OL296

Výročí posvěcení kostela (v době velikonoční)

Při svěcení oltáře (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 3. Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek. / 4. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 5. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 6. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 7. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 3. Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek. / 4. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 5. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 6. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 7. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 3. Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek. / 4. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 5. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 6. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 7. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 3. Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek. / 4. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 5. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 6. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 7. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 3. Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek. / 4. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 5. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 6. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 7. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 3. Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek. / 4. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 5. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 6. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 7. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli: * „Do domu Hospodinova půjdeme!“ / 2. Už stojí naše nohy * ve tvých branách, Jeruzaléme! / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 3. Jeruzalém je vystavěn jako město, * spojené v jeden celek. / 4. Tam vystupují kmeny, * kmeny Hospodinovy, / 5. jak to zákon přikazuje Izraeli, * aby chválil Hospodinovo jméno. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova. / 6. Kvůli svým bratřím a přátelům * budu říkat: Pokoj v tobě! / 7. Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, * budu ti přát štěstí. / R. Radostně půjdeme do domu Pánova.