OL287

Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. prosince)

Žalm 98

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL287 – Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci. – Žalm 98

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

1. Zpívejte Hospodinu novou píseň, * neboť učinil podivuhodné věci.

2. Vítězství je dílem jeho pravice, * jeho svatého ramene.

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

3. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, * před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.

4. Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost * Izraelovu domu.

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

5. Uzřely všechny končiny země * spásu našeho Boha.

6. Jásejte Hospodinu, všechny země, * radujte se, plesejte a hrejte!

R. Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil podivuhodné věci.

Odpověď: Ž 98 (97),1a

Verše: Ž 98 (97)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu