OL282

Sv. Ludmily (16. září)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 1. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. / 2. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 3. Jsi spravedlivý, Hospodine, * a správné je tvé rozhodnutí. / 4. Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, * s pevností svrchovanou. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 5. Má horlivost mě stravuje, * neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova. / 6. Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, * daleko jsou od tvého zákona. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 7. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce má však úctu k tvým slovům. / 8. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 1. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. / 2. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 3. Jsi spravedlivý, Hospodine, * a správné je tvé rozhodnutí. / 4. Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, * s pevností svrchovanou. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 5. Má horlivost mě stravuje, * neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova. / 6. Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, * daleko jsou od tvého zákona. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 7. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce má však úctu k tvým slovům. / 8. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 1. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. / 2. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 3. Jsi spravedlivý, Hospodine, * a správné je tvé rozhodnutí. / 4. Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, * s pevností svrchovanou. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 5. Má horlivost mě stravuje, * neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova. / 6. Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, * daleko jsou od tvého zákona. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 7. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce má však úctu k tvým slovům. / 8. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 1. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. / 2. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 3. Jsi spravedlivý, Hospodine, * a správné je tvé rozhodnutí. / 4. Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, * s pevností svrchovanou. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 5. Má horlivost mě stravuje, * neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova. / 6. Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, * daleko jsou od tvého zákona. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 7. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce má však úctu k tvým slovům. / 8. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 1. Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, * kteří kráčejí v zákoně Hospodinově. / 2. Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání, * hledají ho celým srdcem. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 3. Jsi spravedlivý, Hospodine, * a správné je tvé rozhodnutí. / 4. Se spravedlností jsi uložil svá přikázání, * s pevností svrchovanou. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 5. Má horlivost mě stravuje, * neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova. / 6. Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, * daleko jsou od tvého zákona. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. / 7. Knížata mě stíhají bez důvodu, * mé srdce má však úctu k tvým slovům. / 8. Střežím tvá nařízení a přikázání, * neboť před tebou jsou všechny mé cesty. / R. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.