OL276

Nanebevzetí Panny Marie, vigilie (14. srpna, večer)

Žalm 132

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL276 – Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa! – Žalm 132

R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa!

1. Hle, slyšeli jsme o ní v Efratě, * nalezli jsme ji na polích Jaaru.

2. Vejděme do jeho příbytku, * klaňme se u podnože jeho nohou.

R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa!

3. Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost * a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!

4. Pro Davida, svého služebníka, * neodmítej tvář svého pomazaného!

R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa!

5. Neboť Hospodin si vyvolil Sión, * přál si ho mít za své sídlo:

6. „To je můj příbytek na věky, * zde budu sídlit, (+) ten jsem si zvolil.“

R. Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa!

Odpověď: Ž 132 (131),8

Verše: Ž 132 (131)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu