OL271

Sv. Benedikta (11. července)

Žalm 34

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL271 – Ustavičně chci velebit Hospodina. – Žalm 34

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála.

2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se.

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno!

4. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

5. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká.

6. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina.

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

7. Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov.

8. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj!

R. Ustavičně chci velebit Hospodina.

Odpověď: Ž 34 (33),2a

Verše: Ž 34 (33)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu