OL289

Sv. Jana Evangelisty (27. prosince)

Žalm 97

Stáhnout varhanní noty

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL289 – Radujte se, spravedliví, v Hospodinu. – Žalm 97

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

1. Hospodin kraluje, ať zajásá země, * ať se radují četné ostrovy!

2. Mrak a temnota ho obklopují, * spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

3. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, * před vladařem celé země.

4. Nebesa hlásají jeho spravedlnost * a všechny národy vidí jeho slávu.

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

5. Spravedlivému vychází světlo * a lidem upřímného srdce radost.

6. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu * a oslavujte jeho svaté jméno!

R. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.

Odpověď: Ž 97 (96),12a

Verše: Ž 97 (96)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu