OL302

O učitelích Církve

ZvětšitZmenšitResetovat

R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, * občerstvuje duši, / 2. Hospodinův příkaz je spolehlivý, * nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 3. Hospodinovy předpisy jsou správné, * působí radost srdci, / 4. Hospodinův rozkaz je jasný, * osvětluje oči. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 5. Bázeň před Hospodinem je upřímná, * trvá na věky, / 6. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, * všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 7. Dražší jsou nad zlato, * nad hojnost zlata ryzího, / 8. sladší jsou nad med, * nad šťávu z plástů. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, * občerstvuje duši, / 2. Hospodinův příkaz je spolehlivý, * nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 3. Hospodinovy předpisy jsou správné, * působí radost srdci, / 4. Hospodinův rozkaz je jasný, * osvětluje oči. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 5. Bázeň před Hospodinem je upřímná, * trvá na věky, / 6. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, * všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 7. Dražší jsou nad zlato, * nad hojnost zlata ryzího, / 8. sladší jsou nad med, * nad šťávu z plástů. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, * občerstvuje duši, / 2. Hospodinův příkaz je spolehlivý, * nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 3. Hospodinovy předpisy jsou správné, * působí radost srdci, / 4. Hospodinův rozkaz je jasný, * osvětluje oči. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 5. Bázeň před Hospodinem je upřímná, * trvá na věky, / 6. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, * všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 7. Dražší jsou nad zlato, * nad hojnost zlata ryzího, / 8. sladší jsou nad med, * nad šťávu z plástů. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, * občerstvuje duši, / 2. Hospodinův příkaz je spolehlivý, * nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 3. Hospodinovy předpisy jsou správné, * působí radost srdci, / 4. Hospodinův rozkaz je jasný, * osvětluje oči. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 5. Bázeň před Hospodinem je upřímná, * trvá na věky, / 6. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, * všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 7. Dražší jsou nad zlato, * nad hojnost zlata ryzího, / 8. sladší jsou nad med, * nad šťávu z plástů. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, * občerstvuje duši, / 2. Hospodinův příkaz je spolehlivý, * nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 3. Hospodinovy předpisy jsou správné, * působí radost srdci, / 4. Hospodinův rozkaz je jasný, * osvětluje oči. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 5. Bázeň před Hospodinem je upřímná, * trvá na věky, / 6. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, * všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 7. Dražší jsou nad zlato, * nad hojnost zlata ryzího, / 8. sladší jsou nad med, * nad šťávu z plástů. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 1. Hospodinův zákon je dokonalý, * občerstvuje duši, / 2. Hospodinův příkaz je spolehlivý, * nezkušenému dává moudrost. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 3. Hospodinovy předpisy jsou správné, * působí radost srdci, / 4. Hospodinův rozkaz je jasný, * osvětluje oči. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 5. Bázeň před Hospodinem je upřímná, * trvá na věky, / 6. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, * všechny jsou spravedlivé. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. / 7. Dražší jsou nad zlato, * nad hojnost zlata ryzího, / 8. sladší jsou nad med, * nad šťávu z plástů. / R. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.