OL269

Sv. Petra a Pavla (29. června)

O mučednících (i v době velikonoční)

Sv. Ignáce Antiochijského (17. října)

Sv. Šebestiána, mučedníka (20. ledna)

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka (22. ledna)

Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka (10. března)

Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka (11. dubna)

Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka (24. dubna)

Sv. Zikmunda, mučedníka (30. dubna)

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka (6. května)

Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků (21. května)

Sv. Justina, mučedníka (1. června)

Sv. Pavlíny, panny a mučednice (6. června)

Bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků (12. června)

Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka (29. prosince)

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL269 – Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. – Žalm 34

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!

4. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, * vysvobodil mě ze všech mých obav.

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

5. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

6. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, * pomohl mu ve všech jeho strastech.

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

7. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl * kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.

8. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká.

R. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Odpověď: Ž 34 (33),5b

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu