OL287

Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

nuseňtevejR.ZpídipoHosžetounilčinovou,2proci.po4hodvudipodivej1.Zpí5Hosteseň,nonu5vouponildiu6boť*nečici.hodvu6lemjeství7těz2.je*jece,hopraho7vimerane.sva8hodiponuHosR.Zpí9tevejprotože10vou,seňnohodvuci.čiunil11dipodlvevedin13po3.Hosuspásu,mostzná13svouhazjeky14zra*předpodlvenost.svouvil14spranasesvoume15po4.Roznulvěrnostrodob15atudovumu.e16ra*IzlonuseňZpíR.vej17tepoHosdižetočiunilvou,no18proci.po20vuhoddikonnyčily21zře5.Uvšech*spásunyze21Boha.šena22hodiponu,te23sej6.Hosdujmě,ra*tenyvšechze23hrejate!ple24se,tesejnuseňZpíR.vej25tepoHosdižetočiunilvou,no26proci.po28vuhoddi
nuseňtevejR.ZpídipoHosžetounilčinovou,2proci.po4hodvudinudinovejte5Zpí1.poHosčiuboťnil5voune*seň,ci.di6pohodvulemjeství7těz2.je*jece,hopraho7vimerane.sva8honuseňZpíR.vej9tepoHosdižetočiunilvou,no10proci.po12vuhoddidlvevedin13po3.Hosuspásu,mostzná13svouhazjeky14zra*předpodlvenost.svouvil14spranasesvoume15po4.Roznulvěrnostrodob15atudovumu.e16ra*IzlonuseňZpíR.vej17tepoHosdižetočiunilvou,no18proci.po20vuhoddikonnyčily21zře5.Uvšech*spásunyze21Boha.šena22honu,divšech6.sejte23poHostedujse,zeny23*ramě,hrejte!sejple24atenuseňZpíR.vej25tepoHosdižetočiunilvou,no26proci.po28vuhoddi
seňnovou,vejteZpíHosR.nupodihodvudici.protože3ponilčiunodinuvoutevej5Zpí1.poHosčiunilseň,boť*ne5ci.di6pohodvuhoprajevice,tězstvíje72.lemramehone.sva8ho*jeseňnovou,vejteHos9ZpíR.dinupovuhoddici.protože11ponilčiuznádlvemostpodin13Hos3.veupokyzrahaspá13svoupřed*su,vespradlnost.zje14svouvildobrosvoutupome15Roz4.senanuldolovumu.nost15avěrraeIz*seňnovou,vejteHos17ZpíR.dinupovuhoddici.protože19ponilčiunyzečizřelyvšech21U5.konnyBohoha.na22su*spášenu,divšech6.sejte23poHostedujse,zeny23*ramě,hrejte!sejple24ateseňnovou,vejteHos25ZpíR.dinupohodvudici.protože27nilčiupo
seňnovou,vejteZpíHosR.nupodihodvudici.protože3ponilčiuvoununoseň,vejteHos5Zpí1.dipovuhodci.uči6ne*boťpodinilhoprajevice,tězstvíje72.lemramehone.sva8ho*jeseňnovou,vejteHos9ZpíR.dinupovuhoddici.protože11ponilčiuznámostvesvoupodin13Hos3.vedlupokyhasu,spázra*před13vespradlnost.zje14svouvildobrosvoutupome15Roz4.senanuldolovumu.nost15avěrraeIz*seňnovou,vejteHos17ZpíR.dinupovuhoddici.protože19ponilčiunyzečizřelyvšech21U5.konnyBohoha.na22su*spášenyvšechnu,země,tesej23Hos6.dipoahrejtete!dujtese,24ra*sejpleseňnovou,vejteHos25ZpíR.dinupohodvudici.protože27nilčiupo
seňnovou,vejteZpíHosR.nupodihodvudici.protože3ponilčiuvoununoseň,vejteHos5Zpí1.dipovuhodci.uči6ne*boťpodinilhoprajevice,tězstvíje72.lemramehone.sva8ho*jeseňnovou,vejteHos9ZpíR.dinupovuhoddici.protože11ponilčiusvouznámostspásu,dinu13Hos3.podlvevesvouspravilvedlnost.kypo14před*zrazjeharosvoudobtuanulRoz4.pomenase15dolovumu.Iz*věrnoste15raseňnovou,vejteHos17ZpíR.dinupovuhoddici.protože19ponilčiunyzečizřelyvšech21U5.konnyBohoha.na22su*spášenyvšechnu,země,tesej23Hos6.dipoahrejtete!dujtese,24ra*sejpleseňnovou,vejteHos25ZpíR.dinupohodvudici.protože27nilčiupo
seňnovou,vejteZpíHosR.nupodihodvudici.protože3ponilčiuvoununoseň,vejteHos5Zpí1.dipovuhodci.uči6ne*boťpodinilhoprajevice,tězstvíje72.lemramehone.sva8ho*jeseň<