OL270

Sv. Prokopa (4. července)

O svatých

ZvětšitZmenšitResetovat

beR.zakoně.pov HosnodinekdochoBla1.zeto2mu,bezbožní,jakdí,2ramucesnatě,stá3po*není, +hříšadyku3choveshrozane3seharoučů,máž3be4le2.azakopov Hos4nodikopřea*o5jehonoicí.5dnembe6zaR.koně.pov Hos6nodistrotakmu7do3.Posemuusaza7zeve*dů,svůjníchvod7prouvoošíce,při8časa*vadnedařílis4.9nemukoconá.muse10vše,be11zaR.koně.pov Hos11nodis bezmubožje12nak5.Jitojilanak:mi,12zcerozva*jsou13koplejatrem,13dbádinvždyť14poHos6.vedlispravých,ceso14tubezbožle*a15taceshubou.skonných15číbe16zaR.koně.pov Hos16nodi
beR.zakoně.pov Hosnodichonedí,zeto2Bla1.kdomu,ní,ne*božpomu2jakrabezdykuchona3stácestě,sezahříšní, +3anerouhačů,shrove3mážbev Hos2.lea4zakodi4ponokopřea*o5jehonoicí.5dnembe6zaR.koně.pov Hos6nodizastromusado7Po3.takseprouvodníchdů,7zeumuošívoce,*svůjvečas8přia*vadnedařílis4.9nemukoconá.muse10vše,be11zaR.koně.pov Hos11nodibožs bez5.nakJije12mutojsou*nak:jakozcemi,12jilatrem,pleva13rozcesotuvždyť6.Hos14dbádinpotaceslevedspra14*avých,ličíhubou.božbez15skonnýchbe16zaR.koně.pov Hos16nodi
dinokoně.zaR.bev Hospodí,chojakmuzeto2Bla1.nekdomu,nastápocesbez2raní,ne*božaní, +nezady3tě,kuhříšchorouhačů,3vesemážshrov Hospodile4a2.bezaaojeho*ko4nokonodnemicí.pře5dinokoně.zapo6R.v Hosbezasamuzedo7Po3.takstroseníchproudů,mu7voduošívoce,*svůjvečas8přia*vadnedařílis4.9nemukoconá.muse10vše,dinokoně.zapo11R.v Hosbes bezbožmi,nakje12Ji5.mutojsou*janak:kolazce12jitrem,pleva13rozcesotuvždyť6.Hos14dbádinpotaceslevedspra14*avých,ličíhubou.božbez15skonnýchdinokoně.za16R.v Hospobe
dinokoně.zaR.bev Hospojakmudí,ratoze2mu,Bla1.nechokdocesnatě,božní,ne2bezpostá*neazasecho3kudyhříšní, +rouhačů,ve3mážshrov Hospodile4a2.bezajehoa*o4nokoinodnemcí.pře5kodinokoně.zapo6R.v Hosbezasamuzedo7Po3.takstroseníchproudů,mu7voduošívoce,*svůjvečas8přia*vadnedařílis4.9nemukoconá.muse10vše,dinokoně.zapo11R.v Hosbemi,božlazcenakjeto12Ji5.s bezmuroztrem,nak:12jikoplevajsou*jatuspracesvedlivých,vždyť6.Hospodin14dbáočínýchskonhubou.cesleta15a*božbezdinokoně.za16R.v Hospobe
dinokoně.zaR.bev Hospojakmudí,ratoze2mu,Bla1.nechokdocesnatě,božní,ne2bezpostá*neazasecho3kudyhříšní, +rouhačů,ve3mážshrov Hospodile4a2.bezajehoa*o4nokoinodnemcí.pře5kodinokoně.zapo6R.v Hosbezezasamuuse7Po3.dostromutakšíopřivoce,prou7vodníchsvůjčasdů,*vea*vadnedařílis4.9nemukoconá.muse10vše,dinokoně.zapo11R.v Hosbezcelami,nak:jijeto12Ji5.naks bezbožmutrem,jsou*jakople13varoztuspracesvedlivých,vždyť6.Hospodin14dbáočínýchskonhubou.cesleta15a*božbezdinokoně.za16R.v Hospobe
dinokoně.zaR.bev Hosporajakmubožní,bezmu,to2Bla1.zekdochodí,nechokudyhříšní, +stá3ne*pocestě,namážčů,rouhazase3shroanevenopodikoza4a2.lev Hosbednemcí.noiojeho5a*překodinokoně.zapo6R.v Hosbezezasamuuse7Po3.dostromutakšíopřivoce,prou7vodníchsvůjčasdů,*vevše,cosemukoná.mune9řílis4.a*davadnedinokoně.zapo11R.v Hosbezcelami,nak:jijeto12Ji5.naks bezbožmutrem,jsou*jakople13varoztuspracesvedlivých,vždyť6.Hospodin14dbáočínýchskonhubou.cesleta15a*božbezdinokoně.za16R.v Hospobe
dinokoně.zaR.bev Hosporajakmubožní,