OL305

O pannách (i v době velikonoční)

Při řeholních slibech (i v době velikonoční)

Sv. Terezie Benedikty od Kříže (9. srpna)

ZvětšitZmenšitResetovat

tu,jeŽeR.nichtiprona2tejděnu!2tuKrishleďa1.Slyš,3poro,dce*zapona3chej,slourod,nameň4svůjskýcovdům!na4otsvůjpotvéžíkrál2.Sám5touse:5kránem,*vždyť6tvýmjeskloň!sepřed6nímtu,je7nichR.Žeprotinajdě8tenu!8tuKrispuvstujekrá93.V plseje*ra,králov9dceskázlatkántem.ješat10prochujirev4.V ba11rounémza*li,douve11krákepanpřiti12družky.jeny,12tu,je13nichR.Žeprotinajdě14tenu!14tuKrisdostraným5.Pro15nyzepuso15*vstutempalác.v krá16skýlovzata6.Mís17ottvýchnosyjivé,jmouu17tvozajekníno18sta*uvíšzemi.žata18cepotu,je19nichR.Žeprotinajdě20tenu!20tuKris
pronatetinichR.Žejdětu,jenu!2tuKrishleďa1.Slyš,3poro,dcenasvůjmeňslouna3chej,po*zacovotsvůjdům!skýrod,4napotvéžíkrál2.Sám5toutvýmjekrá5*vždyťse:skloň!sením6přednem,nateprotinichR.Že7tu,jejděnu!8tuKrispuvstujekrá93.V plseje*ra,králov9dceskázlatkántem.ješat10projivedouV ba4.revném11rouchupřitikráke11li,*zadružjeky.12ny,pannateprotinichR.Že13tu,jejděnu!14tuKrisdostraným5.Pro15nyzepuso15*vstutempalác.v krá16skýlovuzajmou6.taMístvých17otvíšstanojesyji17tvové,u*nozecemi.kníža18zapotanateprotinichR.Že19tu,jejděnu!20tuKris
pronatetinichR.Žejdětu,jenu!2tuKrishleďa1.Slyš,3poro,dcenameňposlouna3*zachej,covsvůjotskýdům!svůj4narod,potvéžíkrál2.Sám5toutvýmjekrá5*vždyťse:skloň!sením6přednem,nateprotinichR.Že7tu,jejděnu!8tuKrispuvstujekrá93.V plseje*ra,králov9dceskázlatkántem.ješat10projivedouV ba4.revném11rouchupřitikráke11li,*zadružjeky.12ny,pannateprotinichR.Že13tu,jejděnu!14tuKrisnýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krájmouutvojitatvých17Mís6.zaotjevíšzanové,17syustano*zecemi.ža18knípotanateprotinichR.Že19tu,jejděnu!20tuKris
Krisprotitunu!nichjetu,ŽeR.tenajděnaaslouchej,Slyš,1.dce3hleďporo,svůjrod,meň4po*zanaskýcovdům!na4otsvůjkrátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťKrisnaprotitunu!nichR.je7Žetejdětu,krájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjedoukevekráli,revném11V ba4.churoujijepanny,družky.tipři12za*Krisnaprotitunu!nichR.je13Žetejdětu,nýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krájmouutvojitatvých17Mís6.zaotjevíšzanové,17syustano*zecemi.ža18knípotaKrisnaprotitunu!nichje19ŽeR.tetu,jdě
Krisprotitunu!nichjetu,ŽeR.tenajděchej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťKrisnaprotitunu!nichR.je7Žetejdětu,krájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjedoukevekráli,revném11V ba4.churoujijepanny,družky.tipři12za*Krisnaprotitunu!nichR.je13Žetejdětu,nýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krátvojijmouvé,synotvých17otMís6.tazaucetapozemi.víšno18u*staknížajezaKrisnaprotitunu!nichje19ŽeR.tetu,jdě
Krisprotitunu!nichjetu,ŽeR.tenajděchej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťKrisnaprotitunu!nichR.je7Žetejdětu,krájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjekráli,vedoukeza*rou4.V barevnémji11chudružny,jeky.12tipřipanKrisnaprotitunu!nichR.je13Žetejdětu,nýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krátvojijmouvé,synotvých17otMís6.tazaucetapozemi.víšno18u*staknížajezaKrisnaprotitunu!nichje19ŽeR.tetu,jdě
Krisprotitunu!nichjetu,ŽeR.tenajděchej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťKrisnaprotitunu!nichR.je7Žetejdětu,kráje