OL283

Sv. Václava (28. září)

ZvětšitZmenšitResetovat

ne,dipoR.Ty,Hosdevším.2navládnešdine,je,1.Tvá4poHos*nádkost,heamoc4liveševznenost,ra,lesk5itřípavšechto6boť*nezenaimi.nona6binedine,poTy,R.7Hosdevším.vlád8nanešpříne,sluTo2.bě,10Hospodijsisvr*tykraší10vat,lošechova11pojebetedena11*odvším,lebvenost.hatbo12astvídine,poTy,R.13Hosdevším.vlád14nanešdenavším,3.Ty16nešvládamocla,ruv tvé*ce17jechávšechky18ru*z tvépovláada.nave18kostlidine,poTy,R.19Hosdevším.vlád20naneš
ne,dipoR.Ty,Hosdevším.2navládnešmocne,aTvá1.je,diHos4poleskra,heikost,li4ve*nádpatříšenost,5vzneboťtone*naimi.zenovšech6binenadine,poTy,R.7Hosdevším.vlád8nanešpříne,sluTo2.bě,10Hospodijsisvr*tykraší10vat,lošechova11pojebetedena11*odvším,lebvenost.hatbo12astvídine,poTy,R.13Hosdevším.vlád14nanešdenavším,3.Ty16nešvládamocla,ruv tvé*ce17jevšechna*ruz tvéky18chápovláda.live18akostdine,poTy,R.19Hosdevším.vlád20naneš
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddimocne,aTvá1.je,diHos4poleskra,heikost,li4ve*nádpatříšenost,5vzneboťtone*naimi.zenovšech6binenananešvším.deTy,R.Hos7vládne,podipříne,slušíbě,2.Hos10Todipovacholovat,10krajsisvrty*vším,od*detepoše11naveanost.lebjebe12stvíhatbonanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podiruvším,v tvé*ceTy3.vlád16nanešdekyporuchámoca17jela,z tvé*vlákostada.všechna18velinanešvším.deHosTy,R.po19vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddiavemoclikost,je,Hos4Tvá1.dine,pone*šenost,boťtohera,5nád*ivzneleskinanebizemi.tří6panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po10To2.ne,diševším,nadesvrcho11poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe12od*bojenanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podiruvším,v tvé*ceTy3.vlád16nanešdekyz tvé*rupomoc17jela,aavlákostlida.všech18chávenananešvším.deHosTy,R.po19vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddiavemoclikost,je,Hos4Tvá1.dine,pone*šenost,boťtohera,5nád*ivzneleskinanebizemi.tří6panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po10To2.ne,diševším,nadesvrcho11poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe12od*bojenanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podicev tvé*rujevládnešTy3.devším,na16pokyrucháa17mocz tvé*la,vlákostada.všechna18velinanešvším.deHosTy,R.po19vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddiavemoclikost,je,Hos4Tvá1.dine,pone*šenost,boťtohera,5nád*ivzneleskinanebizemi.tří6panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po10To2.ne,diševším,nadesvrcho11poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe12od*bojenanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podicev tvé*rujevládnešTy3.devším,na16pokyrucháa17mocz tvé*la,vlákostada.všechna18velinanešvším.deHosTy,R.po19vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddiavemoclikost,je,Hos4Tvá1.dine,pone*šenost,boťtohera,5nád*ivzneleskinanebizemi.tří6panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po10To2.ne,diševším,nadesvrcho11poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe12od*bojenanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podijerucemocaTy3.vládnešna16devším,v tvé*kostlinavevláada.ru*z tvéky17la,všechpochánanešvším.deHosTy,R.po19vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddiavemoclikost,je,Hos4Tvá1.dine,pone*šenost,boťtohera,5nád*ivzneleskinanebizemi.tří6panonavšechnanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podišíslukrapřílovat,Hosbě,po10To2.ne,diševším,nadesvrcho11poty*jsivaavehatstvílebnost.tebe12od*bojenanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podimocacejela,vládnešna16Ty3.v tvéru*vším,dekostlianavevláda.kypo18z tvé*ruvšechchánanešvším.deHosTy,R.po19vládne,di
nanešvším.depoHosR.Ty,ne,vláddinád*hevelikost,ira,leskpoHosdi4Tvá1.je,mocane,binenovšechnami.naizeboťvznetošenost,ne*třípa5nanešvším.deTy,R.Hos7vládne,podi*tysvrjsikravat,lochovapodi10Hosbě,2.Toslupříšíne,hatstvíjebeboveanost.lebnapoše*od11tevším,denanešvším.deTy,R.Hos13vládne,podimocacejela,vládnešna16Ty3.v tvéru*vším,dekostlianavevláda.kypo18z tvé*ruvšechchánanešvším.deHosTy,R.po19vládne,di

Odpověď: 1 Kron 29,12b

Verše: 1. Kron 29

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu