OL281

Panny Marie Bolestné (15. září)

Žalm 31

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL281 – Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. – Žalm 31

R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine.

1. K tobě se utíkám, Hospodine, (+) ať nejsem zahanben na věky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý!

2. Popřej mi sluchu, * rychle mě zachraň!

R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine.

3. Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně,

4. vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine.

5. Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, * neboť ty jsi mé útočiště.

6. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine.

7. Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh!

8. Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel!

R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine.

9. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí,

10. popřáváš ji těm, * kdo se k tobě utíkají před lidmi.

R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine.

Odpověď: Ž 31 (30),17b

Verše: Ž 31 (30)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu