OL273

Sv. Jáchyma a Anny (26. července)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 4. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 6. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 4. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 6. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 4. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 6. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 4. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 6. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 4. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 6. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 4. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 6. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 1. Přísahal Hospodin Davidovi * s věrností, kterou neporuší: / 2. „Potomka z tvého rodu * dosadím na tvůj trůn.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 3. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo: / 4. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, ten jsem si zvolil. / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. / 5. Zde dám vyrašit rohu Davidovu, * rozžehnu svítilnu svému pomazanému. / 6. Jeho nepřátele obléknu hanbou, * ale na něm zazáří má koruna.“ / R. Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.