OL290

Sv. Mláďátek (28. prosince)

O mučednících (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

ševázvylaR.Nadušekovyjaptákz ptáčkoky.2léčnedinbylby1.Kdy3poHosnases ná3*kdyžmi,řiboli,linás4obynás2.za5važikdyž*jejichhlpo5tili,tinám.hněv6provzplálvázvyšelaR.Na7dušekovyja7ptákz ptáčkoky.8léčbylanásda3.Vo9byvalby*přítoza9la,pipřeslilnás,bylse10převalipřelynás4.přes11sebyvody.bou*roz12řevázvyšelaR.Na13dušeptákko13jaky.léčvyz ptáč14kotrhpřela,5.Léč15sekavolní.*a16jsmemyvejménuNa6.šepo17mocjeučipoHosdi17*ktena,zeami.nenil18bevázvyšelaR.Na19dušekovyja19ptákz ptáčkoky.20léč
kojalaptákšeR.Navázvyšeduky.léčz ptáč2vykonedinbylby1.Kdy3poHosnases ná3*kdyžmi,řiboli,linás4obynás2.za5važikdyž*jejichhlpo5tili,tinám.hněv6provzpláljalakoptákvázšeR.Na7vyšeduky.léčz ptáč8vykotolazapila,3.daVoby9bynáslilpřespřenás,val*by10příbylsevalipřelynás4.přes11sebyvody.bou*roz12řejalakoptákvázšeR.Na13vyšeduky.léčvyz ptáč14kotrhpřela,5.Léč15sekavolní.*a16jsmemyvejménuNa6.šepo17mocjeučipoHosdi17*ktena,zeami.nenil18bejalakoptákvázšeR.Na19vyšeduky.léčz ptáč20kovy
kojalaptákšeR.Navázvyšeduky.léčz ptáč2vykobyls nánemi,by1.Hos3Kdydinpoboořili,*sekdyžna4lináshlnáspotili,za2.živa5byprovzplálnám.ti*když6hněvjichjejalakoptákvázšeR.Na7vyšeduky.léčz ptáč8vykotolazapila,3.daVoby9bynáslilpřespřenás,val*by10příbylsevalipřelynás4.přes11sebyvody.bou*roz12řejalakoptákvázšeR.Na13vyšeduky.léčvyz ptáč14kotrhpřela,5.Léč15sekavolní.*a16jsmemyvejménuNa6.šepo17mocjeučipoHosdi17*ktena,zeami.nenil18bejalakoptákvázšeR.Na19vyšeduky.léčz ptáč20kovy
kojalaptákšeR.Navázvyšeduky.léčz ptáč2vykobyls nánemi,by1.Hos3Kdydinpoboořili,*sekdyžna4lináshlnáspotili,za2.živa5byprovzplálnám.ti*když6hněvjichjejalakoptákvázšeR.Na7vyšeduky.léčz ptáč8vykotolazapila,3.daVoby9bynáslilpřespřenás,val*by10příbylsevalipřelynás4.přes11sebyvody.bou*roz12řejalakoptákvázšeR.Na13vyšeduky.léčvyz ptáč14kojsmemyvola*ní.Léč5.kase15la,trhpřenuHosjmépodina,šepo17Na6.jemocveazebemi.u18kte*nilčinejalakoptákvázšeR.Na19vyšeduky.léčz ptáč20kovy
kojalaptákšeR.Navázvyšeduky.léčz ptáč2vykobyls nánemi,by1.Hos3Kdydinpoboořili,*sekdyžna4lináshlnáspotili,za2.živa5byprovzplálnám.ti*když6hněvjichjejalakoptákvázšeR.Na7vyšeduky.léčz ptáč8vykotolazapila,3.daVoby9bynáslilpřespřenás,val*by10příbylseřevorozbou*dy.byse11přes4.násvalylipřejalakoptákvázšeR.Na13vyšeduky.léčvyz ptáč14kojsmemyvola*ní.Léč5.kase15la,trhpřenuHosjmépodina,šepo17Na6.jemocveazebemi.u18kte*nilčinejalakoptákvázšeR.Na19vyšeduky.léčz ptáč20kovy
kovyptákléčz ptáčky.dušeševyNaR.kojavázlabyls nánemi,by1.Hos3Kdydinpoboořili,*sekdyžna4lináshlnáspotili,za2.živa5byprovzplálnám.ti*když6hněvjichjekoléčvyz ptáčptákky.šeduševy7NaR.jakovázlatolazapila,3.daVoby9bynáslilpřespřenás,val*by10příbylseřevorozbou*dy.byse11přes4.násvalylipřekovyptákz ptáčléčky.šeduševy13NaR.jakovázlajsmemyvola*ní.Léč5.kase15la,trhpřenuHosjmépodina,šepo17Na6.jemocveazebemi.u18kte*nilčinekovyléčptákz ptáčky.šeduše19vyNaR.jakovázla
kovyptákléčz ptáčky.dušeševyNaR.kojavázlabyls nánemi,by1.Hos3Kdydinpoboořili,*sekdyžna4lináshlnáspotili,za2.živa5byprovzplálnám.ti*když6hněvjichjekoléčvyz ptáčptákky.šeduševy7NaR.jakovázlatolazapila,3.daVoby9bynáslilpřespřenás,val*by10příbylseřevorozbou*dy.byse11přes4.násvalylipřekovyptákz ptáčléčky.šeduševy13NaR.jakovázlajsmemyvola*ní.Léč5.kase15la,trhpřenuHosjmépodina,šepo17Na6.jemocveazebemi.u18kte*nilčinekovyléčptákz ptáčky.