OL296

Výročí posvěcení kostela (v době velikonoční)

Při svěcení oltáře (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

medepůjRaR.dostva.nododomujsemse,ra1.Za2valdodomu*„Domikdyžře2kli:půjvademe!“Hospo3nodinošehy2.4nastoJenách,*ve5tvýchbrame!ru5zamedepůjR.Ra6dostva.nodo6domujevysru3.Je7lémzaměskoto,věnta7jacedenlek.je*spo8v jekmeny,4.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHoskazujejak5.to11konpřichvábylilraIze11*ali,jmévono.Hospo12nodimedepůjR.Ra13dostva.nodo13domutřímabrali6.Kvů14svýmřídutepřá14*bulůmv tobě!Pokat:15kojpoHosdido16li7.KvůmuBohoha,nana,16šeštěspřáttí.budu17*timedepůjR.Ra18dostva.nodo18mudo
medepůjRaR.dostva.nododomujsemse,ra1.Za2valdo„Do*kli:domikdyž2řevapůjnodeme!“Hos3mudipohyve*tvých2.sto4nošenazame!branách,5ruJemedepůjR.Ra6dostva.nodo6domuvěntajakoruza7Je3.vysjelémdencev jelek.to,7měsjespo*kmeny,4.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHoskazujejak5.to11konpřichvábylilraIze11*ali,jmévono.Hospo12nodimedepůjR.Ra13dostva.nodo13domupřáatřímtelůmKvů6.lisvým14brav tokojbě!bu*du15říkat:PopoHosdido16li7.KvůmuBohoha,nana,16šeštěspřáttí.budu17*timedepůjR.Ra18dostva.nodo18mudo
mudova.nodostdoRaR.demepůjmiřekdyžkli:rado2Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi3„Do*poHoshyve*tvých2.sto4nošenazame!branách,5ruJemudova.noRaR.dost6mededopůjvěntajakoruza7Je3.vysjelémdencev jelek.to,7měsjespo*kmeny,4.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHosjeIzzuraeli,to11jak5.přikonkavojmédinono.bychválil12a*poHosmudova.noRaR.dost13mededopůjpřáatřímtelůmKvů6.lisvým14brav tokojbě!bu*du15říkat:Ponadina,hošelidomu16Kvů7.poHosštěspřáttití.Boha,16dubu*mudonova.dostRaR.18mededopůj
mudova.nodostdoRaR.demepůjmiřekdyžkli:rado2Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi3„Do*poHoshyve*tvých2.sto4nošenazame!branách,5ruJemudova.noRaR.dost6mededopůjvěntajakoruza7Je3.vysjelémdencev jelek.to,7měsjespo*kmeny,4.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHosjeIzzuraeli,to11jak5.přikonkavojmédinono.bychválil12a*poHosmudova.noRaR.dost13mededopůjpřáatřímtelůmKvů6.lisvým14brav tokojbě!bu*du15říkat:Ponadina,hošelidomu16Kvů7.poHosštěspřáttití.Boha,16dubu*mudonova.dostRaR.18mededopůj
mudova.nodostdoRaR.demepůjmiřekdyžkli:rado2Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi3„Do*poHoshyve*tvých2.sto4nošenazame!branách,5ruJemudova.noRaR.dost6mededopůjvěntajakoruza7Je3.vysjelémdencev jelek.to,7měsjespo*kmeny,4.Tam9puvystunovy,diny*kme10poHosjeIzzuraeli,to11jak5.přikonkavojmédinono.bychválil12a*poHosmudova.noRaR.dost13mededopůjpřáatřímtelůmKvů6.lisvým14brav tokojbě!bu*du15říkat:Ponadina,hošelidomu16Kvů7.poHosštěspřáttití.Boha,16dubu*mudonova.dostRaR.18mededopůj
mudova.nodostdoRaR.demepůjmiřekdyžkli:rado2Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi3„Do*poHoshyve*tvých2.sto4nošenazame!branách,5ruJemudova.noRaR.dost6mededopůjvěntajakoruza7Je3.vysjelémdencev jelek.to,7měsjespo*podikme*nyHosnovy,vystupu9Tam4.ny,kmejeIzzuraeli,to11jak5.přikonkavojmédinono.bychválil12a*poHosmudova.noRaR.dost13mededopůjpřáatřímtelůmKvů6.lisvým14brav tokojbě!bu*du15říkat:Ponadina,hošelidomu16Kvů7.poHosštěspřáttití.Boha,16dubu*mudonova.dostRaR.18mededopůj
mudova.nodostdoRaR.demepůjmiřekdyžkli:rado2Za1.jsemse,valvapůjnodeme!“domudi3„Do*poHosrunách,braJezame!nanoše42.stohyve*tvýchmudova.noRaR.dost6mededopůjvěntajakoruza7Je3.vysjelémdencev jelek.to,7měsjespo*podikme*nyHosnovy,vystupu9Tam4.ny,kmejeIzzuraeli,to11jak5.přikonkavojmédinono.bychválil12a*poHosmudova.noRaR.dost13mededopůjpřáatřímtelůmKvů6.lisvým14brav tokojbě!bu*du15říkat:Ponadina,hošelidomu16Kvů7.poHosštěspřáttití.