OL30

Předvánoční týden (17. prosince)

ZvětšitZmenšitResetovat

tekverozV jeR.dnechhohojanostvespranostdlky.po3jekonalisvouže,1.Bo5krásvěřsvou*spravepra5vomoc,musyskénu.nost6dllovkrálimudu2.7tvévládne*strannespra7livě,vedbohým.8utvýmtekverozR.V je9hodnechhojanostvespra9nostdlky.po11najekodupolikojry3.při13Hosounedlvenost.*pa14sprakyhoruvo4.Zjed15prádu,bo15z lihýmchukům.*po16žetekverozR.V je17hodnechhojanostvespra17nostdlky.po19najekokveteho5.V je21rozdnechhojanostsprave21nostdlkudnepoko21*doje,luna.nikza22nemoodřede6.Bu23noutvládkyŘek mo23*odři,zečinmě.do24kontekverozR.V je25hodnechhojanostvespra25nostdlky.po27najekobusedejmé29ho7.Jenupo*ky,kudnatžeh29natit,svípodebu30ceslunjméhono.tr30jepožehv něm8.A31doubumeplenana31navšechvitslahomě,zeho*bla31ronydy.doubu32všechtekverozR.V je33hodnechhojanostvespra33nostdlky.po35jenako
vespratedlhoR.V jekverozdnechnakojeky.nosta2hojnostpoprasvouvomoc,Bo1.že,svěř5králikránost*svou6vedlsprasynu.lov6muskémutvé7nevlád2.vě,livedli7spraduboutvýmhým.nestran8*vespratedlhoR.V je9rozkvednechnakojeky.nostahoj10ponostdupolikojry3.při13Hosounedlvenost.*pa14sprakyhorbouhým4.Zjed15voprážechukům.z lidu,15*povespratedlhoR.V je17rozkvednechnakojeky.nostahoj18ponostsprateve5.hoV jednech21kverozponostje,kodlnost21hojalunena.do*kud22nezanikmoodřede6.Bu23noutvládkyŘek mo23*odři,zečinmě.do24konvespratedlhoR.V je25rozkvednechnakojeky.nostahoj26ponostdebužehnatho7.jmé29Jesenuslundeceky,29nakudbupo*jméhojeno.tit,po30svítržehna8.v němAbu31podouzenamě,všechna31meplehobuho*bla32vitslarody.všechdou32nyvespratedlhoR.V je33rozkvednechnakojeky.nostahoj34ponost
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvouvomoc,Bo1.že,svěř5králikránost*svou6vedlsprasynu.lov6muskémutvé7nevlád2.vě,livedli7spraduboutvýmhým.nestran8*vespratedlhoR.V je9rozkvednechnakojeky.nostahoj10ponostdupolikojry3.při13Hosounedlvenost.*pa14sprakyhorbouhým4.Zjed15voprážechukům.z lidu,15*podlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkvenaky.jenosthoj19koposprateve5.hoV jednech21kverozponostje,kodlnost21hojalunena.do*kud22nezanikk momořeři,vládde23Bu6.odnoutzekončinmě.kyŘe24od*dodlnostveaR.hoV jednech25tesprarozkvenaky.jenosthoj27kopodebužehnatho7.jmé29Jesenuslundeceky,29nakudbupo*jméhojeno.tit,po30svítrnažehvšechv němbu31A8.podou*blamě,hoslapleme31nanazevšechnyrody.ho32vitdoubudlnostveaR.hoV jednech33tesprarozkvenajeky.nosthoj35kopo
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvouvomoc,Bo1.že,svěř5králiskémulovsynu.*sprasvouve6dlkránostspradulivedvě,vlád2.li7nemutvéboutvýmhým.nestran8*dlnostveaR.hoV jednech9tesprarozkvenaky.jenosthoj11kopodupolikojry3.při13Hosounedlvenost.*pa14sprakyhorbouhým4.Zjed15voprážechukům.z lidu,15*podlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkvenaky.jenosthoj19koposprateve5.hoV jednech21kverozponostje,kodlnost21hojalunena.do*kud22nezanikk momořeři,vládde23Bu6.odnoutzekončinmě.kyŘe24od*dodlnostveaR.hoV jednech25tesprarozkvenaky.jenosthoj27kopodebužehnatho7.jmé29Jesenuslundeceky,29nakudbupo*jméhojeno.tit,po30svítrnažehvšechv němbu31A8.podou*blamě,hoslapleme31nanazevšechnyrody.ho32vitdoubudlnostveaR.hoV jednech33tesprarozkvenajeky.nosthoj35kopo
dlnostveahodnechV jeR.tesprakveroznajeky.nosthoj3kopoprasvouvomoc,Bo1.že,svěř5králiskémulovsynu.*sprasvouve6dlkránostspradulivedvě,vlád2.li7nemutvéboutvýmhým.nestran8*dlnostveaR.hoV jednech9tesprarozkvenaky.jenosthoj11kopodupolikojry3.při13Hosounedlvenost.*pa14sprakyhorbouhým4.Zjed15voprážechukům.z lidu,15*podlnostveaR.hoV jednech17tesprarozkvenaky.jenosthoj19kopodlspravenostarozV je5.hodnechtekve21neluzanikna.poko21hojnost*kudje,donek momořeři,vlád