OL28

4. neděle adventní A

Předvánoční týden (20. prosince)

Žalm 24

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL28 – Ať vejde Hospodin, on je král slávy! – Žalm 24

R. Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají.

2. Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod.

R. Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

3. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě?

4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, * jehož duše nebaží po marnosti.

R. Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

5. Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele.

6. To je pokolení těch, kdo po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha.

R. Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

Odpověď: Srov. Ž 24 (23),7c.10b

Verše: Ž 24 (23)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu