OL286a

Všech svatých (1. listopadu)

Při řeholních slibech

Žalm 24

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL286a – To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine. – Žalm 24

R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine.

1. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, * svět i ti, kdo jej obývají.

2. Neboť on jej založil nad moři, * upevnil ho nad proudy vod.

R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine.

3. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, * kdo smí stát na jeho svatém místě?

4. Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, * jehož duše nebaží po marnosti.

R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine.

5. Ten přijme požehnání od Hospodina, * odměnu od Boha, svého spasitele.

6. To je pokolení těch, kdo, po něm touží, * kdo hledají tvář Jakubova Boha.

R. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine.

Odpověď: Srov. Ž 24 (23),6

Verše: Ž 24 (23)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu