OL271

Sv. Benedikta (11. července)

ZvětšitZmenšitResetovat

levebitstaR.Uchcivična.diHospochcivesta1.U2vičdipona,bitle2Hosústechbu*vždy3v mýchdela.je3chváhonechťsepo2.V Hos4nudiduše,chlu4jemopokorto*5šíslyduse.a5ralevebitstaR.Uchci6vična.diHos6pomnouse3.Ve7lebteslavu*opoHos7na,dijméhono!spo8jmejelumu,sete9hleď4.Pok něte,roz9sevenemuše*va10setvářhanbou.vatzar10levebitstaR.Uchci11vična.diHos11povizte,kus5.O12atedobdinrý,jejak12poHoskteku,člo13ze*blauká.sek ně13muvé,ate,6.Pojď14nosyučímslyšte14*namě,podiHosna.bátvás15selevebitstaR.Uchci16vična.diHos16pozykja7.Zdr17žujsvůj*svértyod17ho,zléslov.nýchlešod18faačiňse8.Chraň19hozlékojpodejdob19ré,*hleoněj!ua20lujsilevebitstaR.Uchci21vična.di21Hospo
levebitstaR.Uchcivična.diHospovechcileU1.stavič2bu*vždydeHosbitna,dipo2chváhola.ús3v mýchjetechchluse2.poV Hosdi4nechťnusly*tošíje4moše,dudurase.pokor5alevebitstaR.Uchci6vična.diHos6pomnouse3.Ve7lebteslavu*opoHos7na,dijméhono!spo8jmejeluseroz4.hleďPote9mu,k nětvářšeseseve9*vate,hanvatbou.mu10nezarlevebitstaR.Uchci11vična.diHos11pozte,vijakte12kus5.Oadobrý,dinHosje12pokteku,člo13ze*blauká.sek ně13muvé,ate,6.Pojď14nosyučímslyšte14*namě,podiHosna.bátvás15selevebitstaR.Uchci16vična.diHos16poodzlézykho,svůj17žuj7.Zdrjanýchlešslov.rty*svéfa18odačiňse8.Chraň19hozlékojpodejdob19ré,*hleoněj!ua20lujsilevebitstaR.Uchci21vična.di21Hospo
pobitHosdina.stavičleUR.vechcilevebitstavič2U1.chcidebuv mýchpoHosdi2*vždyna,chvála.techús3hojechluse2.poV Hosdi4nechťnutoše,*slyjemodu4duarase.po5šíkorpolebitHosdina.staR.vič6UvechcipoHosna,diVe3.leb7tesemnouhojméjeno!slavujme8o*lusporozsevehleďte9Po4.mu,k něsenetvářse9te,še*vahanvatbou.mu10zarpolebitHosdina.staR.vič11UvechcijeHosjakpokuste12O5.vizte,azečloku,dob12dinbla*rý,umuká.kte13k něseslyšatemě,6.te,Pojďsy14vé,noHossedipona.u*čím15nabátváspolebitHosdina.staR.vič16Uvechciodzlézykho,svůj17žuj7.Zdrjanýchlešslov.rty*svéfa18oddobčiňré,8.seChraňzlé19aholujosiněj!dejpokoj20hle*uapolebitHosdina.vičUR.sta21chcive
pobitHosdina.stavičleUR.vechciHoslebitpodina,stavič2U1.vechcihochvájela.budev mých3vždy*techúsjemoduše,dinu4V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší5*korpopolebitHosdina.staR.vič6Uvechcidina,Hospoo*slalebte7Ve3.mnousejméhono!jmespo8vulujeverozsesete,tehleď9k něPo4.mu,vatzarbou.hantvářse10va*šemunepolebitHosdina.staR.vič11Uvechcijezte,jakHoskuste12O5.viačlobla*zedin12porý,dobumuká.ktek ně13ku,seslyšatemě,6.te,Pojďsy14vé,noHossedipona.u*čím15nabátváspolebitHosdina.staR.vič16Uvechciodzlézykho,svůj17žuj7.Zdrjanýchlešslov.rty*svéfa18oddobčiňré,8.seChraňzlé19aholujosiněj!dejpokoj20hle*uapolebitHosdina.vičUR.sta21chcive
pobitHosdina.stavičleUR.vechciHoslebitpodina,stavič2U1.vechcihochvájela.budev mých3vždy*techúsjemoduše,dinu4V Hos2.posechlunechťraaduse.toslyší5*korpopolebitHosdina.staR.vič6Uvechcidina,Hospoo*slalebte7Ve3.mnousejméhono!jmespo8vulujeverozsesete,tehleď9k něPo4.mu,vatzarbou.hantvářse10va*šemunepolebitHosdina.staR.vič11UvechcipodinjeHosrý,dobtea12O5.kuszte,jakvimusek něká.učlo13bla*zekteku,slyšatemě,6.te,Pojďsy14vé,noHossedipona.u*čím15nabátváspolebitHosdina.staR.vič16Uvechciodzlézykho,svůj17žuj7.Zdrjanýchlešslov.rty*svéfa18oddobčiňré,8.seChraňzlé19aholujosiněj!dejpokoj20hle*uapolebitHosdina.vičUR.sta21chcive
pobitHosdina.stavičleUR.vechciHoslebitpodina,stavič