OL294

Výročí posvěcení kostela (v době velikonoční)

Při svěcení oltáře

ZvětšitZmenšitResetovat

slechpoulibysR.Kéždneste„Nesu:zahoje2hlace!“tvrzuj3srdsvátesejme1.Pojď5me,slavu*opoHos5nu,dispásy,svéSkájme6luhopředstup2.před7mea*píslos chva7zpěvyme!sejmi8zamuposlechuliR.Kéž9dnestebys„Nezasu:hoje10hlace!“zujtvr11srdsváteBůhjeboť3.Ne13livelive*aHos13podinmibohy.naKrál14všedehlubinyV je4.horu15cejsoua*jemuze15hor.nyšipa16třívždyťonjeJe5.hoje17moře,kterousouš,uči17i*nil,ruce.holyzhnět18jeposlechuliR.Kéž19dnestebys„Nezasu:hoje20hlace!“zujtvr21srdsváteme,6.Pojď23padme,se,me23klaňpředsvýmkle*po24mekněnem!dipotvůr24Hoscem,nášBůh7.Neboť25jeonkte*a26jsmelid,myvecedese,pa26stád(+)rukou.je26hoposlechuliR.Kéž27dnestebys„Nezasu:hoje28hlace!“zujtvr29svásrdte
jelislechhobysR.Kéžpoutednes„Nezahla2su:ce!“tvrzuj3srdsvátepomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmehopředstup2.před7mea*píslos chva7zpěvyme!sejmi8zamuposlechuliR.Kéž9dnestebys„Nezasu:hoje10hlace!“zujtvr11srdsváteBůhjeboť3.Ne13livelive*aHos13podinmibohy.naKrál14všedenyzebihoru15V je4.jsoucehlušinytříhor.a*je16pamuvždyťonjeJe5.hoje17moře,kterousouš,uči17i*nil,ruce.holyzhnět18jejelislechhobysR.Kéž19udnestepo„Nezahla20su:ce!“zujtvr21srdsváteme,klaňse,mepad23me,6.Pojďpředsvýmkle*po24mekněnem!dipotvůr24Hoscem,nášBůh7.Neboť25jeonpase,a*my26jsmektelid,horujekou.stádce26(+)devejelislechhobysR.Kéž27udnestepo„Nezahla28su:ce!“zujtvr29svásrdte
jelislechhobysR.Kéžpoutednessrdce!“zujtesvásu:2hlatvrza„Nenu,dipo*oslame,1.5PojďmeHossejsvéspásy,jmevu6luSkás chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mijelislechhobysR.Kéž9udnesteposrdce!“zujtesvásu:10hlazatvr„NeHosBůhjepodinveboť13Ne3.limibodevšehy.live*14anaKrálnyzebihoru15V je4.jsoucehlušinytříhor.a*je16pamuvždyťonjeJe5.hoje17moře,kterousouš,uči17i*nil,ruce.holyzhnět18jejelislechhobysR.Kéž19udnesteposrdce!“zujtesvásu:20hlazatvr„Neme,klaňse,mepad23me,6.Pojďpředsvýmkle*po24mekněnem!dipotvůr24Hoscem,nášBůh7.Neboť25jeonse,pa(+)mya*26jsmektelid,horujekou.ceve26stáddejelislechhobysR.Kéž27udnesteposrdce!“tezujsvásu:28hlaza„Netvr
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srdsvá„Nezatvr3zujtepomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srdsváza„Netvr11zujteHosBůhjepodinveboť13Ne3.limibodevšehy.live*14anaKrálnyzebihoru15V je4.jsoucehlušinytříhor.a*je16pamujeuončinil,hoje17Je5.ře,movždyťhorujece.souš,kte18i*zhnětlyrouhlahosu:bystednes19KéžR.lislechjeupoce!“srdsváza„Netvr21zujtese,po*meklepadme,23Pojď6.me,klaňHoscem,diponem!mepřed24kněsvýmtvůr*myjsmelid,akteboťonje25Ne7.Bůhnášjehodekou.ruse,26(+)pacevestádhlahosu:bystednes27KéžR.lislechjeupoce!“svásrd„Nezatvr29zujte
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srdsvá„Nezatvr3zujtepomeHosdinu,Pojď1.me,5sejspálusvésy,vuo*slaSká6jmes chvaholozpěvy2.stuppředme7předsejzamume!a*pís8mihlahosu:bystednes9KéžR.lislechjeupoce!“srdsváza„Netvr11zujteHosBůhjepodinveboť13Ne3.limibodevšehy.live*14anaKrálnyzebihoru15V je4.jsoucehlušinytříhor.a*je16pamujeuončinil,hoje17Je5.ře,movždyťhorujece.souš,kte18i*zhnětlyrouhlahosu:bystednes19KéžR.lislechjeupoce!“srdsváza„Netvr21zujtese,po*meklepadme,23Pojď6.me,klaňHoscem,diponem!mepřed24kněsvýmtvůrlid,ktea*myjsmeonje25Ne7.boťBůhnášjehokou.ru(+)stád26pase,vedecehlahosu:bystednes27KéžR.lislechjeupoce!“svásrd„Nezatvr29zujte
hohlasu:tebysdnesKéžR.slechulijepoce!“srdsvá