OL297

O Panně Marii

ZvětšitZmenšitResetovat

poHosbendinR.Buďlevenaky!ny2idinote,1.Chval3poHoschval*ci,tesluvi3žebdivo!noponojmé4HosHosponoBuďve52.belejménonodi5vonaky!*6nyiHospodinben7veleBuďR.ky!nany8islunce3.Od9duchopadhona9jepoHos*buď10lenochvájméno!nodi10vopoHosdinsen11vzne4.Pojerody,dena11nyvšechsláhova.*nenadbe12jesaHospodinben13veleBuďR.ky!nany14ipoHosdin,ja15je5.KdokotrůBůh, +náš15ktežídoshlí*ana15tisosnaizem?na16beneHospodinben17veleBuďR.ky!nany18izdvi6.Sla19hotišsmez pra19*zechu,chujeho,po20šuvydilsavedho21by7.apolekní*vedkníle21žat,lidu.svéžat22hoHospodinben23veleBuďR.ky!nany24i
poHosbendinR.Buďlevenaky!ny2idinote,1.Chval3poHoschval*ci,tesluvi3žebdivo!noponojmé4HosHosponoBuďve52.belejménonodi5vonaky!*6nyiHospodinben7veleBuďR.ky!nany8icesluncho93.Oddubuďpadchvá*lejena9hojmévono!Hospo10nodinodinpona4.vznePosen11Hosjedy,nad*ronevšechde11nysláva.sabe12hojeHospodinben13veleBuďR.ky!nany14iHospoje5.Kdo15kojatrůnášdin,15kteBůh, +doshlížínasos15*atinazem?nena16ibeHospodinben17veleBuďR.ky!nany18izdvi6.Sla19hotišsmez pra19*zechu,chujeho,po20šuvydilsavedho21by7.apolekní*vedkníle21žat,lidu.svéžat22hoHospodinben23veleBuďR.ky!nany24i
poHosbendinR.Buďlevenaky!ny2idinote,1.Chval3poHoschval*ci,tesluvi3žebdivo!noponojmé4HosdiHosponoveBuď2.5lenobenaiky!jmé5vony*noHospodinben7veleBuďR.ky!nany8icesluncho93.Oddubuďpadchvá*lejena9hojmévono!Hospo10nodinodinpona4.vznePosen11Hosjedy,nad*ronevšechde11nysláva.sabe12hojeHospodinben13veleBuďR.ky!nany14iHospoje5.Kdo15kojatrůnášdin,15kteBůh, +doshlížínasos15*atinazem?nena16ibeHospodinben17veleBuďR.ky!nany18iz prachu,ho196.Slazdvijechušuho,smetiš20ze*vypoleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatHospodinben23veleBuďR.ky!nany24i
inanyky!veleBuďR.podinbenHossluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodinopovoBuď2.velebe5noHosnaiky!jméno5ny*inanyky!BuďR.ve7poHosledinbenhonajepadchodu9Od3.ceslunvojménono!chváleno10buď*podiHosdedinnavšechnyjePo4.vznesenpoHos11hoslájeva.dy,ronad*11besaneinanyky!BuďR.ve13poHosledinbennášBůh, +din,ktejeja15Kdo5.Hospokotisosa*shlížítrů15nanaizem?na16donebeinanyky!BuďR.ve17poHosledinbenchu,z pra*zesmeho19Sla6.zdvichujeho,po20tišvyšuleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatinanyky!BuďR.vele23poHosdinben
inanyky!veleBuďR.podinbenHossluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodinopovoBuď2.velebe5noHosnaiky!jméno5ny*inanyky!BuďR.ve7poHosledinbenhonajepadchodu9Od3.ceslunvojménono!chváleno10buď*podiHosdedinnavšechnyjePo4.vznesenpoHos11hoslájeva.dy,ronad*11besaneinanyky!BuďR.ve13poHosledinbennášBůh, +din,ktejeja15Kdo5.Hospokotisosa*shlížítrů15nanaizem?na16donebeinanyky!BuďR.ve17poHosledinbenchu,z pra*zesmeho19Sla6.zdvichujeho,po20tišvyšuleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatinanyky!BuďR.vele23poHosdinben
inanyky!veleBuďR.podinbenHossluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodinopovoBuď2.velebe5noHosnaiky!jméno5ny*inanyky!BuďR.ve7poHosledinbenhonajepadchodu9Od3.ceslunvojménono!chváleno10buď*podiHosdedinnavšechnyjePo4.vznesenpoHos11hoslájeva.dy,ronad*11besaneinanyky!BuďR.ve13poHosledinbenktenášBůh, +trůjako15Kdo5.jepodin,Hosbeinenazem?tisosnaa*15nashlížídoinanyky!BuďR.ve17poHosledinbenchu,z pra*zesmeho19Sla6.zdvichujeho,po20tišvyšuleknívedžat,byhopo21a7.dilsalihodu.*levedkní22svéžatinanyky!BuďR.vele23poHosdinben
inanyky!veleBuďR.podinbenHossluvižebci,te,Hos3Chval1.dinopodiponovo!*techvaljmé4HosnodinopovoBuď2.velebe5noHosnaiky!jméno5ny*inanyky!BuďR.ve7poHosledinbenhonajepadchodu9