OL275

Sv. Vavřince (10. srpna)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / 4. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / 6. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 7. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / 4. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / 6. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 7. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / 4. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / 6. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 7. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / 4. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / 6. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 7. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 1. Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních. / 2. Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 3. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva. / 4. Neboť na věky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 5. Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. / 6. Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. / 7. Rozděluje, dává chudým, * jeho štědrost potrvá navždy, + jeho moc poroste v slávě. / R. Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.