OL301

O učitelích Církve (i v době velikonoční)

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve (24. ledna)

Sv. Izidora, biskupa a učitele Církve (4. dubna)

Sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve (2. května)

Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele Církve (9. června)

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka (28. června)

Sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve (10. listopadu)

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve (14. prosince)

Žalm 37

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL301 – Ústa spravedlivého mluví moudře. – Žalm 37

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

1. Doufej v Hospodina a čiň dobro, * pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.

2. Raduj se v Hospodinu, * a dá ti, po čem touží tvé srdce.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

3. Hospodinu svěř svůj osud, * v něho důvěřuj, on sám bude jednat.

4. Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu, * tvému právu jak polednímu jasu.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

5. Ústa spravedlivého mluví moudře, * jeho jazyk hovoří, co je správné.

6. Boží zákon mu ovládá srdce, * proto nevrávorají jeho kroky.

R. Ústa spravedlivého mluví moudře.

Odpověď: Ž 37 (36),30a

Verše: Ž 37 (36)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu