OL298

O Panně Marii (i v době velikonoční)

Panny Marie Fatimské (13. května)

Žalm 45

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL298 – Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem. – Žalm 45

R. Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.

1. Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, * zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům!

2. Sám král touží po tvé kráse: * vždyť je tvým pánem, před ním se skloň!

R. Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.

3. V plné kráse vstupuje královská dcera, * její šat je protkán zlatem.

4. V barevném rouchu ji vedou ke králi, * za ní ti přivádějí panny, její družky.

R. Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.

5. Provázeny radostným jásotem * vstupují v královský palác.

6. Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, * ustanovíš je za knížata po celé zemi.

R. Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.

Odpověď: Srov. Ž 45 (44),10b

Verše: Ž 45 (44)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu