OL3

1. neděle adventní B

4. neděle adventní C

Sobota po 2. neděli adventní

Žalm 80

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL3 – Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. – Žalm 80

R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

1. Slyš, Izraelův pastýři, * skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby,

2. probuď svou sílu * a přijď nás zachránit!

R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

3. Bože zástupů, vrať se, * shlédni z nebe a podívej se, (+) pečuj o tuto révu!

4. Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, * výhonek, který sis vypěstoval!

R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

5. Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, * nad člověkem, kterého sis vychoval.

6. Už od tebe neustoupíme, * zachovej nás naživu, (+) a budeme velebit tvé jméno.

R. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Odpověď: Ž 80 (79),4

Verše: Ž 80 (79)

Josef Olejník. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. Vydavatel Arcibiskupství olomoucké. Olomouc 2021.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu