OL292

Výročí posvěcení kostela

1. Kron 29

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL292 – Ty, Hospodine, vládneš nade vším. – 1. Kron 29

R. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

1. Veleben buď, Hospodine, * Bože Izraele, našeho otce, * od věků na věky.

R. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

2. Tvá je, Hospodine, moc a velikost, * nádhera, lesk i vznešenost, * neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi.

R. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

3. Tobě, Hospodine, přísluší kralovat, * ty jsi svrchovaně povýšený nade vším, * od tebe je bohatství a velebnost.

R. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

4. Ty vládneš nade vším, * v tvé ruce je moc a síla, * z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.

R. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

Odpověď: 1 Kron 29,12b

Verše: 1. Kron 29

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu