OL275

Sv. Vavřince (10. srpna)

ZvětšitZmenšitResetovat

slisektetozemuR.Blaži,je.ču2půjakteze1.Bla3ži,mudipona,bose3Hosli*kte4kouvelpřiních.v jebu4honaze2.Moc5debutompostvo,jemi5honýchliko*po6řádležehno.bu6podekteseR.Bla7muži,zečupůjaje.tosli8sesli3.zeBlamu9kteži,čupůjaje,to9své*sta10osepráva.podci10lenekyzaboť4.Ne11napavěčko11*vesá,vedlispravý.buti12dekteseR.Bla13muži,zečupůjaje.tosli14vatzléNe5.mu15seoho*jesrd15zprávy,jecené,16pevna.dipořu16v Hosjejezmuho6.Je17cesrdse,boži17nelé,svéprokud*do18zříunezmatku.tiv18vekykteseR.Bla19muži,zečupůjaje.tosli20je,7.Roz21lurostštědhochu21*jedým,jevždy, +hotrpo22nav slátevě.pomoc22roskteseR.Bla23muži,zečupůjje.atosli24
slisektetozemuR.Blaži,je.ču2půjasebo1.zeBlamu3kteži,velkoupoHosdi3*ktena,hopřiních.li4v jebumizejeho2.bu5Mocnadelekořádstvo,tompo*po5žehdepono.liných6buslisektetoBlaR.ze7ži,muje.ču8půjasesli3.zeBlamu9kteži,sta*čuje,se9toapůjprápodleva.své10ocinekyzaboť4.Ne11napavěčko11*vesá,vedspradevý.liti12buslisektetoBlaR.ze13ži,muje.ču14půjavatzléNe5.mu15seojecepevsrdvy,15zpráho*jepodijev Hosna.né,16řuzmužilé,Je6.hosrd17cejeukudnezříbone17*dose,kyvezmatku.prosvé18tivslisektetoBlaR.ze19ži,muje.ču20půjaje,7.Roz21lurostštědhochu21*jedým,jevždy, +hotrpo22nav slátevě.pomoc22rosslisektetoBlaR.ze23ži,muje.ču24půja
slisektetozemuR.Blaži,je.ču2půjasebo1.zeBlamu3kteži,velkoupoHosdi3*ktena,hopřiních.li4v jebumizejeho2.bu5Mocnadelekořádstvo,tompo*po5žehdepono.liných6buslisektetoBlaR.ze7ži,muje.ču8půjasesli3.zeBlamu9kteži,sta*čuje,se9toapůjprápodleva.své10ocizakonesá,boť4.na11Nekydesprabuvedlivý.věč12pave*tislisektetoBlaR.ze13ži,muje.ču14půjavatzléNe5.mu15seojecepevsrdvy,15zpráho*jepodijev Hosna.né,16řuzmužilé,Je6.hosrd17cejeukudnezříbone17*dose,kyvezmatku.prosvé18tivslisektetoBlaR.ze19ži,muje.ču20půjachudým,Roz7.lu21je,navždy, +ho*štědrost22jepotrv slárostevě.ho22jepomocslisektetoBlaR.ze23ži,muje.ču24půja
slisektetozemuR.Blaži,je.ču2půjasebo1.zeBlamu3kteži,velkoupoHosdi3*ktena,hopřiních.li4v jebumizejeho2.bu5Mocnadelekořádstvo,tompo*po5žehdepono.liných6buslisektetoBlaR.ze7ži,muje.ču8půjaslisetozemu9Bla3.kteži,*stačuje,se9půjaprápodleva.své10ocizakonesá,boť4.na11Nekydesprabuvedlivý.věč12pave*tislisektetoBlaR.ze13ži,muje.ču14půjavatzléNe5.mu15seojecepevsrdvy,15zpráho*jepodijev Hosna.né,16řuzmužilé,Je6.hosrd17cejeukudnezříbone17*dose,kyvezmatku.prosvé18tivslisektetoBlaR.ze19ži,muje.ču20půjachudým,Roz7.lu21je,navždy, +ho*štědrost22jepotrv slárostevě.ho22jepomocslisektetoBlaR.ze23ži,muje.ču24půja
apůjtočuje.muži,BlaR.zeseslikteseHosbopodina,ži,Bla1.zemu3ktev jehopřibuních.vel4kte*likouhopomijetomstvo,bude5Moc2.zenadepobužehno.leko6po*řádlinýchapůjtočuje.zemuži,7BlaR.sesliktetopůjačuje,ži,mu9Bla3.zeseslikteleprápodciva.seo10sta*svézakonesá,boť4.na11Nekydesprabuvedlivý.věč12pave*tiapůjtočuje.ze