OL303

O učitelích Církve

ZvětšitZmenšitResetovat

dipoHosNaR.mě,kazům!přísvýmne,svounoch1.Jak2dejipůjhoúny?touces2bezvatchopodli3de*Buseslova.tvéle3hodipoHosR.Na4mě,zům!kapří4svýmne,hledám,Ce2.lýmsrd5cemodsechýa6dej,*nebychpředpisů!lilod6tvýchdipoHosR.Na7mě,zům!kapří7svýmne,uchosvém3.Ve8cisrdrok,vám8tvůjprohřebych*a9nesetobě.prošil9tidipoHosR.Na10mě,zům!kapří10svýmne,podiHosne,le4.Ve11benjsi,přízům!ka*na12svýmdipoHosR.Na13mě,zům!kapří13svýmne,povy5.Svý14mirtyroznačí14*všechvámtvýchúst.hodnu15dipoHosR.Na16mě,zům!kapří16svýmne,cesnaji17du6.Rase*jakopřitvých17bohatství.z vel18hodipoHosR.Na19mě,zům!kapříne,19svým
dipoHosNaR.mě,kazům!přísvýmne,svounoch1.Jak2dejipůjhoúny?touces2bezvatchopodli3de*Buseslova.tvéle3hodipoHosR.Na4mě,zům!kapří4svýmne,hledám,Ce2.lýmsrd5cemodsechýa6dej,*nebychpředpisů!lilod6tvýchdipoHosR.Na7mě,zům!kapří7svýmne,uchosvém3.Ve8cisrdrok,vám8tvůjprohřebych*a9nesetobě.prošil9tidipoHosR.Na10mě,zům!kapří10svýmne,podiHosne,le4.Ve11benjsi,přízům!ka*na12svýmdipoHosR.Na13mě,zům!kapří13svýmne,povy5.Svý14mirtyroznačí14*všechvámtvýchúst.hodnu15dipoHosR.Na16mě,zům!kapří16svýmne,nacesdu6.Ra17sejija*kotvých17přibohatství.z vel18hodipoHosR.Na19mě,zům!kapříne,19svým
dipoHosNaR.mě,kazům!přísvýmne,svounoch1.Jak2dejipůjhoúny?touces2bezvatchopodli3de*Buseslova.tvéle3hodipoHosR.Na4mě,zům!kapří4svýmne,hledám,Ce2.lýmsrd5cemodsechýa6dej,*nebychpředpisů!lilod6tvýchdipoHosR.Na7mě,zům!kapří7svýmne,uchosvém3.Ve8cisrdrok,vám8tvůjhřeprošilse9bych*anebě.pro9totidipoHosR.Na10mě,zům!kapří10svýmne,podiHosne,le4.Ve11benjsi,přízům!ka*na12svýmdipoHosR.Na13mě,zům!kapří13svýmne,čípovámSvý5.mirty14vytvýchúst.*navšechroz15nuhoddipoHosR.Na16mě,zům!kapří16svýmne,cesnaji17du6.Rase*jakopřitvých17bohatství.z vel18hodipoHosR.Na19mě,zům!kapříne,19svým
svýmpříne,zům!kamě,R.NadipoHoscessvoutouJak1.půj2nochjidesedelichoúho2bezBu*ny?slohova.pod3vattvélesvýmpříne,kazům!mě,4R.NadipoHos*nedám,dej,alýmsrd5hleCe2.cemtvýchpředodpisů!seod6bychlilchýsvýmpříne,kazům!mě,7R.NadipoHostvůjvámrok,srdsvém8ciVe3.choutiprošiltobě.sebych9nea*hřeprosvýmpříne,kazům!mě,10R.NadipoHospodiHosne,le4.Ve11benjsi,přízům!ka*na12svýmsvýmpříne,kazům!mě,13R.NadipoHosčípovámSvý5.mirty14vytvýchúst.*navšechroz15nuhodsvýmpříne,kazům!mě,16R.NadipoHospřitvýchdujise17Ra6.nacesbohohatství.ja*koz vel18svýmpříkazům!ne,mě,19R.NapodiHos
svýmpříne,zům!kamě,R.NadipoHosbezcestouúhony?1.půjJakdeji2svounochholetvéslova.lise3Bu*devatpodchosvýmpříne,kazům!mě,4R.NadipoHos*nedám,dej,alýmsrd5hleCe2.cemtvýchpředodpisů!seod6bychlilchýsvýmpříne,kazům!mě,7R.NadipoHostvůjvámrok,srdsvém8ciVe3.choutiprošiltobě.sebych9nea*hřeprosvýmpříne,kazům!mě,10R.NadipoHospodiHosne,le4.Ve11benjsi,přízům!ka*na12svýmsvýmpříne,kazům!mě,13R.NadipoHosčípovámSvý5.mirty14vytvýchúst.*navšechroz15nuhodsvýmpříne,kazům!mě,16R.NadipoHospřitvýchdujise17Ra6.nacesbohohatství.ja*koz vel18svýmpříkazům!ne,mě,19R.NapodiHos
svýmpříne,zům!kamě,R.NadipoHosbezcestouúhony?1.půjJakdeji2svounochholetvéslova.lise3Bu*devatpodchosvýmpříne,kazům!mě,4R.NadipoHos*nedám,dej,alýmsrd5hleCe2.cemtvýchpředodpisů!seod6bychlilchýsvýmpříne,kazům!mě,7R.NadipoHostvůjvámrok,srdsvém8ciVe3.choutiprošiltobě.sebych9nea*hřeprosvýmpříne,kazům!mě,10R.NadipoHospodiHosne,le4.Ve11benjsi,přízům!ka*na12svýmsvýmpříne,kazům!mě,13R.NadipoHosčípo