OL299

O duchovních pastýřích

O svatých (i v době velikonoční)

Sv. Antonína, opata (17. ledna)

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele Církve (21. února)

Sv. Františka z Pauly, poustevníka (2. dubna)

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa (19. června)

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka (21. června)

Sv. Kláry, panny (11. srpna)

Sv. Františka z Assisi (4. října)

Bl. Karla Rakouského (21. října)

Sv. Jana Kapistránského, kněze (23. října)

Žalm 16

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL299 – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. – Žalm 16

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

1. Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. * Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“

2. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, * ty mně zachováváš můj úděl.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

3. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, * k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.

4. Hospodina mám neustále na zřeteli, * nezakolísám, když je mi po pravici.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

5. Ukážeš mi cestu k životu, * u tebe je hojná radost, + po tvé pravici je věčná slast.

R. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

Odpověď: Ž 16 (15),5a

Verše: Ž 16 (15)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu