OL286a

Všech svatých (1. listopadu)

Při řeholních slibech

ZvětšitZmenšitResetovat

letěch,R.koTopojetvářtvou,2dahlekdone.di3poHoslepo1.Hos4nudicoto,ježíze4iti,ina4*světní,vají.kdo5ojejlozažilboť2.Ne6jejon*upevnad6ři,movod.dyprounil7nadholekotěch,R.To8pojetvářtvou,9hledakdone.di10Hospopitnasmí3.Kdo11stouvyhovuru,Hospo11nodijehosmí*kdo12nastáttě?sva12místémvinne4.Ten,13kdočisaru13cešeduhožce,srd13*jenosmarti.bane14požílekotěch,R.To15pojetvářtvou,16hledakdone.di17poHosžeh5.Ten18jmepopřidipona,od18HosBoha,*od19odnule.tesisvé19spaholeje6.To20kopotouněmží,kdo,těch,20poJatvář*kdo21dahleBoha.boku21valekotěch,R.To22pojetvářtvou,23hledakdone.di24poHos
letěch,R.koTopojetvářtvou,2dahlekdone.di3poHosležíHos1.podi4nujenaconí,4zeto,ijejovají.svět*iti,5kdolozažilboť2.Ne6jejon*upevnad6ři,movod.dyprounil7nadholekotěch,R.To8pojetvářtvou,9hledakdone.di10HosponapitHosvy11smí3.Kdostouru,kdo*smídi11povuhonomíssvatémtě?na12státhojeruce4.kdoTen,13vinne*hožce,jedučis13asrdmarnospoti.šene14žíbalekotěch,R.To15pojetvářtvou,16hledakdone.di17poHosžehTenpři185.pojme*odnuHosodpo18dina,sitehospale.Bood19svéha,těch,kdo,6.jeTopo20lekohle*dakdoponěmtou20ží,Bovaha.tvářJa21bokulekotěch,R.To22pojetvářtvou,23hledakdone.di24poHos
kdohledajepotěch,ToR.lekone.dipotvář2Hostvou,žílezepodi4Hos1.nunajení,i4coto,jejovají.svět*iti,5kdožilnadlomoři,onboť6Ne2.zajejproudynadvod.pev*u7honilkdohledaToR.jepo8letěch,kone.dipotvář9Hostvou,Hosnapo3.smíKdovy11pitstou*smíru,kdostátno11divuhomístémtě?naje12svahoruce4.kdoTen,13vinne*hožce,jedučis13asrdmarnospoti.šene14žíbakdohledaToR.jepo15letěch,kodipone.tvář16Hostvou,žehTenpři185.pojme*odnuHosodpo18dina,sitehospale.Bood19svéha,těch,kdo,6.jeTopo20lekohle*dakdoponěmtou20ží,Bovaha.tvářJa21bokukdohledaToR.jepo22letěch,kone.dipotvář23Hostvou,
kdohledajepotěch,ToR.lekone.dipotvář2Hostvou,žízeito,nuHos1.podile4jejokdovají.naje4coiti,ní,svět*žilnadlomoři,onboť6Ne2.zajejproudynadvod.pev*u7honilkdohledaToR.jepo8letěch,kone.dipotvář9Hostvou,ponaHosdismívy11Kdo3.pitstousmístát*kdovunoho11ru,místémtě?naje12svahoruce4.kdoTen,13vinneje*ce,hožačis13srdmarnosžípoti.šedu14banekdohledaToR.jepo15letěch,kodipone.tvář16Hostvou,odHosTen5.přijme18žehpoodnudipo18*odna,sitespale.Boha,19hosvétěch,kdo,6.jeTopo20lekohle*dakdoponěmtou20ží,Bovaha.tvářJa21bokukdohledaToR.jepo22letěch,kone.dipotvář23Hostvou,
kdohledajepotěch,ToR.lekone.dipotvář2Hostvou,žízeito,nuHos1.podile4jejokdovají.naje4coiti,ní,svět*žilnadlomoři,onboť6Ne2.zajejproudynadvod.pev*u7honilkdohledaToR.jepo8letěch,kone.dipotvář9Hostvou,novupodihoru,vystou11Kdo3.smínaHospittémmíssvatě?smístát12kdo*jenahoarucečiskdone13Ten,4.vinžíponebamarnosti.ce,je*13srdšehoždukdohledaToR.jepo15letěch,kodipone.tvář16Hostvou,Hospooddina,jmepři5.18poTenžehhospasvésitele.nu19od*Boodha,poněmkdo,ží,toupo20koTo6.jetěch,levaBokuboha.dahle*21kdoJatvářkdohledaToR.jepo22letěch,kone.dipotvář23Hostvou,
kdohledajepotěch,ToR.lekone.dipotvář2Hostvou,žízeito,nuHos1.podile4jejokdovají.naje4coiti,ní,svět*žilnadlomoři,onboť6Ne2.zajejproudynadvod.pev*u7honilkdohledaToR.jepo8letěch,kone.dipotvář9Hostvou,diHospovunosmívystou11Kdo3.napitsvatémhomístě?*ru,kdo11