OL270

Sv. Prokopa (4. července)

O svatých

Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze (7. dubna)

Sv. Rity z Cascie, řeholnice (22. května)

Sv. Jindřicha (13. července)

Sv. Petra Klavera, kněze (9. září)

Sv. Bruna, kněze (6. října)

Sv. Josafata, biskupa a mučedníka (12. listopadu)

Žalm 1

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL270 – Má zalíbení v Hospodinově zákoně. – Žalm 1

R. Má zalíbení v Hospodinově zákoně.

1. Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, * nepostává na cestě, kudy chodí hříšní, + a nezasedá ve shromáždění rouhačů,

2. ale má zalíbení v Hospodinově zákoně * a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

R. Má zalíbení v Hospodinově zákoně.

3. Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů, * ve svůj čas přináší ovoce,

4. listí mu nevadne * a daří se mu vše, co koná.

R. Má zalíbení v Hospodinově zákoně.

5. Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: * jsou jako pleva rozvátá větrem,

6. vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých, * ale cesta bezbožných skončí záhubou.

R. Má zalíbení v Hospodinově zákoně.

Odpověď: Ž 1,2a

Verše: Ž 1

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu