OL280

Povýšení svatého kříže (14. září)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 1. Slyš, můj lide, mé naučení, * nastav uši slovům mých úst! / 2. Otevřu k průpovědi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 3. Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, * obraceli se a sháněli se po Bohu. / 4. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, * že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 5. Lísali se k němu ústy, * ale svým jazykem mu lhali, / 6. neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné * a nebyli věrni jeho smlouvě. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 7. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, * často potlačoval svůj hněv + a nedal zcela vzplát své nevoli. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 1. Slyš, můj lide, mé naučení, * nastav uši slovům mých úst! / 2. Otevřu k průpovědi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 3. Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, * obraceli se a sháněli se po Bohu. / 4. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, * že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 5. Lísali se k němu ústy, * ale svým jazykem mu lhali, / 6. neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné * a nebyli věrni jeho smlouvě. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 7. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, * často potlačoval svůj hněv + a nedal zcela vzplát své nevoli. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 1. Slyš, můj lide, mé naučení, * nastav uši slovům mých úst! / 2. Otevřu k průpovědi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 3. Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, * obraceli se a sháněli se po Bohu. / 4. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, * že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 5. Lísali se k němu ústy, * ale svým jazykem mu lhali, / 6. neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné * a nebyli věrni jeho smlouvě. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 7. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, * často potlačoval svůj hněv + a nedal zcela vzplát své nevoli. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 1. Slyš, můj lide, mé naučení, * nastav uši slovům mých úst! / 2. Otevřu k průpovědi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 3. Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, * obraceli se a sháněli se po Bohu. / 4. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, * že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 5. Lísali se k němu ústy, * ale svým jazykem mu lhali, / 6. neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné * a nebyli věrni jeho smlouvě. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 7. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, * často potlačoval svůj hněv + a nedal zcela vzplát své nevoli. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 1. Slyš, můj lide, mé naučení, * nastav uši slovům mých úst! / 2. Otevřu k průpovědi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 3. Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, * obraceli se a sháněli se po Bohu. / 4. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, * že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 5. Lísali se k němu ústy, * ale svým jazykem mu lhali, / 6. neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné * a nebyli věrni jeho smlouvě. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 7. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, * často potlačoval svůj hněv + a nedal zcela vzplát své nevoli. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 1. Slyš, můj lide, mé naučení, * nastav uši slovům mých úst! / 2. Otevřu k průpovědi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 3. Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, * obraceli se a sháněli se po Bohu. / 4. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, * že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 5. Lísali se k němu ústy, * ale svým jazykem mu lhali, / 6. neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné * a nebyli věrni jeho smlouvě. / R. Nezapomínejte na Boží skutky! / 7. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, * často potlačoval svůj hněv + a nedal zcela vzplát své nevoli. / R. Nezapomínejte na Boží skutky!