OL29

4. neděle adventní B

Předvánoční týden (24. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmizpívat1.Na3chcikynodivýchHoso3povšechna*pomi3tech,lossathlásvýkopo4levěrtvounost.úsmi4tytiž:„Nakl2.Ře5tojsiželonaky5zajebijsinemi5Na*lost.“věrsvounost.pevu6nilvatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losminalsjed3.„Smlou9vujsemným,levose9vysvýmvidosa*pří10Dajsemhalžebku:svévi,10slumunatímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12navatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14losmivat:vzýTybu155.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi15ospásy.laská16zamu6.Na17kymilost,cho17svouvámplatit*18s nímvasmloune.“tane18přesvatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.20milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchsenalsvýmvu3.„Smlou9sjedjsemjsemsahalDavovyle9*příným,žebmusluku:dovi10svévi,natímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12naHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchvat:vzýTybu155.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi15ospásy.laská16chovámsvouNa6.ky17muzas nímvasmlou*mi17lost,ne.“tapřespla18netitHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchsenalsvýmvu3.„Smlou9sjedjsemjsemsahalDavovyle9*příným,žebmusluku:dovi10svévi,natímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12naHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchvat:vzýTybu155.„Onde*můjtec,aBůhmůjjsi15ospásy.laská16chovámsvouNa6.ky17muzas nímvasmlou*mi17lost,ne.“tapřespla18netitHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatkyjezakljsi5Ře2.tiž:„NatoNa*lost.“nebilože5minavěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchsenalsvýmvu3.„Smlou9sjedjsemjsemsahalDavovyle9*příným,žebmusluku:dovi10svévi,kyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinaHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchTyvat:jsimůj5.bu15„Onvzýdespálasy.tec,můj*15oBůhaskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatzalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebiHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchvysvýmsevoleným,jsemvu9„Smlou3.nalsjedmuslusvévi,žebku:haljsemsa10pří*Dadovikyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinaHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchTyvat:jsimůj5.bu15„Onvzýdespálasy.tec,můj*15oBůhaskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímHospoodiR.Na19chcizpíkyvattech.losno20mivých
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.HospoovatpodiHosvýchnoky3chciNa1.vatozpílekotech,los3mivšechnapo*pověrtvoutynost.satsvý4hláúsmizalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebivýchmidinolostech.kychcipozpí7NaR.oHosvatvysvýmsevoleným,jsemvu9„Smlou3.nalsjedmuslusvévi,žebku:haljsemsa10pří*Dadovikyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinavýchmidinolostech.kychcipozpí13NaR.oHosvatmůjoTyjsitec,bude15„On5.vat:vzýspásy.můj*Bůha16laskásvoumivámlost,kycho17Na6.zamupřestitnene.“ta*smlou18vaplas nímvýchmidinolostech.kychcizpí19NaR.Hospovato
výchmidinolostech.kychcizpíNaR.Hospoovatnovýchpo3dimilostech,