OL306

O pannách (i v době velikonoční)

Při řeholních slibech (i v době velikonoční)

Sv. Terezie Benedikty od Kříže (9. srpna)

ZvětšitZmenšitResetovat

chájdězí,teR.Hle,přinichžetunu!na2Kristiprohleďa1.Slyš,3poro,dce*zapona3chej,slourod,nameň4svůjskýcovdům!na4otsvůjpotvéžíkrál2.Sám5toutvýmjekrá5*vždyťse:skloň!sením6přednem,jdězí,cháteR.Hle,7nichpřiženu!tuprona8Kristipuvstujekrá93.V plseje*ra,králov9dceskázlatkántem.ješat10projivedouV ba4.revném11rouchupřitikráke11li,*zadružjeky.12ny,panjdězí,cháteR.Hle,13nichpřiženu!tuprona14Kristidostraným5.Pro15nyzepuso15*vstutempalác.v krá16skýlovzautvých17ta6.Mísot*vé,unostatvojmou17syjižaknítavíšno18zajezemi.cepo18jdězí,cháteR.Hle,19nichpřiženu!tuprona20Kristi
chájdězí,teR.Hle,přinichžetunu!na2Kristiprohleďa1.Slyš,3poro,dcenasvůjmeňslouna3chej,po*zacovotsvůjdům!skýrod,4napotvéžíkrál2.Sám5toutvýmjekrá5*vždyťse:skloň!sením6přednem,jdězí,cháteR.Hle,7nichpřiženu!tuprona8Kristipuvstujekrá93.V plseje*ra,králov9dceskázlatkántem.ješat10projivedouV ba4.revném11rouchupřitikráke11li,*zadružjeky.12ny,panjdězí,cháteR.Hle,13nichpřiženu!tuprona14Kristinýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v kráuzajmou6.taMístvých17otvíšstanojesyji17tvové,u*nozecemi.kníža18zapotajdězí,cháteR.Hle,19nichpřiženu!tuprona20Kristi
chájdězí,teR.Hle,přinichžetunu!na2Kristiprohleďa1.Slyš,3poro,dcenameňposlouna3*zachej,covsvůjotskýdům!svůj4narod,potvéžíkrál2.Sám5toutvýmjekrá5*vždyťse:skloň!sením6přednem,jdězí,cháteR.Hle,7nichpřiženu!tuprona8Kristijepukrá3.V plkrá9vstuseje*ra,skálov9dcezlatkántem.ješat10projivedouV ba4.revném11rouchupřitikráke11li,*zadružjeky.12ny,panjdězí,cháteR.Hle,13nichpřiženu!tuprona14Kristinýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krájmouutvojitatvých17Mís6.zaotjevíšzanové,17syustano*zecemi.ža18knípotajdězí,cháteR.Hle,19nichpřiženu!tuprona20Kristi
chájdězí,teR.Hle,přinichžetunu!na2Kristiprochej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťjdězí,cháteR.Hle,7nichpřiženu!tuprona8Kristikrájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjedoukevekráli,revném11V ba4.churoujijepanny,družky.tipři12za*jdězí,cháteR.Hle,13nichpřiženu!tuprona14Kristinýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krájmouutvojitatvých17Mís6.zaotjevíšzanové,17syustano*zecemi.ža18knípotajdězí,cháteR.Hle,19nichpřiženu!tuprona20Kristi
chájdězí,teR.Hle,přinichžetunu!na2Kristiprochej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťjdězí,cháteR.Hle,7nichpřiženu!tuprona8Kristikrájelovskákrá9V pl3.puvstusetkánzlaprotem.ra,*9jedcešatjekráli,vedoukeza*rou4.V barevnémji11chudružny,jeky.12tipřipanjdězí,cháteR.Hle,13nichpřiženu!tuprona14Kristinýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krájmouutvojitatvých17Mís6.zaotjevíšzanové,17syustano*zecemi.ža18knípotajdězí,cháteR.Hle,19nichpřiženu!tuprona20Kristi
Kristinaprotunu!nichžepřiHle,R.jděchátezí,chej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťKristipronatunu!nichpřiHle,R.chážete7zí,jdělovskákrádcera,kráse9V pl3.pujevstuzlatkántem.je*10šatjeprodoukevekráli,revném11V ba4.churoujijepanny,družky.tipři12za*Kristipronatunu!nichpřiHle,R.chážete13zí,jděnýmdostsotemze15Pro5.ranypaskýlovlác.vstu*pu16v krátvojijmouvé,synotvých17otMís6.tazaucetapozemi.víšno18u*staknížajezaKristinaprotunu!žeR.nichpři19Hle,jděchází,te
Kristinaprotunu!nichžepřiHle,R.jděchátezí,chej,slounaza*podceSlyš,1.ro,a3hleďposvůjotnacovskýdům!na4svůjmeňrod,krátvése:Sám2.král5toužíponímnem,předseskloň!tvým6je*vždyťKristipronatunu!nich