OL275

Sv. Vavřince (10. srpna)

Žalm 112

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL275 – Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. – Žalm 112

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních.

2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno.

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

3. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva.

4. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý.

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

5. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, (+) důvěřuje v Hospodina.

6. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku.

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

7. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě.

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.

Odpověď: Ž 112 (111),5a

Verše: Ž 112 (111)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu