OL281

Panny Marie Bolestné (15. září)

ZvětšitZmenšitResetovat

svouZaR.chraňdipone.tovsliHostí,noskám,HosK to1.se3usemnejzadine,3po(+)*vyky,svobenhan3navedlispravý!mě,boď4jsisluchu,2.Po5mipřejchraň!za*rych6lesvou7chraňR.Zatí,nos7tovsline.di8Hospochrannou3.Buď9ominoupevská9lou,*ochraně,tvr10k méskálaty4.vždyť11jsi*prosvéa11tvrz,vedešnojmépo12řídit.bua12dešsvou13chraňR.Zadipone.tovsli13Hostí,nosz léčkypros5.Vy15tíšne*né,žeboťpro15stranačištotě.jsity16úsvěřutvých6.Do17kouruducha,svéji17hověrBodi18po*Hosne,svobovydíš.tyže,18svou19chraňR.Zadipone.tovsli19Hostí,nosdine,však,7.21poHosfám,v te21doubemůjjsiBůh!říkám:22*Tyvetvé8.Můj23jesudo*vysvoru23ce,mýchúboďci24z motel!přáhlav24neníchsvou25chraňR.Zapodine.tovsli25Hostí,nostvádobjeJaknes279.mírdipone,tiro27Hosvost,jitěm,cho*u28jsivalbojí,kdo28setěm,ji10.pováš29přáuse*kdo30k tomi.lidka30předsvou31chraňR.Zadipone.tovsli31tí,Hosnos
nostovtí,chraňR.Zaslisvoune.di2poHoskám,1.K to3use(+)nejpoHos3ne,dinabenky,zasem3hanvedjsispralivý!vy*svoboď4mě,sluchu,2.Po5mipřejchraň!za*rych6letovností,R.Za7slisvouchraňne.di8Hospochrannou3.Buď9omipevská9*olou,chrak méně,tvrnou10alatvrz,vždyť4.ty11jsiskávepodeš*svéprojmé12nořídit.bua12deštovností,R.Za13slisvouchraňne.di14Hospoz léčkypros5.Vy15tíšne*né,žeboťpro15stranačištotě.jsity16úřusvějiru17tvých6.Dokoune,dipověrduho17svéHos*cha,svovybodíš.Bo18tyže,tovností,R.Za19slisvouchraňne.di20Hospodipo7.21však,Hosdoufám,ne,21bev temůjjsiBůh!říkám:22*Tyrutvéce,Můj8.o23vesudjeciz momýchboď24svo*vypřánetel!hlavú24níchsvou25chraňR.Zapodine.tovsli25Hostí,nosdobtvároJak9.nes27mírjechou*valne,Hos27vost,tidipobosejí,ji28jsikdotěm,setěm,kdo*k topo10.přá29jivášpředmi.lidu30katovností,R.Za31slisvouchraňne.diHos32po
nostovtí,chraňR.Zaslisvoune.di2poHoskám,1.K to3use(+)nejpoHos3ne,dinabenky,zasem3hanvedjsispralivý!vy*svoboď4mě,sluchu,2.Po5mipřejchraň!za*rych6letovností,R.Za7slisvouchraňne.di8Hosposkánoulou,mi3.Buď9chranok méchraně,pev10o*tvrnoualatvrz,vždyť4.ty11jsiskápovejmé12své*pronořídešdit.adeš12butovností,R.Za13slisvouchraňne.di14Hospoz léčkypros5.Vy15tíšne*né,žeboťpro15stranačištotě.jsity16újiřusvéhotvých6.ru17Dosvěkoune,divěrcha,dupo*Hos17svovybodíš.Bo18tyže,tovností,R.Za19slisvouchraňne.di20Hospone,v tebe7.však,Hos21podimůjjsiBůh!doufám,21Tykám:*řírutvéce,Můj8.o23vesudjeciz momýchboď24svo*vypřánetel!hlavú24níchsvou25chraňR.Zapodine.tovsli25Hostí,nosdobtvároJak9.nes27mírjechou*valne,Hos27vost,tidipobosejí,ji28jsikdotěm,setěm,kdo*k topo10.přá29jivášpředmi.lidu30katovností,R.Za31slisvouchraňne.diHos32po
nostovtí,chraňR.Zaslisvoune.di2poHosHoskám,pose3K to1.uzahansembenne,(+)3dinejsprajsimě,vedlivý!ky,3nasvoboď*vyzarych*lechraň!Po2.přejmi5chu,slutovností,R.Za7slisvouchraňne.di8Hosposkánoulou,mi3.Buď9chranok méchraně,pev10o*tvrnoutvrz,apro*lasvétyjsi11vždyť4.skádešříabudit.12jménodešvepotovností,R.Za13slisvouchraňne.di14HospokyproVy5.prostíš15z léčújsitočiště.stražené,15naboťty*nejiřusvéhotvých6.ru17Dosvěkoune,divěrcha,dupo*Hos17svovybodíš.Bo18tyže,tovností,R.Za19slisvouchraňne.di20Hospone,v tebe7.však,Hos21podimůjjsiBůh!doufám,21Tykám:*řívy*ce,svoboď8.oMůjsudje23rutvéveneníchhlavpřátel!z moci24úmýchpotí,nosHosdine.R.chraňZa25svoutovslirodobtivost,Jak9.nesmír27jetvávalchojsipoHosdi27*u