OL304

O učitelích Církve (v době velikonoční)

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele Církve (4. prosince)

Žalm 19

Stáhnout varhanní noty

MIDI výstup:

ZvětšitZmenšitResetovat

Noty k žalmu OL304 – Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. – Žalm 19

R. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

1. Hospodinův zákon je dokonalý, * občerstvuje duši,

2. Hospodinův příkaz je spolehlivý, * nezkušenému dává moudrost.

R. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

3. Hospodinovy předpisy jsou správné, * působí radost srdci,

4. Hospodinův rozkaz je jasný, * osvětluje oči.

R. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

5. Bázeň před Hospodinem je upřímná, * trvá na věky,

6. Hospodinovy výroky jsou pravdivé, * všechny jsou spravedlivé.

R. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

7. Dražší jsou nad zlato, * nad hojnost zlata ryzího,

8. sladší jsou nad med, * nad šťávu z plástů.

R. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.

Odpověď: Jan 6,63b

Verše: Ž 19 (18)

OLEJNÍK, Josef. Žaltář I: Responzoriální žalmy pro neděle, svátky, obřady a všední dny adventní, vánoční, postní a velikonoční. Arcibiskupství olomoucké, 2021. ISMN 979-0-66063-150-8.

Zdrojový kód: PSLM, LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond LilyPond

Nahlásit chybu