OL274

Proměnění Páně (6. srpna)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 5. Neboť ty, Hospodine, (+) jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 5. Neboť ty, Hospodine, (+) jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 5. Neboť ty, Hospodine, (+) jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 5. Neboť ty, Hospodine, (+) jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 5. Neboť ty, Hospodine, (+) jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 5. Neboť ty, Hospodine, (+) jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy! / 2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země. / 4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. / 5. Neboť ty, Hospodine, (+) jsi povznesen nad celou zemí, * svrchovaně vynikáš nade všemi bohy. / R. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.