OL288

Sv. Štěpána (26. prosince)

O mučednících (i v době velikonoční)

Sv. Agáty, panny a mučednice (5. února)

Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka (23. února)

Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice (6. července)

Bl. Hroznaty, mučedníka (14. července)

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka (7. září)

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka (1. prosince)

Sv. Lucie, panny a mučednice (13. prosince)

Žalm 31

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL288 – Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého. – Žalm 31

R. Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého.

1. Buď mi ochrannou skálou, * opevněnou tvrzí k mé záchraně,

2. vždyť ty jsi má skála a má tvrz, * pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

R. Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého.

3. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, * Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

4. Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním, * že jsi shlédl na moji bídu.

R. Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého.

5. Vysvoboď mě z moci * mých úhlavních nepřátel!

6. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, * zachraň mě svou slitovností.

R. Do tvých rukou, Pane, svěřuji ducha svého.

Odpověď: Ž 31 (30),6a

Verše: Ž 31 (30)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu