OL303

O učitelích Církve

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele Církve (28. ledna)

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele Církve (25. května)

Sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve (15. července)

Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele Církve (30. července)

Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele Církve (1. srpna)

Sv. Bernarda, opata a učitele Církve (20. srpna)

Sv. Augustina, biskupa a učitele Církve (28. srpna)

Sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve (30. září)

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele Církve (15. listopadu)

Žalm 119

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL303 – Nauč mě, Hospodine, svým příkazům! – Žalm 119

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

1. Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony? * Budeli se chovat podle tvého slova.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

2. Celým srdcem tě hledám, * nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

3. Ve svém srdci uchovávám tvůj výrok, * abych se neprohřešil proti tobě.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

4. Veleben jsi, Hospodine, * nauč mě svým příkazům!

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

5. Svými rty vypočítávám * všechna rozhodnutí tvých úst.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

6. Raduji se na cestě tvých přikázání * jako z velkého bohatství.

R. Nauč mě, Hospodine, svým příkazům!

Odpověď: Ž 119 (118),12b

Verše: Ž 119 (118)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu