OL272

Sv. Jakuba (25. července)

O mučednících (i v době velikonoční)

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků (6. února)

Sv. Martina I., papeže a mučedníka (13. dubna)

Sv. Jiří, mučedníka (24. dubna)

Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků (22. června)

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků (9. července)

Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků (7. srpna)

Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka (14. srpna)

Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků (17. září)

Sv. Januária, biskupa a mučedníka (19. září)

Sv. Ondřeje Kim Tae-gỏna, kněze, Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků (20. září)

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků (26. září)

Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků (9. října)

Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků (19. října)

Sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků (24. listopadu)

Žalm 126

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL272 – Kdo sejí v slzách žnout budou s jásotem. – Žalm 126

R. Kdo sejí v slzách žnout budou s jásotem.

1. Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, * byli jsme jako ve snách.

2. Tehdy naše ústa byla plná smíchu * a náš jazyk plný jásotu.

R. Kdo sejí v slzách žnout budou s jásotem.

3. Tehdy se říkalo mezi pohany: * „Velkou věc s nimi učinil Hospodin!“

4. Ano, velkou věc s námi učinil Hospodin, * naplnila nás radost.

R. Kdo sejí v slzách žnout budou s jásotem.

5. Hospodine, změň náš osud, * jako se mění údolí na jihu země.

6. Kdo sejí v slzách, * žnouti budou s jásotem.

R. Kdo sejí v slzách žnout budou s jásotem.

7. Vycházejí s pláčem, * když nesou semeno k setí:

8. přijdou však s jásotem * a přinesou své snopy.

R. Kdo sejí v slzách žnout budou s jásotem.

Odpověď: Ž 126 (125),5

Verše: Ž 126 (125)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu