OL294

Výročí posvěcení kostela (v době velikonoční)

Při svěcení oltáře

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Neboť veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy. / 4. V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor. / 5. Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 6. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 7. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Neboť veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy. / 4. V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor. / 5. Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 6. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 7. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Neboť veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy. / 4. V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor. / 5. Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 6. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 7. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Neboť veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy. / 4. V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor. / 5. Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 6. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 7. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 1. Pojďme, jásejme Hospodinu, * oslavujme Skálu své spásy, / 2. předstupme před něho s chvalozpěvy * a písněmi mu zajásejme! / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 3. Neboť veliký Bůh je Hospodin * a veliký Král nade všemi bohy. / 4. V jeho ruce jsou hlubiny země * a jemu patří výšiny hor. / 5. Jeho je moře, vždyť on je učinil, * i souš, kterou zhnětly jeho ruce. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ / 6. Pojďme, padněme, klaňme se, * poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! / 7. Neboť on je náš Bůh * a my jsme lid, který pase, (+) stádce vedené jeho rukou. / R. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“