OL295

Výročí posvěcení kostela (v době velikonoční)

Při svěcení oltáře (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdosjsemse,ra1.Za3valdodomu*„Domikdyžře3kli:půjvademe!“Hospo4nodinošehy2.5nastoJenách,*ve6tvýchbrame!ru6zanodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvysjetaza9ru3.Jelémměsto,javěn9kocedenlek.je*spo10v jekmeny,4.Tam11puvystunovy,diny*kme12poHoskazujejak5.to13konpřichvábylilraIze13*ali,jmévono.Hospo14nodinodivapoR.Do15Hosmudome.des ra16dospůjtřímabrali6.Kvů17svýmřídutepřá17*bulůmv tobě!Pokat:18kojpoHosdido19li7.KvůmuBohoha,nana,19šeštěspřáttí.budu20*tinodivapoR.Do21Hosmudome.des ra22půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdoskdyžse,miZa1.rajsem3dovalHosmudokli:ře3*„Dodepůjvame!“dipo4nohyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJenodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvysjetaza9ru3.Jelémměsto,javěn9kocedenlek.je*spo10v jekmeny,4.Tam11puvystunovy,diny*kme12poHoskazujejak5.to13konpřichvábylilraIze13*ali,jmévono.Hospo14nodinodivapoR.Do15Hosmudome.des ra16dospůjtřímabrali6.Kvů17svýmřídutepřá17*bulůmv tobě!Pokat:18kojpoHosdido19li7.KvůmuBohoha,nana,19šeštěspřáttí.budu20*tinodivapoR.Do21Hosmudome.des ra22půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdoskdyžse,miZa1.rajsem3dovalmudoře3*„Dokli:půjvademe!“Hospo4nodinošehy2.5nastoruzame!bratvých6ve*Jenách,nodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*kmeny,4.Tam11puvystunovy,diny*kme12poHoskazujejak5.to13konpřichvábylilraIze13*ali,jmévono.Hospo14nodinodivapoR.Do15Hosmudome.des ra16dospůjpřáatřímtelůmKvů6.lisvým17brav tokojbě!bu*du18říkat:Ponadina,hošelidomu19Kvů7.poHosštěspřáttití.Boha,19dubu*nodivapoR.Do21Hosmudome.des ra22půjdos
nodipovaR.DoHosdomume.des ra2půjdosmiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJenodivapoR.Do7Hosmudome.des ra8dospůjvěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*kmeny,4.Tam11puvystunovy,diny*kme12poHoskazujejak5.to13konpřichvábylilraIze13*ali,jmévono.Hospo14nodinodivapoR.Do15Hosmudome.des ra16dospůjpřáatřímtelůmKvů6.lisvým17brav tokojbě!bu*du18říkat:Ponadina,hošelidomu19Kvů7.poHosštěspřáttití.Boha,19dubu*nodivapoR.Do21Hosmudome.des ra22půjdos
půjdosdeme.mudoHosDoR.nopovas radimiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJepůjdosdeme.domuHos7DoR.novas rapodivěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*kmeny,4.Tam11puvystunovy,diny*kme12poHosjeIzzuraeli,to13jak5.přikonkavojmédinono.bychválil14a*poHospůjdosdeme.domuHos15DoR.novas rapodipřáatřímtelůmKvů6.lisvým17brav tokojbě!bu*du18říkat:Ponadina,hošelidomu19Kvů7.poHosštěspřáttití.Boha,19dubu*půjdosdeme.domuHos21DoR.novas rapodi
půjdosdeme.mudoHosDoR.nopovas radimiřekdyžkli:rado3Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi4„Do*poHoshyve*tvých2.sto5nošenazame!branách,6ruJepůjdosdeme.domuHos7DoR.novas rapodivěntajakoruza9Je3.vysjelémdencev jelek.to,9měsjespo*podikme*nyHosnovy,vystupu11Tam4.ny,kmejeIzzuraeli,to13