OL301

O učitelích Církve (i v době velikonoční)

ZvětšitZmenšitResetovat

lihotaR.Úsvedspraře.moudmludinafej1.Dou2pov Hos*pakro,dešbuačiň2dobmiapřev ze3vatklidu.šit3sepodiv Hosnu,Raduj42.setoučem*a5ti,poce.ží5srdtvélihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlusvěřsvůjpo3.Hos7nudihosud,o7*v nějeddenat.onřuj,8busámtinosTvéspra94.dlvesvětlu,jítvze9kojapojakledprá10mu*tvévusu.10jamulihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlulita5.Ús12vedspramoudře,mluho12hovoho*je13zykjasprávné.ří,co13jeovlámu14ží6.Bokonvránevoce,srdto*pro14kroky.ra15hojelihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmluanačiňfejv Hos2Dou1.dipopřevatdešdobro,2pak*buklisedu.mia3v zešitpodiv Hosnu,Raduj42.setoučem*a5ti,poce.ží5srdtvélihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlusvěřsvůjpo3.Hos7nudihosud,o7*v nějeddenat.onřuj,8busámtivzeTvé4.spra9venosdlmulu,*tvéprája9jítsvětkojamusu.jakpo10vuledlihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlulihospra12ta5.Úsvedhoře,je*jamlumoud12správjené.hoco13zykří,voovlámu14ží6.Bokonvránevoce,srdto*pro14kroky.ra15hojelihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
lihotaR.Úsvedspraře.moudmluanačiňfejv Hos2Dou1.dipopřevatdešdobro,2pak*buklisedu.mia3v zešitadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítoulihoR.Ús6vedtaspraře.moud6mlusvěřsvůjpo3.Hos7nudihosud,o7*v nějeddenat.onřuj,8busámtivzeTvé4.spra9venosdlmulu,*tvéprája9jítsvětkojamusu.jakpo10vuledlihoR.Ús11vedtaspraře.moud11mlulihospra12ta5.Úsvedhoře,je*jamlumoud12správjené.hoco13zykří,vosrdovláce,ží14Bo6.mukonhojekroky.neto15vrápro*ravolihoR.Ús16vedtaspraře.moud16mlu
homluře.moudtaspraÚsR.livedčiňdobaro,v Hospo2Dou1.fejnadiv zevatmipak*bu3dešpřeklidu.a3sešitadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedsud,o*v něhopodi7Hos3.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,8sámonvzetijítspraTvé4.9venosdlprátvé*muvuko9jalu,světjamusu.po10jakledhomlumoudře.ÚsR.taspra11livedmluhomoudře,sprata12vedÚs5.lijeří,cosprávné.zykje*hojavo13hoce,srdpro*tožíkon14Bo6.ovlámuhokrojeky.vrávo15nerahomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedsud,o*v něhopodi7Hos3.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,8sámonjítvzejakovespra4.dl9Tvétinosmupoledjasu.muprálu,světtvé*jakvu9homlumoudře.ÚsR.taspra11livedmluhomoudře,sprata12vedÚs5.lijeří,cosprávné.zykje*hojavo13hoce,srdpro*tožíkon14Bo6.ovlámuhokrojeky.vrávo15nerahomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedsud,o*v něhopodi7Hos3.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,8sámonjítvzejakovespra4.dl9Tvétinosmupoledjasu.muprálu,světtvé*jakvu9homlumoudře.ÚsR.taspra11livedmluhomoudře,sprata12vedÚs5.lijeří,cosprávné.zykje*hojavo13hoce,srdpro*tožíkon14Bo6.ovlámuhokrojeky.vrávo15nerahomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemiadinu,*ti,Ra2.duj4sev Hosposrdtvéce.čem5požítouhomlumoudře.ÚsR.taspra6livedsud,o*v něhopodi7Hos3.svěřnusvůjdejedbunat.řuj,8sámonjítvzejakovespra4.dl9Tvétinosmupoledjasu.muprálu,světtvé*jakvu9homlumoudře.ÚsR.taspra11livedmluhomoudře,sprata12vedÚs5.lijeří,cosprávné.zykje*hojavo13hoce,srdpro*tožíkon14Bo6.ovlámuhokrojeky.vrávo15nerahomlumoudře.R.taÚsspra16vedli
homluře.moudtaspraÚsR.livedro,čiňdobdešpak*buv Hospo2Dou1.fejnaadisešitklidu.vat3přeav zemižítvéčemtousrdce.v Hospo4dujse2.Raa*ti,diponu,homlumoudře.ÚsR.taspra6livedsud,o*v něhopodi7