OL285

Svatých andělů strážných (2. října)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 1. Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu Všemocného, / 2. řekni Hospodinu:(+) „Jsi mé útočiště a má tvrz, * můj Bůh, v něhož doufám!“ / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 3. Neboť on tě vysvobodil z léčky ptáčníka, * ze zhoubného moru. / 4. Ochrání tě svými perutěmi, * uchýlíš se pod jeho křídla. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 5. Štít a pavéza je věrnost jeho. * Nemusíš se bát noční hrůzy, + šípu létajícího ve dne, / 6. moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 7. Nepřihodí se ti nic zlého * a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. / 8. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, * aby tě střežili na všech tvých cestách. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 1. Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu Všemocného, / 2. řekni Hospodinu:(+) „Jsi mé útočiště a má tvrz, * můj Bůh, v něhož doufám!“ / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 3. Neboť on tě vysvobodil z léčky ptáčníka, * ze zhoubného moru. / 4. Ochrání tě svými perutěmi, * uchýlíš se pod jeho křídla. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 5. Štít a pavéza je věrnost jeho. * Nemusíš se bát noční hrůzy, + šípu létajícího ve dne, / 6. moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 7. Nepřihodí se ti nic zlého * a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. / 8. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, * aby tě střežili na všech tvých cestách. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 1. Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu Všemocného, / 2. řekni Hospodinu:(+) „Jsi mé útočiště a má tvrz, * můj Bůh, v něhož doufám!“ / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 3. Neboť on tě vysvobodil z léčky ptáčníka, * ze zhoubného moru. / 4. Ochrání tě svými perutěmi, * uchýlíš se pod jeho křídla. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 5. Štít a pavéza je věrnost jeho. * Nemusíš se bát noční hrůzy, + šípu létajícího ve dne, / 6. moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 7. Nepřihodí se ti nic zlého * a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. / 8. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, * aby tě střežili na všech tvých cestách. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 1. Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, * kdo dlíš ve stínu Všemocného, / 2. řekni Hospodinu:(+) „Jsi mé útočiště a má tvrz, * můj Bůh, v něhož doufám!“ / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 3. Neboť on tě vysvobodil z léčky ptáčníka, * ze zhoubného moru. / 4. Ochrání tě svými perutěmi, * uchýlíš se pod jeho křídla. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 5. Štít a pavéza je věrnost jeho. * Nemusíš se bát noční hrůzy, + šípu létajícího ve dne, / 6. moru, který se plíží ve tmě, * nákazy, jež pustoší o polednách. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. / 7. Nepřihodí se ti nic zlého * a útrapa se k tvému stanu nepřiblíží. / 8. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, * aby tě střežili na všech tvých cestách. / R. Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.