OL274

Proměnění Páně (6. srpna)

Žalm 97

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL274 – Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. – Žalm 97

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy!

2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země.

4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu.

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

5. Neboť ty, Hospodine, (+) jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

Odpověď: Ž 97 (96),1a.9a

Verše: Ž 97 (96)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu