OL281

Panny Marie Bolestné (15. září)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, (+) ať nejsem zahanben na věky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý! / 2. Popřej mi sluchu, * rychle mě zachraň! / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně, / 4. vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 5. Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, * neboť ty jsi mé útočiště. / 6. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 7. Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh! / 8. Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel! / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 9. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, / 10. popřáváš ji těm, * kdo se k tobě utíkají před lidmi. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, (+) ať nejsem zahanben na věky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý! / 2. Popřej mi sluchu, * rychle mě zachraň! / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně, / 4. vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 5. Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, * neboť ty jsi mé útočiště. / 6. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 7. Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh! / 8. Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel! / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 9. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, / 10. popřáváš ji těm, * kdo se k tobě utíkají před lidmi. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, (+) ať nejsem zahanben na věky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý! / 2. Popřej mi sluchu, * rychle mě zachraň! / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně, / 4. vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 5. Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, * neboť ty jsi mé útočiště. / 6. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 7. Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh! / 8. Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel! / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 9. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, / 10. popřáváš ji těm, * kdo se k tobě utíkají před lidmi. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 1. K tobě se utíkám, Hospodine, (+) ať nejsem zahanben na věky, * vysvoboď mě, jsi spravedlivý! / 2. Popřej mi sluchu, * rychle mě zachraň! / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 3. Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně, / 4. vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 5. Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, * neboť ty jsi mé útočiště. / 6. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 7. Já však, Hospodine, v tebe doufám, * říkám: Ty jsi můj Bůh! / 8. Můj osud je ve tvé ruce, * vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřátel! / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine. / 9. Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, * uchoval jsi ji těm, kdo se tě bojí, / 10. popřáváš ji těm, * kdo se k tobě utíkají před lidmi. / R. Zachraň mě svou slitovností, Hospodine.