OL30

Předvánoční týden (17. prosince)

Žalm 72

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL30 – V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky. – Žalm 72

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

1. Bože, svěř králi svou pravomoc, * svou spravedlnost královskému synu.

2. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, * nestranně tvým ubohým.

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

3. Hory přinesou lidu pokoj * pahorky spravedlnost.

4. Zjedná právo ubohým z lidu, * pomůže chudákům.

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

5. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, * dokud nezanikne luna.

6. Bude vládnout od moře k moři, * od Řeky až do končin země.

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

7. Jeho jménu se bude žehnat na věky, * pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.

8. A v něm budou požehnána všechna plemena země, * blahoslavit ho budou všechny národy.

R. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky.

Odpověď: Ž 72 (71),7

Verše: Ž 72 (71)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu