OL27

Pátek po 3. neděli adventní

Panny Marie Guadalupské (12. prosince)

Žalm 67

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL27 – Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ! – Žalm 67

R. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ!

1. Bože, buď milostiv a žehnej nám, * ukaž nám svou jasnou tvář,

2. kéž se pozná na zemi, jak jednáš, * kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

R. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ!

3. Nechť se lidé radují a jásají, * že soudíš národy spravedlivě + a lidi na zemi řídíš.

R. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ!

4. Země vydala svou úrodu, * Bůh, náš Bůh, nám požehnal.

5. Kéž nám Bůh žehná, * ať ho ctí všechny končiny země!

R. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí, kdekterý národ!

Odpověď: Ž 67 (66),4

Verše: Ž 67 (66)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu