OL274

Proměnění Páně (6. srpna)

ZvětšitZmenšitResetovat

lukraje,poR.Hosdinvznenadsen2pojemí.ze2louceluje,po1.Hos3kradinmě,*seza3zeosvy!troradu4čettahonoa2.Mrak5temvedlkloob5*sprají,pujsouanostvo6prátrůhonu.demkla6jelukradinje,7poR.Hossennadvzne8pojemí.ze8celoutako3.Ja9sevoskdipoHosnem,ryho9předzemě.před*vla10dařemcejehoNe4.besa11hlásanyvšech*avespra11nostdlslájehovu.dy12rovilukradinje,13poR.Hossennadvzne14pojemí.ze14celoupodiboť5.Ne15Hosty,vznesen(+)ne,po15jsisvr*mí,chocenad15zeloukášnavani16vybohy.všede16milukradinje,17poR.Hossennadvzne18pojemí.ze18louce
lukraje,poR.Hosdinlouzemí.poje2cenadsenvzneje,zapodin3Hos1.lukrasera*ze3mě,troosvy!du4četobhoklopují,2.aMraktem5tanovoprájsou*vespradl6anosttrůhonu.kla6jedemlukradinje,7poR.Hoslouzemí.poje8cenadsenvznehory3.koJavosk9tase*přednem,vlaHospřed9dipozemě.řemda10cejehoNe4.besa11hlásanyvšech*avespra11nostdlslájehovu.dy12rovilukradinje,13poR.Hoslouzemí.poje14cenadsenvzne(+)dine,jsiboťty,15Ne5.poHoslouzecemí,vzne15ponadsennivykášva16cho*svrbomihy.dena16všelukradinje,17poR.Hoszemí.loupoje18cenadsenvzne
lukraje,poR.Hosdinlouzemí.poje2cenadsenvznezazemě,dinkra3Hos1.poje,luosčettrovy!rase4*duobhoklopují,2.aMraktem5tanovoprájsou*vespradl6anosttrůhonu.kla6jedemlukradinje,7poR.Hoslouzemí.poje8cenadsenvznehory3.koJavosk9tase*přednem,vlaHospřed9dipozemě.řemda10cejehoNe4.besa11hlásavšechnyrovespradl11*anostsláhovu.dyvi12jelukradinje,13poR.Hoslouzemí.poje14cenadsenvzne(+)jsine,poboťty,15Ne5.podiHos*svrmí,chovasennad15vznelouzecemibodevšehy.vyni16nakášlukradinje,17poR.Hoszemí.loupoje18cenadsenvzne
lukraje,poR.Hosdinlouzemí.poje2cenadsenvznezapodin3Hos1.luje,kraosčettrovy!mě,*3zeduseraobhoklopují,2.aMraktem5tanovoprájsou*vespradl6anosttrůhonu.kla6jedemlukradinje,7poR.Hoslouzemí.poje8cenadsenvzneryhopředHoskovosk9Ja3.tasezecemě.dinem,před*9podařemvlahosprajevedlnostbesa11Ne4.sahláhojeslávu.všechny12a*dyvirolukradinje,13poR.Hoslouzemí.poje14cenadsenvzne(+)jsine,poboťty,15Ne5.podiHos*svrmí,chovasennad15vznelouzecemibodevšehy.vyni16nakášlukradinje,17poR.Hoszemí.loupoje18cenadsenvzne
lukraje,poR.Hosdinlouzemí.poje2cenadsenvznezapodin3Hos1.luje,kraosčettrovy!mě,*3zeduserají,spra*klopudlveatemno5Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou6lukradinje,7poR.Hoslouzemí.poje8cenadsenvzneryhopředHoskovosk9Ja3.tasezecemě.dinem,před*9podařemvlahosprajevedlnostbesa11Ne4.sahláhojeslávu.všechny12a*dyvirolukradinje,13poR.Hoslouzemí.poje14cenadsenvzne(+)jsine,poboťty,15Ne5.podiHos*svrmí,chovasennad15vznelouzecemibodevšehy.vyni16nakášlukradinje,17poR.Hoszemí.loupoje18cenadsenvzne
celouvznesennadzemí.podinkraHosR.jepoje,luzazemě,dinkra3Hos1.poje,luosčettrovy!rase4*dují,spra*klopudlveatemno5Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou6celousenvznenadzemí.R.poHosdinkra7jepoluje,předHosrypodinem,voskse9Ja3.kohotazemě.před*vla10dařemcehosprajevedlnostbesa11Ne4.sahláhojeslávu.všechny12a*dyvirocelousenvznenadzemí.R.poHosdinkra13jepoluje,vznesenjsipolounadceHospo15ty,boť5.Nene,(+)divšenadebokášmihy.*svrvacho15mí,zevynicelouvznesennadzemí.poR.dinkra17Hosjepoje,lu
celouvznesennadzemí.podinkraHosR.jepoje,luzazemě,dinkra3Hos1.poje,luosčettrovy!rase4*dují,spra*klopudlveatemno5Mrak2.tahoobjehoklademtrůnu.právonostajsou6celousenvznenadzemí.R.poHosdinkra7jepoluje,předHosrypodinem,voskse9Ja3.kohotazemě.před*vla10dařemcehosprajevedlnostbesa11Ne4.sahláhojeslávu.všechny12a*dyvirocelousenvznenadzemí.R.poHosdinkra13jepoluje,vznesenjsipolounadc