OL280

Povýšení svatého kříže (14. září)

ZvětšitZmenšitResetovat

tenejNeR.pozaky!skutnažíBode,1.Slyš,2limůjstavuuna2*naní,čemýchúst!ši3vůmslopote2.O4k průvřuvy*ta,losvádi4úsutažím5jemdob.nýchdávlos5z pratitenejR.Ne6zaposkutky!ží6naBobilhu3.Když7podinHosdalihleho,Izra7le,easesháce8bra*oliBopohu.li8sesi,že4.Vzpo9linaskálou,Bůh9jimjeBůh,ší,že10vyšNej*cem.chránje10zajimtenejR.Ne11zapoky!skutnaží11Bok němusesa5.12lisvýmleús12*aty,lhamuli,zyja13kemcesrdneje14boť6.nejichpřímumuloby14k něnivěr*a15bylinevě.je15smlouhotenejR.Ne16zapoky!skutnaží16Botivšak7.On17losminuviapoušod17těl*točasne17bilje,husvůjvaltlapo18čozcelaahněv +dal18neli.vovzplát18nesvétenejR.Ne19zapoky!skutna19Boží
tenejNeR.pozaky!skutnažíBounačení,Slyš,1.můj2de,limýchvůmsloúst!na*stavu3šidisváO2.tevřu4k průpojemtata,4úsložímvy*dávnýchz pradob.u5tilosBožískutnaky!NeR.za6nejteporaIzele,Když3.Hospo7dinhubillibracesedali7hleo*ho,posehu.Boashá8ližesi,Bůhna94.Vzpoliže*lou,vyšNejjimje9skáchránzajimcem.Bůh,ší,10jetenejR.Ne11zapoky!skutnaží11Bok němusesa5.12lisvýmleús12*aty,lhamuli,zyja13kemneceby6.boťneje14srdjicha*přímnebylok ně14umusmlouhově.livěr15jenitenejR.Ne16zapoky!skutnaží16Boodpouš7.všakOnmi17tilos*je,čashubiltovi17tělanenuahněv +netlačo18povalsvůjnesvéli.vodalzce18vzplátlatenejR.Ne19zapoky!skutna19Boží
Božískutnaky!zapoR.Netenejunačení,Slyš,1.můj2de,limýchvůmsloúst!na*stavu3šidisváO2.tevřu4k průpojemtata,4úsložímvy*dávnýchz pradob.u5tilosBožískutnaky!NeR.za6nejtepoIzbilraKdyž3.Hos7pohudinceo*bralile,hle7eliho,dapoliseBohu.a8seshážesi,Bůhna94.Vzpoliže*lou,vyšNejjimje9skáchránzajimcem.Bůh,ší,10ježíBoskutnaky!NeR.zapo11nejteúsmuty,5.sa12lisek nělhakemmuli,svýmle13a*zyjaneceby6.boťneje14srdjicha*přímnebylok ně14umusmlouhově.livěr15jenižíBoskutnaky!NeR.zapo16nejtepoušodtělvšakmi17On7.tilosčas*hubilje,tonuvi17neaahněv +netlačo18povalsvůjnesvéli.vodalzce18vzplátlaBožískutnaky!pozaR.Nenejte19
Božískutnaky!zapoR.Netenejunačení,Slyš,1.můj2de,limýchvůmsloúst!na*stavu3šidisváO2.tevřu4k průpotažímjemta,úslo*vy4dávnýchtiz pradob.u5losBožískutnaky!NeR.za6nejtepoIzbilraKdyž3.Hos7pohudinceo*bralile,hle7eliho,dapoliseBohu.a8seshájimBůhjeskálou,nali9Vzpo4.žesi,zajejimchráncem.že*Nejvyš10Bůh,ší,žíBoskutnaky!NeR.zapo11nejteúsmuty,5.sa12lisek nělhakemmuli,svýmle13a*zyjaneceby6.boťneje14srdjicha*přímnebylok ně14umusmlouhově.livěr15jenižíBoskutnaky!NeR.zapo16nejtetělvipoušanumilos17On7.všakodtivaltlačosvůjhubilje,17netopočas*svénelavzplátvoli.ane18hněv +zcedalBožískutnaky!pozaR.Nenejte19
Božískutnaky!zapoR.Netenejunačení,Slyš,1.můj2de,limýchvůmsloúst!na*stavu3šita,disváúsvy*lovřutek prů4O2.poz pratilosdávnýchdob.jem5žímtauBožískutnaky!NeR.za6nejtepole,hleraedaliho,Hospodin7Když3.bilIzhulisepoBohu.celi8o*braashásejimBůhjeskálou,nali9Vzpo4.žesi,zajejimchráncem.že*Nejvyš10Bůh,ší,žíBoskutnaky!NeR.zapo11nejteúsmuty,5.sa12lisek nělhakemmuli,svýmle13a*zyjalonebymuk něboťjejich14ne6.cesrdhosmlounijevě.a14upřím*livěrnebyžíBoskutnaky!NeR.zapo16nejtetělvipoušanumilos17On7.všakodtivaltlačosvůjhubilje,17netopočas*svénelavzplátvoli.ane18hněv +zcedalBožískutnaky!pozaR.Nenejte19
Božískutnaky!zapoR.Netenejunačení,Slyš,1.můj2de,limýchvůmsloúst!na*stavu3šita,disváúsvy*lovřutek prů4O2.poz pratilosdávnýchdob.jem5žímtauBožískutnaky!NeR.za