OL282

Sv. Ludmily (16. září)

Žalm 119

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL282 – Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. – Žalm 119

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

1. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově.

2. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

3. Jsi spravedlivý, Hospodine, * a správné je tvé rozhodnutí.

4. Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, * s pevností svrchovanou.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

5. Má horlivost mě stravuje, * neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova.

6. Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, * daleko jsou od tvého zákona.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

7. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce má však úctu k tvým slovům.

8. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty.

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

Odpověď: Ž 119 (118),1

Verše: Ž 119 (118)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu