OL297

O Panně Marii

Panny Marie, Prostřednice všech milostí (8. května)

Panny Marie Královny (22. srpna)

Žalm 113

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL297 – Buď veleben Hospodin nyní i na věky! – Žalm 113

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

1. Chvalte, Hospodinovi služebníci, * chvalte jméno Hospodinovo!

2. Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky!

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

3. Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno!

4. Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva.

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

5. Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, + který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem?

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

6. Slabého zdvihá z prachu, * ze smetiště povyšuje chudého,

7. aby ho posadil vedle knížat, * vedle knížat svého lidu.

R. Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

Odpověď: Srov. Ž 113 (112),2

Verše: Ž 113 (112)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu