OL278

Sv. Bartoloměje (24. srpna)

Sv. Lukáše (18. října)

Žalm 145

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL278 – Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše. – Žalm 145

R. Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

1. Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla * a tvoji zbožní ať tě velebí!

2. Ať vypravují o slávě tvého království, * ať mluví o tvé síle.

R. Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

3. Aby poučili lidi o tvé moci, * o slávě tvé vznešené říše.

4. Tvé království je království všech věků * a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

R. Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

5. Spravedlivý je Hospodin na všech svých cestách * a svatý ve všech svých činech.

6. Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, * všem, kdo ho vzývají upřímně.

R. Ať tvoji zbožní, Hospodine, vypravují o slávě tvé vznešené říše.

Odpověď: Srov. Ž 145 (144),12

Verše: Ž 145 (144)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu