21Jakusekdolemtěch,Hosnůvan21didělko*bovysvodilje.dina22poactí,podinjeHosrý,dobtea23