OL273

Sv. Jáchyma a Anny (26. července)

ZvětšitZmenšitResetovat

mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othopodinsa1.Pří4Hoshal*noss věrDa4doviviporuneší:ktetí,5rourohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.“*do7dímsamutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othodinsiboť3.Ne11poHospřál*ón,sivovy11Sililsídsvélo:mítho12zabytekpříje4.„To13můjdubusíd*zdena13ky,zvosilil.tenlit,14jsemmutrůnPán15BůhR.viDada.ceje17othorošithudám5.Zde18ravy*žehrozDa18dovu,visvémusvínunu19tilmu.po19zamateleho6.Je20přánehanbou,ob20nulékzale*a21němnana.“ruří21komutrůnPán22BůhR.viDada.ceje24otho
mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othopodinsa1.Pří4Hoshal*noss věrDa4doviviporuneší:ktetí,5rourohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.“*do7dímsamutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othosidinvyHos11boť3.Nepo*přálón,sililvo11Sisídsvélo:mítho12zanatekbyky,„To4.jemůj13přítenlit,*zde14dusídbulil.jsem14zvosimutrůnPán15BůhR.viDada.ceje17othorošithudám5.Zde18ravynužehsvíviDado18*rozvu,zapomamu.nu19tilmusvéobleléknuho6.ne20Jetepřáněmnalehan20bou,*arukona.“za21římutrůnPán22BůhR.viDada.ceje24otho
mutrůnR.PánBůhviDaceda.je3othovidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5kterohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.“*do7dímsamutrůnPán8BůhR.viDada.ceje10othosidinvyHos11boť3.Nepo*přálón,sililvo11Sisídsvélo:mítho12zanatekbyky,„To4.jemůj13přítenlit,*zde14dusídbulil.jsem14zvosimutrůnPán15BůhR.viDada.ceje17othorošithudám5.Zde18ravynužehsvíviDado18*rozvu,zapomamu.nu19tilmusvéobleléknuho6.ne20Jetepřáněmnalehan20bou,*arukona.“za21římutrůnPán22BůhR.viDada.ceje24otho
otceDahovida.BůhPánR.trůnjemuvidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5kterohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.“*do7dímsaceDaothovida.PánR.Bůh8trůnjemulilvyvoSión,boťHospo11Ne3.sidinsídsvélo:přál*si12homítzaky,nazde*budujemůj13„To4.bypřítekzvosilil.sídlit,14jsemtenceDaothovida.PánR.Bůh15trůnjemuDahurovidovu,vydám18Zde5.šitrapomamuzamu.nusví19roz*žehnusvétilnuoblékhanbou,honepřá20Je6.letekoříruna.“lena21a*zaněmceDahootvida.R.BůhPán22trůnjemu
otceDahovida.BůhPánR.trůnjemuvidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5kterohodutom2.„Po6z tvékatvůjnatrůn.“*do7dímsaceDaothovida.PánR.Bůh8trůnjemulilvyvoSión,boťHospo11Ne3.sidinsídsvélo:přál*si12homítzaky,nazde*budujemůj13„To4.bypřítekzvosilil.sídlit,14jsemtenceDaothovida.PánR.Bůh15trůnjemuvidovu,Dahuroz*žehdámvyra18Zde5.rošitmazamupomu.svítil19nusvénunuoblékhanbou,honepřá20Je6.letekoříruna.“lena21a*zaněmceDahootvida.R.BůhPán22trůnjemu
otceDahovida.BůhPánR.trůnjemuvidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5ktesadímnadu*dotvůjtrůn.“tomkaz tvé6„Po2.rohoceDaothovida.PánR.Bůh8trůnjemulilvyvoSión,boťHospo11Ne3.sidinsídsvélo:přál*si12homítzaky,nazde*budujemůj13„To4.bypřítekzvosilil.sídlit,14jsemtenceDaothovida.PánR.Bůh15trůnjemuvidovu,Dahuroz*žehdámvyra18Zde5.rošitmazamupomu.svítil19nusvénunuoblékhanbou,honepřá20Je6.letekoříruna.“lena21a*zaněmceDahootvida.R.BůhPán22trůnjemu
otceDahovida.BůhPánR.trůnjemuvidinDavidosahal4Pří1.poHosporouneruší:s věr*ností,5ktesadímnadu*dotvůjtrůn.“tomkaz tvé6„Po2.rohoceDaothovida.PánR.Bůh8trůnjemulilvyvoSión,boťHospo11Ne3.sidinsídsvélo:přál*si12homítzaky,nazde*budujemůj13„To4.bypřítekzvosilil.sídlit,14jsemtenceDaothovida.PánR.Bůh15trůnjemuvidovu,Dahuroz*žehdámvyra18Zde5.rošitmazamupomu.svítil19nusvénunuoblékhanbou,honepřá20Je6.letekoříruna.“lena21a*zaněmceDahoot