OL276

Nanebevzetí Panny Marie, vigilie (14. srpna, večer)

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoVstaň,R.Hossvétohovej3mísnadiitytvápood3ku,čincha!ar4ševzneojsme1.Hle,5lislyšejsmelilezfrav E5*natě,Jaalíchru.naji6pojehodo2.Vej7memesepříbyt7*klaňku,honojehou.pod8uženone,dipoVstaň,R.9Hossvétohovej11mísnadiitytvápood11ku,čincha!arvzne12šeobléknouTvo3.jikně13žízbožtvojivespradl13*anosttemrozsají!se14sosvéhoda,Da4.Pro15viodtejžebslu15*neka,zamaho!tvářsvé16pohone,dipoVstaň,R.17Hossvétohovej19mísnadiitytvápood19ku,čincha!arvzne20šesidinvyHos21boť5.Nepo*přálón,sililvo21Sisídsvélo:mítho22zabytekpříje6.„To23můjdubusíd*zdena23ky,zvosilil.“tenlit,24jsemne,dipoVstaň,R.25Hossvétohovej27mísnadiitytvápood27ku,čincha!arvzne28še
dinavejtomísHosVstaň,R.dine,poku,činposvé3odhošearcha!ty4vzneitváojsme1.Hle,5lislyšejsmelilezfrav E5*natě,Jaalíchru.naji6pojehodo2.Vej7meusemebytpří7*klaňku,nohohou.podno8ježedinavejmístoHosVstaň,R.9dine,poku,itytváhosvéod11činpocha!arvzne12šeobléknouTvo3.jikně13žízbožtvojivespradl13*anosttemrozsají!se14sosvéhoda,Da4.Pro15viodtejžebslu15*neka,zamaho!tvářsvé16pohodinavejmístoHosVstaň,R.17dine,poku,itytváhosvéod19činpocha!arvzne20šesidinvyHos21boť5.Nepo*přálón,sililvo21Sisídsvélo:mítho22zanatekbyky,„To6.jemůj23přítenlit,*zde24dusídbulil.“jsem24zvosine,dipoVstaň,R.25Hospočinhoodku,divejna27svétomísaršecha!ity28vznetvá
dinavejtomísHosVstaň,R.dine,poku,činposvé3odhošearcha!ty4vzneitváv Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenabytku,příklaň*homeme7Vej2.jedohonojehou.upod8seženodinavejmístoHosVstaň,R.9dine,poku,itytváhosvéod11činpocha!arvzne12šeobléknouTvo3.jikně13žízbožtvojivespradl13*anosttemrozsají!se14sožebhosluka,4.DaProvi15svéda,mazahopoho!odtej16ne*svétvářdinavejmístoHosVstaň,R.17dine,poku,itytváhosvéod19činpocha!arvzne20šesidinvyHos21boť5.Nepo*přálón,sililvo21Sisídsvélo:mítho22zanatekbyky,„To6.jemůj23přísizvojsemlil.“zde*budusíd24lit,tendinavejmístoHosVstaň,R.25dine,poku,itytváhosvéod27činpocha!arvzne28še
místosvédinahoHospoR.Vstaň,vejne,dišetvávznearcha!poodčini3tyku,v Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenabytku,příklaň*homeme7Vej2.jedohonojehou.upod8seženotomíssvédinahoHos9Vstaň,R.ne,vejdipošetvávznearcha!počinku,11odtyinouspralékvedlnostjikně13Tvo3.žíobtemrozsojí!satvojizbož14a*seka,slu*žebneodDavi15Pro4.svéhoda,zamapoho!tejtvář16hosvétomíssvédinahoHos17Vstaň,R.ne,vejdipošetvávznearcha!počinku,19odtyililvyvoSión,boťHospo21Ne5.sidinsídsvélo:přál*si22homítzaky,nazde*budujemůj23„To6.bypřítekzvosilil.“sídlit,24jsemtentomíssvédinahoHos25Vstaň,R.ne,vejdipoševznetváarcha!počinku,27odity
místosvédinahoHospoR.Vstaň,vejne,dišetvávznearcha!poodčini3tyku,v Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenabytku,příklaň*homeme7Vej2.jedohonojehou.upod8seženotomíssvédinahoHos9Vstaň,R.ne,vejdipošetvávznearcha!počinku,11odtyinouspralékvedlnostjikně13Tvo3.žíobtemrozsojí!satvojizbož14a*seka,slu*žebneodDavi15Pro4.svéhoda,zamapoho!tejtvář16hosvétomíssvédinahoHos17Vstaň,R.ne,vejdipošetvávznearcha!počinku,19odtyililvyvoSión,boťHospo21Ne5.sidinsídsvélo:přál*si22homítzaky,nazde*budujemůj23„To6.bypřítekzvosilil.“sídlit,24jsemtentomíssvédinahoHos25Vstaň,R.ne,vejdipoševznetváarcha!počinku,27odity
místosvédinahoHospoR.Vstaň,vejne,dišetvávznearcha!poodčini3tyku,v Eofratě,Hle,1.slyše5jsmelilíchJaaporu.lezli6na*jijsmenabytku,příklaň*homeme7Vej2.jedohonojehou.upod8