OL29

4. neděle adventní B

Předvánoční týden (24. prosince)

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL29 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.

2. Řekl jsi totiž: (+) „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

3. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

4. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

5. „On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.

6. Na věky mu zachovám svou milost, * má smlouva s ním platit nepřestane.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu