OL300

O duchovních pastýřích

Sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve (13. června)

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele Církve (27. června)

Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa (2. srpna)

Sv. Pia X., papeže (21. srpna)

Sv. Karla Boromejského, biskupa (4. listopadu)

Sv. Martina, biskupa (11. listopadu)

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka (23. listopadu)

Sv. Ambrože, biskupa a učitele Církve (7. prosince)

Žalm 89

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL300 – Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech. – Žalm 89

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

1. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech, * po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.

2. Řekl jsi totiž: (+) „Na věky je založena milost.“ * Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

3. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, * přísahal jsem Davidovi, svému služebníku:

4. Tvůj rod zajistím na věky * a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

5. „Nalezl jsem Davida, svého služebníka, * pomazal jsem ho svým svatým olejem,

6. pevně ho drží má ruka * i mé rámě ho posiluje.

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

7. Má věrnost a láska ho budou provázet, * ve jménu mém zmohutní jeho síla.

8. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, * můj Bůh a skála mé spásy.“

R. Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Odpověď: Ž 89 (88),2a

Verše: Ž 89 (88)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu