OL271

Sv. Benedikta (11. července)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 5. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / 6. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 7. Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov. / 8. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 5. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / 6. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 7. Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov. / 8. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 5. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / 6. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 7. Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov. / 8. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 5. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / 6. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 7. Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov. / 8. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 5. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / 6. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 7. Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov. / 8. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 1. Ustavičně chci velebit Hospodina, * vždy bude v mých ústech jeho chvála. / 2. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, * ať to slyší pokorní a radují se. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 3. Velebte se mnou Hospodina, * oslavujme spolu jeho jméno! / 4. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, * vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 5. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, * blaze člověku, který se k němu utíká. / 6. Pojďte, synové, a slyšte mě, * naučím vás bát se Hospodina. / R. Ustavičně chci velebit Hospodina. / 7. Zdržuj svůj jazyk od zlého, * své rty od falešných slov. / 8. Chraň se zlého a čiň dobré, * hledej pokoj a usiluj o něj! / R. Ustavičně chci velebit Hospodina.