OL282

Sv. Ludmily (16. září)

ZvětšitZmenšitResetovat

kdočekráR.Blatěm,zenodipově.kov záHosjichžcesze1.Bla2jetěm,kte*ná,honříjeta2úbezkočekráv zá3vě.noHos3dipodbanatěm,4ze2.Blakdo*hlení,dahoje4přisrdlýmcem.ho5cečekrákdoR.Bla6těm,zedinopově.v záko6Hoslivedvý,7spra3.Jsia*správpoHos7dine,nuhodtí.je8roztvéjsinosSespra94.dlvepřisvání,lou9žilchovanou.*svrs pev10nosčekrákdoR.Bla11těm,zedinopově.v záko11Hosvostli12hor5.boťmostravu12*neje,zacipoproji13tivslotváva.limně13nalsti6.žíBlíse14kdoti,leko*dapro14jí,duslekohona.odjsou15tvéčekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hoshastíža7.Kní17tacesrd*bez17du,voslok tvýmvům.úvšak18ctuřízežím8.Stře19natvání,19přiaboujsouboť*ne20tepředcesty.nyvšech20čekrákdoR.Bla21těm,zenodipově.kov zá21Hos
kdočekráR.Blatěm,zenodipově.kov záHostacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hosdbanatěm,4ze2.Blakdo*hlení,dahoje4přisrdlýmcem.ho5cečekrákdoR.Bla6těm,zedinopově.v záko6HospodiHosvý,ne,3.Jsispra7livedhodnuroztvétí.*aspráv8jejsinosSespra94.dlvepřisvání,lou9žilchovanou.*svrs pev10nosčekrákdoR.Bla11těm,zedinopově.v záko11Hosvustraje,5.12vosthorlicitivzaboťmo13ne*projislotváva.pomně13nalilsti6.žíBlíse14kdoti,leko*dapro14jí,duslekohona.odjsou15tvéčekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hoshastíža7.Kní17tacesrd*bez17du,voslok tvýmvům.úvšak18ctuzeaStře8.žímtvá19nařítepředboupři19boť*není,cesty.všechjsou20nyčekrákdoR.Bla21těm,zenodipově.kov zá21Hos
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hosdbanatěm,4ze2.Blakdo*hlení,dahoje4přisrdlýmcem.ho5cečekrákdoR.Bla6těm,zedinopově.v záko6HospodiHosvý,ne,3.Jsispra7livedhodnuroztvétí.*aspráv8jejsinosSespra94.dlvepřisvání,lou9žilchovanou.*svrs pev10nosčekrákdoR.Bla11těm,zedinopově.v záko11Hosvustraje,5.12vosthorlicitivzaboťmo13ne*projislotváva.pomně13nalilsti6.žíBlíse14kdoti,leko*dapro14jí,duslekohona.odjsou15tvéčekrákdoR.Bla16těm,zenodipově.kov zá16Hoshastíža7.Kní17tacesrd*bez17du,voslok tvýmvům.úvšak18ctuzeaStře8.žímtvá19nařítepředboťpři19*není,cesty.boujsou20nyvšechkov zázeR.Bla21čekrákdotěm,vě.noHos21dipo
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hosdbanatěm,4ze2.Blakdo*hlení,dahoje4přisrdlýmcem.ho5cečekrákdoR.Bla6těm,zedinopově.v záko6HospodiHosvý,ne,3.Jsispra7livedhodnuroztvétí.*aspráv8jelojsiužilsvá4.spraSevedl9noschonossvrvanou.9přis pev*ní,čekrákdoR.Bla11těm,zedinopově.v záko11Hosne*vuje,boťmohor5.li12stravostnamnělislotváva.tiv13jiprozapociprojí,sleduse14ti,Blí6.žílstikdohotvékona.kole15da*odjsoukov zázeR.Bla16čekrákdotěm,vě.noHos16podihastíža7.Kní17tacesrd*bez17du,voslok tvýmvům.úvšak18ctuzeaStře8.žímtvá19nařítepředboťpři19*není,cesty.boujsou20nyvšechkov zázeR.Bla21čekrákdotěm,vě.noHos21dipo
kov zázeR.Blačekrátěm,kdově.noHospoditacesjeBla1.zejichž2těm,ječekráúbezhon2ří*ktená,dipově.nov záko3Hosnajehoze2.těm,4Bladbakdolýmsrdcecem.ní,hle*4hopřidapokoHosdinově.zetěm,kdo6BlaR.v zákráčepodiHosvý,ne,3.Jsispra7livedhodnuroztvétí.*aspráv