OL285

Svatých andělů strážných (2. října)

ZvětšitZmenšitResetovat

vylůmdalSvýmR.ankaz,příotostřežilia2bytách.cesna3všechtvýchchrav o1.Kdo4vášpřekdo*ho,dlíšNej4šívyšmocVšeho,stíve5nu„Jsinu:(+)2.niřekHos6dipoatvrz,toú6čišdoufám!“Bůh,*můj7hožv nědalvylůmR.Svým8ankaz,přío8tožilistřea9bytách.cesna10tvýchvšechsvovyboon11boť3.Neptáčka,dilz léč11kymoru.zhoub*ze12hosvýmichrá4.O13chýlíš*urupe13mi,křídla.podse14hojedalvylůmR.Svým15ankaz,přío15tožilistřea16bytách.cesna17tvýchvšechjezavěrpa18a5.Štítmusíš*Nejenost18ho.šízy, +pubátnoč19sehrůvehodne,ta19plísežíkte20ru,6.moježzy,katmě,ve20*poonách.ledtopus21šídalvylůmR.Svým22ankaz,přío22tožilistřea23bytách.cesna24tvýchvšechtisenicho25při7.Neseútrapazlého25a*přineblíží.k tvému26nustavylůmdalan27svým8.Vždyťpříkaz,too27žiliby*a28střecestách.navšech28tvýchdalvylůmR.Svým29ankaz,přío29tožilistřea30bytách.cesna31tvýchvšech
vylůmdalSvýmR.anbykaz,atoopřícestvýchvšechtách.žistře2nalichrav opře41.Kdovášdlíšve*kdovyšNej4ho,šímocho,nustí5Vše„Jsinu:(+)2.niřekHos6dipoatvrz,toú6čišdoufám!“Bůh,*můj7hožv nědalvylůmR.Svým8anbyakaz,too8přítvýchcesvšechtách.žistře9nalidilz léčbokyboťon11Ne3.vysvomohoru.ka,11ptáčzhoubze*pemirumi,chrá4.13Osvýkřídjehola.chýlíš14u*podsedalvylůmR.Svým15anbyakaz,too15přítvýchcesvšechtách.žistře16nalivěrjenost5.aŠtítpa18zasesíšmuho.je18*Nepušínoč19báthrůzy, +vedne,ta19hoplísežíkte20ru,6.moježzy,katmě,ve20*poonách.ledtopus21šídalvylůmR.Svým22anbyakaz,too22přítvýchcesvšechtách.žistře23nalihozlénica*útraho25Ne7.přitisenenupřiblíží.sek tvé26pamustadalvyo8.svýmVždyťan27lůma*bystře27tokaz,přícestvýchtách.liži28všechnadalvylůmR.Svým29anbyakaz,too29přícestvýchvšechtách.žistře30nali
přítokaz,anoSvýmR.vydallůmvšechcestvýchnatách.aby2žilistřeNejvyššího,převáš4Kdo1.v ochramocVšeho,kdo*dlíš5vestínu„Jsinu:(+)2.niřekHos6dipoatvrz,toú6čišdoufám!“Bůh,*můj7hožv něpříotokaz,SvýmR.an8vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya9žilistředilz léčbokyboťon11Ne3.vysvomohoru.ka,11ptáčzhoubze*pemirumi,chrá4.13Osvýkřídjehola.chýlíš14u*podsepříotokaz,SvýmR.an15vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya16žilistřenostjevěrho.apa18Štít5.jezahrůzy, +šímusíš19Ne*bátnočsevehodne,ta19puveplížítmě,ru,kte20mo6.seošítopolednách.kazy,21*pusježpříotokaz,SvýmR.an22vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya23žilistřehozlénica*útraho25Ne7.přitisenenupřiblíží.sek tvé26pamustaovydaltosvýman27Vždyť8.lůmbystřepří27*akaz,cestvýchtách.liži28všechnapříotokaz,SvýmR.an29vydallůmtvýchcesnavšechtách.by30ažilistře
přítokaz,anoSvýmR.vydallůmvšechcestvýchnatách.aby2žilistřeNejvyššího,převáš4Kdo1.v ochramocVšeho,kdo*dlíš5vestínuú„Jsitočišpořek2.niHosnu:(+)di6douv něhožfám!“a6můj*Bůh,tvrz,příotokaz,SvýmR.an8vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya9žilistředilz léčbokyboťon11Ne3.vysvomohoru.ka,11ptáčzhoubze*pemirumi,chrá4.13Osvýkřídjehola.chýlíš14u*podsepříotokaz,SvýmR.an15vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya16žilistřenostjevěrho.apa18Štít5.jezahrůzy, +šímusíš19Ne*bátnočsevehodne,ta19puveplížítmě,ru,kte20mo6.seošítopolednách.kazy,21*pusježpříotokaz,SvýmR.an22vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya23žilistřehozlénica*útraho25Ne7.přitisenenupřiblíží.sek tvé26pamustaotopříkaz,an27Vždyť8.svýmvydallůmtvýchnavšechcestách.střea*byli28žipříotokaz,SvýmR.an29vydallůmtvýchcesnavšechtách.by30ažilistře
přítokaz,anoSvýmR.vydallůmvšechcestvýchnatách.aby2žilistřeNejvyššího,převáš4Kdo1.v ochramocVšeho,kdo*dlíš5vestínuú„Jsitočišpořek2.niHosnu:(+)di6douv něhožfám!“a6můj*Bůh,tvrz,příotokaz,SvýmR.an8vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya9žilistředilz léčbokyboťon11Ne3.vysvomohoru.ka,11ptáčzhoubze*pemirumi,chrá4.13Osvýkřídjehola.chýlíš14u*podsepříotokaz,SvýmR.an15vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya16žilistřenostjevěrho.apa18Štít5.jezahrůzy, +šímusíš19Ne*bátnočsevehodne,ta19puveplížítmě,ru,kte20mo6.seošítopolednách.kazy,21*pusježpříotokaz,SvýmR.an22vydallůmtvýchvšechcesnatách.bya23žilistřehozlénica*útraho25Ne7.přitisenenupřiblíží.sek tvé26pamustaotopříkaz,an27Vždyť8.svýmvydallůmtvýchnavšechcestách.