OL278

Sv. Bartoloměje (24. srpna)

Sv. Lukáše (18. října)

ZvětšitZmenšitResetovat

ní,zbožjitvoR.vuprapoHosne,vydišeříše.sláo2vznetvédipone,chvá31.Hoslí,alatvo*jinavšech3tvávebí!lezbož4o2.5pravuvykráství,lovhoslá5tvétvéle.*mlu6oní,zbožji7R.tvovuprapoHos7ne,vydiříšeše.sláo8vznetvélilidi3.byApo9čiuo*ci,slátvéo9moříše.tvé10ševznekráje4.Tvé11lovstvíkrálovství11všechtrtvá*a12davlákoponí.levšechpo12naní,zbožji13R.tvovuprapoHos13ne,vydiříšeše.sláo14vznetvéjeHosved5.Spra15lisvýchvšechdinpo15navesva*aces15táchnech.všech16čisvýchdinpovšem,je17ko6.BlízHos*všem,jí,vakdohokdo17vzýupřímně.vzýho18vaní,zbožji19R.tvovuprapoHos19ne,vydišeříše.sláo20vznetvé
dipoHosne,tvoR.zbožní,jisláotvépravy2vuše.ří2ševzneHospo1.3lí,chvátválane,di3navšechvelebí!tvoa*4jizbožsláo2.vy5pravu*ství,mlutvého5lovkrále.o6tvépodiHosne,R.7zbožní,jitvosláotvépravy8vuše.ří8vznešeličilipo9by3.Auci,o*sláodi9motvéříše.tvé10ševznelovkrástvíTvé4.krá11lovjestvídatvávlátr11všecha*kopolení.po12navšechpodiHosne,R.13zbožní,jitvosláotvépravy14vuše.ří14vznešedinHosponavedli15Spra5.je*atáchsvavšechsvých15cesčinech.všechve16svýchdinpovšem,je17ko6.BlízHos*všem,jí,vakdohokdo17vzýupřímně.vzýho18vapodiHosne,R.19zbožní,jitvosláotvépravy20vuše.ří20ševzne
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.o2vusládipone,chvá31.Hoslí,alatvo*jinavšech3tvávebí!lezbož4tvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodipraR.tvoji7Hosní,zbožševzneříše.vutvéo8slálilidi3.byApo9čiuo*ci,slátvéo9moříše.tvé10ševznelovkrástvíTvé4.krá11lovjestvítvávládavšech11*aponakolení.12trvšechpone,vypodipraR.tvoji13Hosní,zbožševzneříše.vutvéo14sládinHosponavedli15Spra5.je*atáchsvavšechsvých15cesčinech.všechve16svýchdinpovšem,je17ko6.BlízHos*všem,jí,vakdohokdo17vzýupřímně.vzýho18vane,vypodipraR.tvoji19Hosní,zbožševzneříše.vutvé20oslá
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.o2vuslávšechdine,natválí,1.chvápo3Hosvelebí!la3jizbož*atvotvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodipraR.tvoji7Hosní,zbožševzneříše.vutvéo8sládiolitvébypo9A3.čiliuvznešeříše.o*moci,tvéslá9všechlovstvílovstvíTvé4.krákrá11jenapovšechní.kolevlápo12daa*tvátrne,vypodipraR.tvoji13Hosní,zbožševzneříše.vutvéo14slánapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje15svýchčivšechnech.tách15cesve*asvahokdovšem,vzývají,jeko17HosBlíz6.dinpoupřímně.*kdovšem,ho18vavzýne,vypodipraR.tvoji19Hosní,zbožševzneříše.vutvé20oslá
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.o2vuslávšechdine,natválí,1.chvápo3Hosvelebí!la3jizbož*atvotvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodipraR.tvoji7Hosní,zbožševzneříše.vutvéo8sládiolitvébypo9A3.čiliuvznešeříše.o*moci,tvéslá9všechlovstvílovstvíTvé4.krákrá11jenapovšechní.kolevlápo12daa*tvátrne,vypodipraR.tvoji13Hosní,zbožševzneříše.vutvéo14slánapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje15svýchčivšechnech.tách15cesve*asvahokdovšem,vzývají,jeko17HosBlíz6.dinpoupřímně.*kdovšem,ho18vavzýne,vypodipraR.tvoji19Hosní,zbožševzneříše.vutvé20oslá
ne,vypodipratvoR.jiní,Hoszbožšetvévzneříše.o2vuslávšechdine,natválí,1.chvápo3Hosvelebí!la3jizbož*atvotvésláho2.vypravu5otvéle.ství,lov5krámluo*ne,vypodipraR.tvoji7Hosní,zbožševzneříše.vutvéo8sládiolitvébypo9A3.čiliuvznešeříše.o*moci,tvéslá9všechlovstvílovstvíTvé4.krákrá11jenapovšechní.kolevlápo12daa*tvátrne,vypodipraR.tvoji13Hosní,zbožševzneříše.vutvéo14slánapodinvšechsvýchSpra5.vedliHosje15svýchčivšechnech.tách15cesve*asvahokdovšem,vzývají,jeko17HosBlíz6.dinpoupřímně.*kdovšem,ho18vavzýne,vypodipraR.tvoji19Hosní,zbož