OL298

O Panně Marii (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

lovkrámášnusvéR.Povipracizlaskýmfirtem.dooz2onoubehleďa1.Slyš,3poro,dcenasvůjmeňslouna3chej,po*zacovotsvůjdům!skýrod,4napotvéžíkrál2.Sám5toutvýmjekrá5*vždyťse:skloň!sením6přednem,lovkrámášnusvéR.Po7civiprazlaskýmfirtem.dooz8onoubejepukrá3.V plkrá9vstuseje*ra,skálov9dcezlatkántem.ješat10projivedouV ba4.revném11rouchupřitikráke11li,*zadružjeky.12ny,panlovkrámášnusvéR.Po13civiprazlaskýmfirtem.dooz14onoubedostraným5.Pro15nyzepuso15*vstutempalác.v krá16skýlovuzajmou6.taMístvých17otvíšstanojesyji17tvové,u*nozecemi.kníža18zapotalovkrámášnusvéR.Po19civiprazlaskýmfirtem.dooz20onoube
lovkrámášnusvéR.Povipracizlaskýmfirtem.dooz2onoubehleďa1.Slyš,3poro,dcenameňposlouna3*zachej,covsvůjotskýdům!svůj4narod,potvéžíkrál2.Sám5toutvýmjekrá5*vždyťse:skloň!sením6přednem,lovkrámášnusvéR.Po7civiprazlaskýmfirtem.dooz8onoubejepukrá3.V plkrá9vstuseje*ra,skálov9dcezlatkántem.ješat10projivedouV ba4.revném11rouchupřitikráke11li,*zadružjeky.12ny,panlovkrámášnusvéR.Po13civiprazlaskýmfirtem.dooz14onoubenýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v kráuzajmou6.taMístvých17otvíšstanojesyji17tvové,u*nozecemi.kníža18zapotalovkrámášnusvéR.Po19civiprazlaskýmfirtem.dooz20onoube
lovkrámášnusvéR.Povipracizlaskýmfirtem.dooz2onoubenaaslouchej,Slyš,1.dce3hleďporo,svůjrod,meň4po*zanaskýcovdům!na4otsvůjse:krávždyť*tvéjekráltou5Sám2.požísenímskloň!tvým6přednem,lovkrámášnusvéR.Po7civiprazlaskýmfirtem.dooz8onoubekrájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjejivedouV ba4.revném11rouchupřitikráke11li,*zadružjeky.12ny,panlovkrámášnusvéR.Po13civiprazlaskýmfirtem.dooz14onoubenýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krájmouutvojitatvých17Mís6.zaotjevíšzanové,17syustano*zecemi.ža18knípotalovkrámášnusvéR.Po19civiprazlaskýmfirtem.dooz20onoube
lovkrámášnusvéR.Povipracizlaskýmfirtem.dooz2onoubechej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťlovkrámášnusvéR.Po7civiprazlaskýmfirtem.dooz8onoubekrájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjedoukevekráli,revném11V ba4.churoujijepanny,družky.tipři12za*lovkrámášnusvéR.Po13civiprazlaskýmfirtem.dooz14onoubenýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krájmouutvojitatvých17Mís6.zaotjevíšzanové,17syustano*zecemi.ža18knípotalovkrámášnusvéR.Po19civiprazlaskýmfirtem.dooz20onoube
lovkrámášnusvéR.Povipracizlaskýmfirtem.dooz2onoubechej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťlovkrámášnusvéR.Po7civiprazlaskýmfirtem.dooz8onoubekrájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjekráli,vedoukeza*rou4.V barevnémji11chudružny,jeky.12tipřipanlovkrámášnusvéR.Po13civiprazlaskýmfirtem.dooz14onoubenýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krájmouutvojitatvých17Mís6.zaotjevíšzanové,17syustano*zecemi.ža18knípotalovkrámášnusvéR.Po19civiprazlaskýmfirtem.dooz20onoube
lovkrámášnusvéR.Povipracizlaskýmfirtem.dooz2onoubechej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťlovkrámášnusvéR.Po7civiprazlaskýmfirtem.dooz8onoubekrájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjekráli,vedoukeza*rou4.V barevnémji11chudružny,jeky.12tipřipanlovkrámášnusvéR.Po13civiprazlaskýmfirtem.dooz14onoubenýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krátvojijmouvé,synotvých17otMís6.tazaucetapozemi.víšno18u*staknížajezalovkrámášnusvéR.Po19civiprazlaskýmfirtem.dooz20onoube
ofirdobenouskýmzlatem.praviciPoR.svélovnuozkrámášchej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťofirdobenouzlaskýmtem.pravi7