OL284

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

ZvětšitZmenšitResetovat

HospoR.Butihrát,duly.andi2předne,Hospo1.Chci3lit,chválýmsvýmne,di3cevy*žesslysrd3cem,mýchúst.šel4vasloanpředly,du2.Bu5hráttismětvářremse6nu*vrhnachrámumuk tvému6svapoHosR.Bu7hrát,tiduly.andi8předne,jmétvénovit3.Sla9buduturo*pro10tvoudobnost.a10věrtvoulal,11vo4.Kdyžjsem*duv mévy11šelsmě,slynillu.šijsi12hojrozpoHosR.Bu13hrát,tiduly.andi14předne,voslavat,15dou5.BuonivšichkrápoHos15ne,di*mě,slyulo15zetvýchúst.ší16vaslovatvoHoso17dou6.Bucesvyty:dipo17nojeHosve18ru,*„Vělislávava!“dipo18nopoHosR.Bu19hrát,tiduly.andi20předne,
HospoR.Butihrát,duly.andi2předne,poHosdiChci1.chvá3lit,srdsvýmcem,cene,3lýmmýchvaúst.žes*4vyšelslysloanpředly,du2.Bu5hráttiremsměk tvé*nuvrhse6tvářnachrámumusvamu6poHosR.Bu7hrát,tiduly.andi8předne,*noprojmétvouvit3.bu9Slatvéduvěrtvounost.dobro10atuslyšelsvymě,jsem4.Když11lal,vohojnillu.šidu12v mé*rozjsipoHosR.Bu13hrát,tiduly.andi14předne,vat,voHos5.douBu15slaozekrálomě,dine,15ponivšichtvýchvaúst.*16ušíslyslopovatHosdidouo17Bu6.voliveru,cesvy17no„Vě*ty:slánovava!“Hos18jedipopoHosR.Bu19hrát,tiduly.andi20předne,
HospoR.Butihrát,duly.andi2předne,poHosdiChci1.chvá3lit,srdsvýmcem,cene,3lýmmýchvaúst.žes*4vyšelslysloanpředly,du2.Bu5hráttiremsměk tvé*nuvrhse6tvářnachrámumusvamu6poHosR.Bu7hrát,tiduly.andi8předne,jmétvénovit3.Sla9buduvěratvounost.dobtvou10pro*turoslyšelsvymě,jsem4.Když11lal,vohojnillu.šidu12v mé*rozjsipoHosR.Bu13hrát,tiduly.andi14předne,vat,voHos5.douBu15slaozekrálomě,dine,15ponivšichtvýchvaúst.*16ušíslyslopovatHosdidouo17Bu6.voliveru,cesvy17no„Vě*ty:slánovava!“Hos18jedipopoHosR.Bu19hrát,tiduly.andi20předne,
anne,předly.tiduhrát,BuR.podiHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvéanne,předly.dutihrát,7BuR.podiHos*noprojmétvouvit3.bu9Slatvéduvěrtvounost.dobro10atuslyšelsvymě,jsem4.Když11lal,vohojnillu.šidu12v mé*rozjsianne,předly.dutihrát,13BuR.podiHosdine,Hospovšichnio15Bu5.douvovat,slaslovašíslytvýchuúst.ze15králomě,*novypodicesty:o17Bu6.douvatHosvonovapodisláva!“veli18„Vě*ru,jeHosanne,předly.dutihrát,19BuR.podiHos
anne,předly.tiduhrát,BuR.podiHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvéanne,předly.dutihrát,7BuR.podiHos*noprojmétvouvit3.bu9Slatvéduvěrtvounost.dobro10atumě,v mé*slyšelsdu4.jsemKdyžvo11lal,vynillu.šijsi12hojrozanne,předly.dutihrát,13BuR.podiHosdine,Hospovšichnio15Bu5.douvovat,slaslovašíslytvýchuúst.ze15králomě,*novypodicesty:o17Bu6.douvatHosvonovapodisláva!“veli18„Vě*ru,jeHosanne,předly.dutihrát,19BuR.podiHos
anne,předly.tiduhrát,BuR.podiHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvéanne,předly.dutihrát,7BuR.podiHos*noprojmétvouvit3.bu9Slatvéduvěrtvounost.dobro10atumě,v mé*slyšelsdu4.jsemKdyžvo11lal,vynillu.šijsi12hojrozanne,předly.dutihrát,13BuR.podiHosdine,Hospovšichnio15Bu5.douvovat,slaslovašíslytvýchuúst.ze15králomě,*novypodicesty:o17Bu6.douvatHosvonovapodisláva!“veli18„Vě*ru,jeHosanne,předly.dutihrát,19BuR.podiHos
anne,předly.tiduhrát,BuR.podiHoscedine,svýmlýmchválit,3Chci1.poHosvamýchsloúst.cem,3srdvyslyšelžes*nusely,vrh*naduti5Bu2.hrátanpředmuchrásvamusměrem6tvářmuk tvéanne,předly.dutihrát,7BuR.podiHos*noprojmétvouvit3.bu9Slatvéduvěrtvounost.dobro10atumě,v mé*slyšelsdu4.jsemKdyžvo11lal,vynillu.šijsi12hojrozanne,předly.dutihrát,13BuR.podiHosdine,Hospovšichnio15Bu5.douvovat,slaslovašíslytvýchuúst.ze15králomě,*novypodicesty:o17Bu6.douvatHosvonovapodisláva!“veli18„Vě*ru,jeHosanne,předly.dutihrát,19BuR.podiHos
anne,předly.tiduhrát,BuR.podiHoscedine,