OL300

O duchovních pastýřích

ZvětšitZmenšitResetovat

vatzpíchciNaR.kynovýcho2dipoHostech.2losmizpívat1.Na3chcikynodivýchHoso3povšechna*pomi3tech,lossathlásvýkopo4levěrtvounost.úsmi4tytiž:„Nakl2.Ře5tojsiželonaky5zajebijsinemi5Na*lost.“věrsvounost.pevu6nilvatzpíchciNaR.7kyvýchnoodi8poHostech.8losminalsjed3.„Smlou9vujsemlevoným,se9vysvýmvidosa*pří10Dajsemhalžebku:svévi,10slumunatímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12navatzpíchciNaR.13kyvýchnoodi14poHostech.14losmiDavile5.„Na15jsemzlžebka,svéda,15sluhosvýmhoma*po16jsemzaljem,lesva16otýmžídr6.pev17ho*i17rukaje.lusi18pohovatzpíchciNaR.19kyvýchnoodi20poHostech.los20milása21nostvěr7.prodouzet,hoka21buhutjmé*ve22zmomémnula.je22hovat:vzýTybu238.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi23ospásy.“laská24vatzpíchciNaR.25kyvýchnoodi26poHostech.26milos
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchsenalsvýmvu3.„Smlou9sjedjsemjsemhalsaDavyvole9pří*ným,žebmusluku:dovi10svévi,natímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12naHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchviDada,zl15le5.„Najsemka,*mapozalhosvé15žebsluotýmjem,lejsemho16svasvýmrukapev6.17hodržísilupoje.i*18hovatzpíchciNaR.19kymilosvýchtech.Hoso20nodipokaholásvěr217.anostve*zet,nujmédoubu21projehola.zmo22mémhutvat:vzýTybu238.Onde*můjtec,aBůhmůjjsi23ospásy.“laská24HospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchvatzpíoNa1.ky3chcimivýchtech,losHospo3nodihlásatvšech*napo4pokolevěrtvounost.svými4tyúsky„Najekljsi5Ře2.tiž:toNa*lost.“nebilo5zanamiževěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchsenalsvýmvu3.„Smlou9sjedjsemjsemhalsaDavyvole9pří*ným,žebmusluku:dovi10svévi,natímkyrod4.Tvůj11jiszajidu*a12trůnzbutvůjkoleponí.“všechna12naHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchviDada,zl15le5.„Najsemka,*mapozalhosvé15žebsluotýmjem,lejsemho16svasvýmrukapev6.17hodržísilupoje.i*18hovatzpíchciNaR.19kymilosvýchtech.Hoso20nodipokaholásvěr217.anostjménuve*mémbudoupro21zet,hola.zmohut22jeTyvat:jsimůj8.bu23Onvzýdespálasy.“tec,můj*23oBůhaskáHospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatkyjezakljsi5Ře2.tiž:„NatoNa*lost.“nebilože5minavěrsvounost.jsiu6nilpevHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchsenalsvýmvu3.„Smlou9sjedjsemjsemhalsaDavyvole9pří*ným,žebmusluku:dovi10svévi,kyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinaHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchviDada,zl15le5.„Najsemka,*mapozalhosvé15žebsluotýmjem,lejsemho16svasvýmrukapev6.17hodržísilupoje.i*18hovatzpíchciNaR.19kymilosvýchtech.Hoso20nodipodouprohobuzet,nostvěr7.21akaláshojela.jménumém22ve*hutzmomůjoTyjsitec,bude23On8.vat:vzýspásy.“můj*Bůha24laskáHospoodiR.Na25chcizpíkyvattech.losno26mivých
poHosodiR.Navatzpíkychcilostech.no2mivýchHosvatopoky3Na1.zpíchcinapopo*všechkonových3ditech,losmitvouvěrústynost.hlá4lemisvýsatzalokyjenažejsito5Ře2.kl„Natiž:svouvěrpevnilnost.lost.“Na*5miujsinebiHospoodiR.Na7chcizpíkyvattech.losno8mivýchvysesvýmvoleným,jsemvu9„Smlou3.nalsjedmuslusvévi,žebku:haljsemsa10pří*Dadovikyatvůj*trůnzarod11Tvůj4.tímnajisponalevšechkoní.“du12zbujinaHospoodiR.Na13chcizpíkyvattech.losno14mivýchviDada,zl15le5.„Najsemka,*mapozalhosvé15