OL28

4. neděle adventní A

Předvánoční týden (20. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosdin,vejR.deslákrálvy!2jeonležíHos1.podi3nujenaconí,3zeto,ijejovají.svět*iti,4kdolozažilboť2.Ne5jejon*upevnad5ři,movod.dyprounil6nadhopoHosdedin,7vejR.vy!slákrál8jeonnapitHosvy9smí3.Kdostouhovuru,dipo9nojehosmí*kdo10nastáttě?sva10místémruce4.kdoTen,11vinne*hožce,jedučis11asrdmarnospoti.šene12žíbapoHosdedin,13vejR.vy!slákrál14jeonžeh5.Ten15jmepopřidipona,od15HosBoha,*od16odnule.tesisvé16spaholeje6.To17kopotouněmží,kdotěch,17poJatvář*kdo18dahleBoha.boku18vapoHosdedin,19vejR.vy!slákrál20jeon
poHosdin,vejR.deslákrálvy!2jeonležíHos1.podi3nujenaconí,3zeto,ijejovají.svět*iti,4kdožilnadlomoři,onboť5Ne2.zajejproudynadvod.pev*u6honilpoHosdedin,7vejR.vy!slákrál8jeonnapitHosvy9smí3.Kdostouru,kdo*smídi9povuhonomíssvatémtě?na10státhojeruce4.kdoTen,11vinne*hožce,jedučis11asrdmarnospoti.šene12žíbapoHosdedin,13vejR.vy!slákrál14jeonžehTenpři155.pojme*odnuHosodpo15dina,sitehospale.Bood16svéha,těch,kdo6.jeTopo17lekohle*dakdoponěmtou17ží,Bovaha.tvářJa18bokupoHosdedin,19vejR.vy!slákrál20jeon
jekrálonslávy!R.vejHospodedin,izejeto,codinu3Hos1.poležíokdojejvají.světní,*nati,3ižilnadlomoři,onboť5Ne2.zajejproudynadvod.pev*u6honiljekrálonslávy!R.vej7poHosdin,deponaHosdismívy9Kdo3.pitstousmístát*kdovunoho9ru,místémtě?naje10svahoruce4.kdoTen,11vinne*hožce,jedučis11asrdmarnospoti.šene12žíbajekrálonslávy!R.vej13poHosdin,deodHosTen5.přijme15žehpoodnudipo15*odna,sitespale.Boha,16hosvétěch,kdo6.jeTopo17lekohle*dakdoponěmtou17ží,Bovaha.tvářJa18bokujekrálonslávy!R.vej19Hospodin,de
jekrálonslávy!R.vejHospodedin,žízeito,nuHos1.podile3jejokdovají.naje3coiti,ní,svět*žilnadlomoři,onboť5Ne2.zajejproudynadvod.pev*u6honiljekrálonslávy!R.vej7poHosdin,deponaHosdismívy9Kdo3.pitstousmístát*kdovunoho9ru,místémtě?naje10svahoarucečiskdone11Ten,4.vinžíponebamarnosti.ce,je*11srdšehoždujekrálonslávy!R.vej13poHosdin,deHospooddina,jmepři5.15poTenžehhospasvésitele.nu16od*Boodha,poněmkdoží,toupo17koTo6.jetěch,levaBokuboha.dahle*18kdoJatvářjekrálonslávy!R.vej19Hospodin,de
jekrálonslávy!R.vejHospodedin,žízeito,nuHos1.podile3jejokdovají.naje3coiti,ní,svět*žilnadlomoři,onboť5Ne2.zajejproudynadvod.pev*u6honiljekrálonslávy!R.vej7poHosdin,denovupodihoru,vystou9Kdo3.smínaHospittémmíssvatě?smístát10kdo*jenahoarucečiskdone11Ten,4.vinžíponebamarnosti.ce,je*11srdšehoždujekrálonslávy!R.vej13poHosdin,deHospooddina,jmepři5.15poTenžehhospasvésitele.nu16od*Boodha,poněmkdoží,toupo17koTo6.jetěch,levaBokuboha.dahle*18kdoJatvářjekrálonslávy!R.vej19Hospodin,de
jekrálonslávy!R.vejHospodedin,žízeito,nuHos1.podile3jejokdovají.naje3coiti,ní,svět*žilnadlomoři,onboť5Ne2.zajejproudynadvod.pev*u6honiljekrálonslávy!R.vej7poHosdin,denovupodihoru,vystou9Kdo3.smínaHospittémmíssvatě?smístát10kdo*jenahočisceasrdce,ne11Ten,4.kdoruvinpožíbamarnosti.duhož12je*nešejekrálonslávy!R.vej13poHosdin,deHospooddina,jmepři5.15poTenžehhospasvésitele.nu16od*Boodha,poněmkdoží,toupo17koTo6.jetěch,levaBokuboha.dahle*18kdoJatvářjekrálonslávy!R.vej19Hospodin,de
jekrálonslávy!R.vejHospodedin,žízeito,nuHos1.podile3jejokdovají.naje3coiti,ní,svět*žilnadlomoři,onboť5Ne2.zajejproudynadvod.pev*u6honiljekrálonslávy!R.vej7poHosdin,denovupodihoru,vystou9Kdo3.smínaHospittémmíssvatě?smístát10kdo*jenahočisceasrdce,ne11Ten,4.kdoruvinpožíbamarnosti.duhož12je*nešejekrálonslávy!R.vej13poHosdin,deHospooddina,jmepři5.15poTenžehhospasvésitele.nu16od*Boodha,poněmkdoží,toupo17koTo6.jetěch,levaBokuboha.dahle*18kdoJatvářjekrálonslávy!R.vej19Hospodin,de
jekrálonslávy!R.vejHospodedin,izejeto,codinu3Hos1.poležíokdojejvají.světní,*nati,3inilhou*ři,pevprouvod.naddyjejza5onboťmo2.Nežilnadlojekrálonslávy!R.vej7poHosdin,de