OL280

Povýšení svatého kříže (14. září)

Žalm 78

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL280 – Nezapomínejte na Boží skutky! – Žalm 78

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

1. Slyš, můj lide, mé naučení, * nastav uši slovům mých úst!

2. Otevřu k průpovědi svá ústa, * vyložím tajemné události z pradávných dob.

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

3. Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, * obraceli se a sháněli se po Bohu.

4. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, * že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

5. Lísali se k němu ústy, * ale svým jazykem mu lhali,

6. neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné * a nebyli věrni jeho smlouvě.

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

7. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, * často potlačoval svůj hněv + a nedal zcela vzplát své nevoli.

R. Nezapomínejte na Boží skutky!

Odpověď: Srov. Ž 78 (77),7c

Verše: Ž 78 (77)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu